Yrityskaupan polku

Photo by Lili Popper on Unsplash

Yrityskaupat eivät koskaan mene minkään valmiin kaavan mukaan, vaan jokainen kauppatilanne on yksilöllinen. Tässä kuitenkin muutamia asioita, joita yrityskauppaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, kun kiinnostava yritys on löytynyt.

Yrityskaupan kuusi vaihetta

1. Valmistautuminen

Myyjä: Kun päätös myynnistä on tehty, on nyt viimeistään aika selvittää yrityksen arvo. Laaditaan liiketoimintaympäristön analyysi ja myynti-ilmoitus. Kartoitetaan mahdolliset ostajaehdokkaat.

Ostaja: Mitkä ovat oston tavoitteet, onko yritysostolla taloudelliset, operatiiviset vai strategiset tavoitteet. Kartoita ostettavat yritykset, niiden taloudellinen tilanne ja suunnittele lähestymistapa.

2. Kontaktointi

Myyjä: Laaditaan salassapitosopimus ja sovitaan tapaamiset. Varmista ostajaehdokkaan taloudellinen kyky tehdä yrityskaupat.

Ostaja: Suunnittele etukäteen asiat, joista haluat keskustella. Laadi salassapitosopimus.

3. Alustava tarjousvaihe

Myyjä: Pyydä suuntaa antava/sitova tarjous. Arvioi tarjoukset ja tee päätös neuvottelujen jatkamisesta. Yleensä tässä vaiheessa neuvoteltu hinta on maksimi, jonka ostaja maksaa, mikäli kaupan kohteessa ei tule yllätyksiä.

Ostaja: Pyydä kaikki tarvittavat tiedot kohteesta ja laske alustava arvonmääritys. Selvitä oston rahoitus, suunnittele ostorakenne ja laadi suuntaa antava/alustava tarjous.

4. Neuvottelut

Myyjä: Selvitä ostajaan liittyvät riskit ja vastuut/esteet koskien yrityskauppaa. Laadi alustavat sopimusasiakirjat ja sovi kaupanjälkeisitä vastuista.

Ostaja: Selvitä myytävään yritykseen liittyvät riskit ja vastuut/esteet. Näitä ovat liiketoiminta, talous, verot, henkilöstö ja ympäristö. Laadi yrityksestä arvonmääritys ja sitouta myyjä. Tehdään päätös ostorakenteesta ja laaditaan suunnitelma integroinnista. Varmistetaan rahoitus ja laaditaan lopullinen tarjous.

Photo by Helloquence on Unsplash

5. Kaupan toteutuminen

Myyjä: Käydään lopulliset neuvottelut ostajan kanssa ja laaditaan viralliset sopimusasiakirjat. Kaupan täytäntöönpano.

Ostaja: Käydään lopulliset neuvottelut myytävästä yrityksestä ja laaditaan viralliset sopimusasiakirjat. Kaupan täytäntöönpano.

Photo by Cytonn Photography on Unsplash

6. Kaupan jälkeen

Myyjä: Myyjän tehtävänä on varmistaa, että henkilöstö ja asiakkaat sitoutuvat uuteen omistajaan, joten myyjän on hyvä varautua työskentelemään yrityksessä vielä noin 1-2 vuotta. Tästä on yleensä sovittu jo neuvotteluvaiheessa.

Ostaja: Tiedotetaan syntyneistä yrityskaupoista. Sitoutetaan henkilöstö ja asiakkaat. Laaditaan suunnitelma tiimien tehtävistä, tavoitteista ja aikatauluista.

 

Lähteinä käytetty:

Yrityskaupan polku

https://y-studio.fi/yritys-muutoksessa/yrityskaupat/yrityskaupan-polku/

Katramo, M., Lauriala, J., Matinlauri, I., Niemelä, J., Svennas, K. & Wilkman, N. 2013. Yrityskauppa. Talentum

Yrityskaupan kulku

https://andoms.fi/yrityskaupat/yrityskaupan-kulku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *