Yrityskaupan eri lajit

Yrityskaupoissa on useampia eri muotoja. On kuitenkin kaksi muotoa, jotka esiintyvät muita yleisimmin ja nämä ovat osakekauppa ja liiketoimintakauppa. Osakekaupassa kaupan kohteena ovat yrityksen osakkeet ja liiketoimintakaupassa sen liiketoiminta.

Liiketoimintakauppa, eli substanssikauppa on kyseessä silloin, kun yrityksestä erotetaan liiketoimintakokonaisuus ja yhdistetään se toiseen yritykseen. Ostaja on usein uusi yritys, mutta myös jo olemassa oleva yritys voi toimia ostajana. Liiketoimintakaupassa myyvänä osapuolena ei ole yrityksen omistaja vaan yritys itse.

Liiketoimintakaupassa ostaja ostaa liiketoiminnan, sekä samalla sen varat ja velat. Liiketoimintakaupan jälkeen ostaja ja myyjä jatkavat kuitenkin toimintaansa ja ostaja jatkaa ostettua liiketoimintaa. Liiketoimintakaupassa ostetun liiketoiminnan henkilöstö siirtyy liiketoiminnan mukana ostajalle eli heidän työnantajansa vaihtuu.

Liiketoimintakaupassa liiketoiminnan lisäksi ostajalle siirtyy yrityksen henkilöstö. Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

Osakekauppaa kutsutaan myös nimellä omistuskauppa. Osakekauppa on yrityskaupan muoto, josta yleisimmin yrityskaupoissa puhutaan. Osakekaupassa kaupan kohteena on yrityksen omistus, joko kokonaan tai osittain. Myyjä joutuu tavallisesti sitoutumaan pitkään kilpailukieltoon samalla alalla ja usein ostajan edellytetään jäävän yritykseen töihin määräajaksi tai vähintään helpottamaan haltuunottoa.

Osakekaupassa ostetaan osakkeita tai osuuksia, jolloin omistaja vaihtuu, mutta yrityksessä ei tapahdu toiminnallisia muutoksia. Myöskään henkilöstön kannalta ei tapahdu muutoksia, sillä yrityksen toiminta jatkuu samaan malliin. Uusi omistaja voi kuitenkin toteuttaa uusia järjestelyitä yrityksessä kuten esimerkiksi fuusioida toiminnan, jolloin vaikutuksia henkilöstöön voi kehittyä.

Osakekaupassa myydään osakkeita ja osuuksia. Photo by Allie Smith on Unsplash

Muita vähemmän käytettyjä yrityskaupan muotoja ovat suunnattu osakeanti yhdistettynä osakassopimukseen sekä fuusio eli sulautuminen. Fuusiota on pidetty varsin hitaana toimintatapana, minkä vuoksi on vähemmän käytetty yrityskaupan välineenä. Suunnatun osakeannin avulla voidaan siirtää äänivaltaa yhtiössä.

Yrityskaupan eri lajit näyttäytyvät eri tavoin. Niillä on myös erilainen vaikutus henkilöstöön. Vaikutus voi olla siirtyminen liiketoiminnan mukana ostajalle tai sitten pelkkä tieto uudesta osakkaasta. Oli vaikutus mikä tahansa, se on olemassa ja siihen on hyvä kiinnittää huomiota.

Yrityskauppa tuo mukanaan muutoksen niin paperilla kuin työympäristössä. Photo by Cytonn Photography on Unsplash

Tässä postauksessa käytettyjä lähteitä:

Myllynen, Olli-Pekka. Yrityskaupan lajit

Lahtinen, Mika. Ostimme bisnestä, mitä pitää tehdä työntekijöiden kanssa – Työsuhteista yrityskaupan yhteydessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *