Kuten blogimme nimikin kertoo, ensisijaisena ajatuksenamme on tuoda näkyväksi vanhustyön hyviä käytänteitä, joita esimerkiksi TYÖHYVE -hankkeeseen osallistuvien hoivakotien henkilökunta on ottanut käyttöön tai vaikka vain kokeillut. Tämän blogin yksi keskeisin tavoite on tuoda esille hankkeeseen osallistuvissa työyksiköissä käsiteltyjä teemoja, tutkimusta ja hoivakodeissa saatuja tuloksia.

Isommassa kuvassa haluamme tuoda entistä vahvemmin esille, ja keskusteluun niitä hyviä juttuja, joita hoiva-alalla on jatkuvasti meneillään. Uskomme vahvasti, että vanhustyön palveluiden uudelleen muotoilulla voidaan saada alalle veto- ja pitovoimaa. Se on pitkälti kiinni myös meistä TKI-toimijoista, kuinka me alan hyviä toimintamalleja tuomme näkyväksi. Tästä syystä blogimme artikkelit eivät rajoitu vain tähän yksittäiseen hankkeeseen vaan tuomme näkyväksi myös yhteistyökumppaneidemme osaamista ja tekemistä!

Uusimmat kirjoituksemme löydät aina artikkelit valikosta.