Seuraa meitä myös Instagramissa

Saimme Lapin ammattikorkeakoululta strategiarahaa monialaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovatio tiimin perustamiseen ja luonnollisesti tämän blogin kirjoittajat ovat mukana käynnistämisessä ja suunnitelmien edetessä kutsumme mukaan ikääntymiseen liittyvien ratkaisujen, hankkeiden suunnittelusta ja tutkimuksesta kiinnostuneet kollegamme innovoimaan yhdessä. Nimesimme tiimin vastaamaan ammattikorkeakoulumme strategiaan.

Arctic Innovating on Aging  kuvastaa mielestämme hyvin sitä tematiikkaa, johon täällä pohjoisessa toimintaympäristössä olemme vastaamassa.

Pitkät etäisyydet, nopea digitalisaatio & teknologian kehittyminen sekä alan veto- ja pitovoima osaltaan haastavat meitä innovoimaan uusia vanhustyön toimintatapoja. Ajatuksiemme jakamisen tukena toimii jatkossa myös IG-tilimme: arctic_innovating_on aging

Klikkaa itsesi sinnekin!