Vinkkejä sisäiseen viestintään

Sisäisen viestinnän vinkit on suunnattu yrityskaupassa ostavan yrityksen johdolle mutta toimivat myös muilla aloilla ja muissa yhteyksissä. Sisäinen viestintä tulee huomioida tärkeänä osana yrityskaupan integraatiota, ei siis kannata olla viis veisaamatta (välittämättä) sisäisestä viestinnästä.

Huhujen välttämiseksi viestintä tulee aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, viestinnän tulee olla rehellistä ja avointa koko henkilöstölle. ”Ei vain sille meidän Maijalle ja Mikolle, kun he ovat tuttuja henkilöitä entuudestaan ja niille on niin helppo puhua. Huhuilla on ikävä tapa paisua ja toisinaan huhut voivat saada mittavan valtasuhteen. Työntekijät mahdollisesti pohtivat ja kehittelevät omia teorioitaan ja keskinäisen keskustelun jälkeen osa henkilöstöstä mahdollisesti ajattelee teorioita totena. Yritysjohdon täytyy olla hieman edellä muita, jottei yrityksen ulkopuolella liikkuvat huhut turmele heidän suunnittelemaansa sisäisestä viestinnästä.

Continue reading

Onnistumisen edellytykset

Tämän viikon blogikirjoitus on yrityskaupan integraatioprosessista, jossa näkökulmana on integraatioprosessin onnistumisen edellytykset.

Integraatio tarkoittaa ostavan ja ostettavan yrityksen yhdistämistä. Integraatioprosessin hyvä suunnittelu ja yrityskaupan haltuunotto edesauttavat yrityskaupan tavoitteiden toteutumista. Onnistuneen yrityskaupan mittareita ovat muun muassa yrityksen strategisten tavoitteiden toteutuminen, synergiaetujen toteutuminen, yrityskaupan tuottama lisäarvo, henkilöstön yhteenkuuluvuus, normaaliin toimintaan siirtyminen mahdollisimman nopeasti ja henkilöstön kokemukset siitä, että yrityskauppa on hyvä asia ja tuo uusia mahdollisuuksia.

Continue reading