Pidä asiakas keskiössä fuusiossa

Yrityskauppoja tehdään, jotta saadaan laajennettua asiakaskuntaa ja kasvatettua myyntiä. Yritysten yhdistyessä tärkeimmät huomioitavat asiat ovat henkilökunta ja asiakkaat. Henkilökunta täytyy pitää ajan tasalla yhdistymisestä ja heillä pitää olla selvät tehtävät ja roolit. Mutta ilman asiakkaita ei ole myyntiä eikä henkilökuntaa ja sen vuoksi asiakas on kuningas, ja tämä pätee myös fuusiossa. Hyvällä viestintäsuunnitelmalla asiakkaat saadaan pidettyä ja vahvistettua heidän sitoutumista myös uuteen yhdistyneeseen yritykseen.

two person shaking hands near white painted wall

Kuva: Unsplash

Yrityskauppoja suunnitellaan yhteistyössä vastaanottavan ja fuusioituvan yrityksen johdossa useita kuukausia ennen kuin niistä kerrotaan henkilökunnalle ja asiakkaille. Tällöin on vaarana, että yhdistymistä aletaan pitää itsestäänselvyytenä, koska asia on tuttu neuvottelijoille. Onkin erittäin tärkeää kertoa asiakkaille selkeästi ja suunnitelmallisesti, miten fuusio etenee ja mitä se tarkoittaa asiakkaille. Ja ennen kaikkea pitää kertoa, mitä asiakas hyötyy kahden yrityksen yhdistyessä. Lisäarvo asiakkaalle voi olla mm. laajempi tuotevalikoima, kilpailukykyiset hinnat, nopeammat toimitukset verkkokaupassa.

Yritysfuusiossa tai -kaupassa on huomioitava kummankin yrityksen sekä nykyiset että mahdolliset uudet asiakkaat heti yrityskaupan julkistamisen jälkeen. Miten tämä tehdään? Tiedotteita on lähetettävä heti kaikille asiakkaille ja lisäksi medialle. Tiedotus vahvistaa yrityksen kuvaa luotettavana ja asiantuntevana toimijana. Yrityksillä on hyviä asiakkaita, joista kannattaa pitää kiinni ja sen vuoksi näille avainasiakkaille voi tiedottaa jo hieman etukäteen tulevasta yrityskaupasta tai -fuusiosta, jotta asiakassuhde pysyy ja vahvistuu.

person using laptop computer holding card

Kuva: Unsplah

Asiakkaille kannattaa tehdä yrityskaupasta huippukokemus. Erilaiset tarjoukset, etukampanjat ja vaikkapa oma asiakaspalvelija tuovat positiivista pöhinää asiakkaiden keskuuteen. Jotta asiakkaat saavat hyvää palvelua, on henkilökuntaa myös motivoitava yritysten yhdistyessä ja saatava heidät palvelemaan asiakkaita sekä nykyisiä että tulevia iloisesti, suurella sydämellä ja intohimolla.

Lähteitä joita käytin postaukseen:

Susanna Paloheimo, muutoksentekijä. https://susannapaloheimo.com/viestinta-ratkaisee-yrityskaupan-onnistumisen/

Se-AMK, ostokohteen liiketoiminnan haltuunotto ja integrointi – yrityksen uudistaminen yrityskaupassa. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97180/B111.pdf?sequence=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *