Onnistunut sulautuminen Lemminkäinen sulautui YIT:hen

Tässä julkaisussa käymme läpi onnistunutta fuusiota, kun Lemminkäinen sulautui YIT:hen. Kurkataan hieman mikä ajoi yhtiöt yhdistymiseen, ja mitkä olivat onnistumisen avaimet.

Molemmilla yhtiöillä on vankka jalansija Suomessa sekä ulkomailla ja ovat hyvin mukautuneet muuttuvassa markkinatilanteessa. Yhdistyminen on luonnollinen vaihe kehityksessä. Toteutus sulautumisesta tapahtui absorptiosulautuisella, se vahvistaa tasetta ja lukuja, lisäämättä velkaa.

Miksi sitten YIT ja Lemminkäinen halusivat yhdistyä? Syitä yhdistymiselle oli varmasti monia, yhdistymisellä halutaan tasapainoista kasvua, parantaa tulosta sekä vahvistaa tasetta yhtiöissä. Yhtiöillä on toisiaan täydentäviä vahvuuksia ja osaavaa työvoimaa. Kasvumahdollisuus on totta kai yksi syy, näin tuodaan lisäarvoa nykyomistajille ja luodaan houkutteleva sijoituskohde. Yhdistymisen kautta yhtiön riskiprofiili ja rahoitusasema paranevat.

YIT ja Lemminkäisen yhdistyminen loi vahvan ja suuren yhtiön. Näiden yhtiöiden toiminta-alueet sekä osaaminen täydentää ja tasapainottaa toisiaan. Paremman suhdannekestävyyden ja kilpailukyvyn ansiosta yhdistyminen tarjoaa vahvan alustan kasvulle. Nyt yhtiöillä on noin 10 000 työntekijää 11 eri maassa. Muodostuneen yrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 3,4 miljardia ja liikevoitto noin 85 miljoonaa euroa.

”Kilpailijat muuttuivat kumppaneiksi, ja nopeasti työntekijät alkoivat katsoa kimpassa eteenpäin.”

Fuusion ajoittaminen oli onnistunut. Lemminkäinen tarvitsi ostajan, yhtiön edellytykset kasvaa yksinään oli huonot. YIT taas tarvitsi fuusiota auttamaan taseessa. Yhtiön velka oli suuri ja taantumaakin oli kovasti. Kun Lemminkäisen tase oli vahva ja pääoma hyvä, tuki se YIT:n tarvetta. Tämä voikin olla suurin syy yhdistymiselle. Yhtiöt pääsevät hyödyntämään laajaa ammatillista verkostoaan, sekä tarjoamaan asiakkaille kilpailukykyistä ja korkealaatuista palvelua ja ratkaisuja. Yhdistyminen avaa mahdollisuuden tehdä entistä suurempia projekteja, sekä avata markkinamahdollisuuksia.

Osuuspankin analyytikko Rautionmaa kertoo, että fuusio näyttää edenneen integraation osalta hyvin eikä yllätyksiä ole tullut eteen. Lupaus on pitänyt ja synergiaetuja on tuotettu 40 miljoonan euron edestä. Tämän lisäksi miljoonien eurojen säästöt hankinnasta ja rahoituksesta tulevat näkyviin YIT:n tulevissa tuloksissa.

YIT ja Lemminkäisen yhdistyminen on varsin hyvä esimerkki onnistuneesta ja tarpeellisestakin yhdistymisestä. Siinä ollaan hyvin pelastettu molempien yhtiöiden tulevaisuus, samalla luoden vielä suuremman ja vankemman yhtiön, joka on suomen suurimpia yrityksiä. Sulautuminen on sujunut ilman suurempia yllätyksiä ja asiat on hyvin selkästi esitettynä. Yhdistyminen on molemmille strategisesti tärkeä askel ja siinä on mietitty myös työntekijöiden uramahdollisuuksia sekä asiakkaita.

Työntekijöiden tunteet yhditymisestä näyttäisi olevan pääosin postitiivisia ja tulevaisuuteen suuntaavia, näistä voi lukea lisää : https://www.rakennuslehti.fi/2018/05/nain-yitn-ja-lemminkaisen-tyontekijat-rakentavat-yhteista-yhtiota-onhan-tama-ollut-aikamoista-rumbaa/

”Varsinkin tuolla kentällä väki tuntee toisensa myös henkilötasolla. Joissakin projekteissa on oltu kilpailijoita, toisissa taas allianssikumppaneita. Se on ollut lopulta iso etu.”

”Monessa kohtaa olen itsekin oppinut paljon uusilta kollegoilta”

”Koska integraatiotyö on sujunut hyvin ja häiriötekijät olleet pieniä, olemme pystyneet keskittymään asiakassuhteisiimme ja tulevaan päällystyskauteen. Tämä on minusta hieno juttu”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *