Matkailun toimintaympäristö ja ominaispiirteet

Matkailualan yrittäjän on hyvä ymmärtää, millainen on hänen toimintaympäristönsä.  Aihetta tarkastellaan kolmen osa-alueen kautta:

  • Lapin matkailuympäristö
  • Verkostokuvaus
  • Vastuullisuus

Menestyvä yritystoiminta

Menestyvän liiketoiminnan edellytys on, että yrityksen peruselementit ovat kunnossa. Aihetta tarkastellaan neljän osa-alueen kautta:

  • Matkailuyrittäjän polku
  • Neljä menestystekijää
  • Asiakaskokemus
  • Hyvinvoiva yritys

Turvallisuus

Turvallisuus on osa hyvää yritystoimintaa. Matkailualalla se tarkoittaa vastuuta asiakkaiden, henkilöstön ja toimintaympäristön turvallisuudesta. Aihetta tarkastellaan turvallisuussuunnitelman sisällön kautta.

Lait ja säädökset

Matkailuyrittäjän on tärkeää tuntea tarjoamiansa palveluja tai tuotteitansa koskevat lait ja säännökset sekä noudattaa niitä. Aihetta tarkastellaan kolmen osa-alueen kautta:

  • Matkailuyrityksiä koskevat lait
  • Tietosuoja
  • Matkapakettilaki