Mitä henkilöstön sopeuttaminen vaatii yrityskaupoissa?

Tervetuloa lukemaan meidän eli kuuden Lapin amk:n tradenomiopiskelijan ylläpitämää blogia. Kerromme tilitoimistoalalla tapahtuvista yritysten yhdistymisistä ja millaisia toimenpiteitä kahden eri yrityksen henkilöstön yhdistäminen vaatii, jotta toiminta on sujuvaa. Julkaisemme kaksi kertaa viikossa uuden blogikirjoituksen aiheesta.

Tilitoimistoala elää murroskautta ja älykäs taloushallinto on tullut tai on tulossa jo suurimpiin tilitoimistoihin. Tilitoimistot käyttävät integroituja taloushallinnon ohjelmia, mikä tarkoittaa sitä, että työt voidaan tehdä huomattavasti tehokkaammin ja transaktioita käsitellä paljon kerrallaan. Pienet tilitoimistot eivät välttämättä enää selviä tässä kilpailussa ja usein edessä on fuusioituminen suurempiin yrityksiin, jotta kustannukset tapahtumaa kohti saadaan halvemmaksi, ja voidaan kilpailla markkinoilla. Samalla työntekijät voivat erikoistua eri taloushallinnon tehtäviin ja näin palvella asiakkaita paremmin, kun rutiinitehtävät tehdään käyttäen apuna mm. tekoälyä.

Kun yritys fuusioituu toiseen yritykseen, täytyy luoda yhtenäinen yrityskulttuuri, jossa kummankin yrityksen työntekijät voivat tuntea kuuluvansa uuteen fuusioituneeseen yritykseen. Erityisen tärkeää on heti alussa luoda yhteiset pelisäännöt, jossa kummankin yrityksen työntekijät ovat samassa asemassa ja heillä on samat mahdollisuudet vaikuttaa asioihin. Tähän kuuluu myös, että alussa kiinnitetään huomiota esihenkilöiden sitouttamiseen yhtenäiseen johtamistapaan. Tässä blogissa kerromme eri näkökulmista, miten henkilöstöä sopeutetaan yritysten yhdistyessä ja mitä muutoksen läpivieminen tarkoittaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *