Johtajuudesta

Muutos on ainoa vakio ja vain jatkuva muutos on pysyvää. Yritysympäristössä muutos pitää johtaa kunnolla, jotta lopputulos on toivotun mukainen.
Photo by freddie marriage on Unsplash

Millaisia eri rooleja johtajalla on? Johtaja on esimerkki, silta, pomminpurkaja, delegoija, tarkkailija noin muutamia mainitakseni. Johtaja hallinnoi alaisiaan, mieluiten myös johtaa ja inspiroi henkilöstön hyviin suorituksiin.  Muutosjohtaja on tienviitta, päättäjä, viestijä ja asioiden loppuun saattaja. Muutosjohtajalta odotetaan, että toisinaan kaoottinenkin tilanne saadaan hallintaan ja toiminnan tavoitteet selkiytyvät.

Muutoksen johtaminen voi joskus muistuttaa palapelin rakentamista
Photo by Hans-Peter Gauster on Unsplash

Toimiva toimintasuunnitelma edesauttaa muutoksen onnistumisessa. Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

-Olennaista on saada henkilöstö ymmärtämään muutostarve ja hyväksymään muutos.

-Nouse tilanteen tasalle, analysoi ja tee päätökset.

-Viestintä on jälleen kaiken A ja O.

-Ota mukaan ne avainhenkilöt, joita tarvitset mukaan muutosprosessin loppuun saattamisessa.

-Suunnitellaan muutoksen toteutus.

-Myydään muutos: Kannustetaan henkilöstöä, palkitaan onnistumisista.

-Raivataan esteet ja karsitaan toimintatavat, jotka eivät ole enää hedelmällisiä.

-Kehitetään osaamista edelleen ja vakiinnutetaan tilanne.

Muutos on pysyvää ja harjoitus luo mestarin. Photo by Chris Curry on Unsplash

Lisää muutosjohtajuudesta ja tämän postauksen taustalla:

Henry Honkanen, 2006. Muutoksen agentit muutoksen ohjaaminen ja johtaminen

Anneli Valpola, 2004 Organisaatiot yhteen muutosjohtamisen käytännön keinot

TImo Erämetsä, 2003, Myönteinen muutos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *