Robotiikan vaikutukset tulevaisuudessa

Tällä hetkellä elämme taloudellisesti vaikeita aikoja yritystoiminnan näkökulmasta. Vallitsevan (Covid-19 vuoksi) olosuhteen vuoksi taloustilanne on heikko ja yritykset joutuvat tekemään paljon strategisia päätöksiä, jotta liiketoiminta saadaan kannattavaksi. Yritysrakenteen muutokset ovat pitkän ajan strategista suunnittelua ja onnistuessaan fuusiossa yritys voi tuoda 10-100 prosenttisen liikevaihdon kasvun. Fuusioitumisen trendi kulkee käsikädessä aina vallitsevan taloustilanteen mukaan. Yritysostoja/ myymisiä joudutaan tekemään, jotta saadaan liiketoiminta kannattavaksi. Kuitenkin fuusioituminen voidaan tehdä myös pelkässä kilpailumielessä.

white robot action toy

Robotit helpottavat työntekijöiden työtä, sekä tekee työnteosta kustannustehokasta. Photo by Franck V. Unsplash.

Kirjanpitoalalla fuusioituminen isompiin yrityksiin, erilaiset integraatiot ja ulkoistamiset tulevaisuudessa tulee kasvamaan. Tämän kaiken taustalla on älykästaloushallinto eli ohjelmistorobotiikka. Ohjelmistorobotiikka on teknologia, joka hyödyntää etukäteen määriteltyä bisneslogiikkaa, sääntöjä ja strukturoitua dataa liiketoimintaprosessien automatisointiin. Robotiikalla siis saadaan kirjanpidossa automatisoitua rutiininomaiset kirjaukset ja sääntöpohjaiset tehtävät. Tällä hetkellä robotiikka soveltuu hyvin sellaisiin tehtäviin, kuten tiedon syöttäminen, hakemusten käsittely, tiedon syöttäminen useisiin tietojärjestelmiin, sekä toistuvaluonteiseen tehtävään.

Robotiikka helpottaa kirjanpitäjien tehtävien määrää ja toisaalta vapauttaa resursseja muihin tehtäviin, joten tämän vuoksi yritys saa kustannuksia pienemmäksi sekä lisää yrityksen kilpailukykyä ja tehokkuutta. Robotiikan vuoksi pienemmillä kirjanpito-/tilitoimistoilla ei välttämättä ole resursseja kehittää robotiikan osaamista, joten tämän vuoksi on helpompi muuttaa yrityksen muotoa esimerkiksi fuusioitumalla isompiin yrityksiin.

man wearing Sony PlayStation VR

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta teknologinen kehitys menee koko ajan eteenpäin on. Photo by Uriel Soberanes, Unsplash

Älykäs taloushallinto tulee kehittymään jatkuvasti tulevaisuudessa. Todennäköisesti taloushallinnossa robotit eivät korvaa kirjanpitäjiä, vaan niillä pyritään säästämään kirjanpitäjien resursseja helpoimmista ja rutiininomaisista työtehtävistä, jolloin heille jää aikaa muihin tehtäviin. Kuitenkin robotiikka avaa myös uusia työtehtäviä, sillä jonkun täytyy osata kouluttaa robotit toimimaan oikealla lailla. Tulevaisuudessa taloushallinnolta vaaditaankin uudistuskykyä yhä enemmän. Muutokset vievät yleensä aikaa. Tällä hetkellä monikaan yritys taloushallinnossa eivät hyödynnä robotiikkaa vielä niin paljoa kuin se olisi jo mahdollista. Automaation hyötyjä tulisi käyttää monipuolisesti, jotta se auttaa parantamaan yrityksen kilpailukykyä, asiakaskokemusta ja kannattavuutta. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa muun muassa erilaisten maailman poikkeustilanteiden vuoksi, mutta varmaa on teknologian kehittyminen koko ajan yhä paremmaksi, hyödyllisemmäksi ja tehokkaammaksi.

 

Postaukseen käytettyjä lähteitä:

Antti Järvinen. Lahden Ammattikorkeakoulu. https://core.ac.uk/download/pdf/161430592.pdf

Mira Lehtinen. Laurea ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/4079/ONT_uusi.pdf?sequence=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *