Onnistumisen edellytykset

Tämän viikon blogikirjoitus on yrityskaupan integraatioprosessista, jossa näkökulmana on integraatioprosessin onnistumisen edellytykset.

Integraatio tarkoittaa ostavan ja ostettavan yrityksen yhdistämistä. Integraatioprosessin hyvä suunnittelu ja yrityskaupan haltuunotto edesauttavat yrityskaupan tavoitteiden toteutumista. Onnistuneen yrityskaupan mittareita ovat muun muassa yrityksen strategisten tavoitteiden toteutuminen, synergiaetujen toteutuminen, yrityskaupan tuottama lisäarvo, henkilöstön yhteenkuuluvuus, normaaliin toimintaan siirtyminen mahdollisimman nopeasti ja henkilöstön kokemukset siitä, että yrityskauppa on hyvä asia ja tuo uusia mahdollisuuksia.

Continue reading