Henkilöstö ja lainsäädäntö

Yrityskauppa on jännittävä tilanne. Se voi herättää turvattomuuden tunnetta ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Kuten kaikkea yrityksen toimintaa, myös yrityskauppaa säätelevät lait, jotka myös turvaavat henkilöstön asemaa yrityskauppojen keskellä.

Yksi yrityskaupan keskeisimmistä laista on työsopimuslaki. Työsopimuslaki pitää työntekijän puolia yrityskaupan tuomassa muutoksessa. Yritys ei voi luovuttaa liiketoimintaansa toiselle yritykselle ilman, että työntekijät siirtyisivät mukana. Liikkeen luovutus yksissään ei ole työsuhteen irtisanomisperuste. Kun yrityksen luovuttaminen toiselle työnantajalle tapahtuu, siirtyvät luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet, velvollisuudet sekä työsuhde-etuudet liikkeen uudelle omistajalle. Liikkeen luovutus ei siis sinänsä vaikuta työsuhteisiin vaan ne siirtyvät sellaisenaan yrityksen mukana.

Lait säätelevät yrityskauppaa. Photo by Mikhail Pavstyuk on Unsplash

Mutta vaikka työsopimuslaki edellyttää työntekijän siirtymistä liikkeen luovutuksen mukana, ei työntekijöillä ole enää liikkeen luovutuksen jälkeen erityissuojaa mahdollista irtisanomista kohtaan. Työnantajalle voi syntyä esimerkiksi tuotannollinen tai taloudellinen peruste irtisanomiselle, jonka olemassaoloa arvioidaan kuten muissakin tilanteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli töitä ei ole enää tarjota kaikille, voivat mahdolliset irtisanomiset olla jossain vaiheessa edessä.

Yrityskaupan yhteydessä työntekijälle voidaan tarjota uutta työsopimusta. Työntekijän kannattaa kuitenkin olla valppaana ja sopimus on luettava tarkasti läpi. Sopimusta ei ole pakko allekirjoittaa, mikäli uuden sopimuksen edut tuntuvat vanhaa huonommilta tai siitä löytyy jonkinlainen kummallinen ehto. Työntekijän työsuhde voi jatkua normaalisti vanhan sopimuksen mukaisesti, vaikkei työntekijä uuden työsopimuksen tekemiseen suostuisi.

Työntekijän ei tarvitse suostua uuteen sopimukseen. Photo by Thomas Martinsen on Unsplash

Lait säätelevät yrityskauppaa ja tuovat henkilöstölle turvan tunnetta muutoksen keskellä. Useat asianajotoimistot tarjoavat palveluitaan yrityskaupan toteuttamisessa, mutta auttavat myös henkilöstöä aiheeseen liittyvissä kysymyksissä ja oikeuksien turvaamisessa. Myös eri ammattiliitot tarjoavat mielellään palveluitaan sekä apuaan mahdollisissa kysymyksissä tai jopa oikeustaisteluissa.

Yrityskaupan lainsäädännössä ei ole kyse siis pelkästään yritysten oikeuksista ja vastuista vaan myös yritysten henkilöstöjen oikeuksien turvaamisesta. On hyvä tietää, mitkä ovat omia oikeuksia suuren muutoksen ja hämmennyksen keskellä. Muutos on olennainen osa työelämää, mutta työskentelyn on mahdollista jatkua normaalisti vielä siirtymisen jälkeenkin.

Myös asianajotoimistot ja liitot voivat auttaa fuusioon liittyvissä kysymyksissä. Photo by Helloquence on Unsplash

Haluatko lukea lisää aiheesta? Tässä pari postauksessa käytettyä lähdettä:

Numminen, Taija. Onko työntekijä turvassa yrityskaupassa?

Sotka, Jari. Työsuhteet yrityskaupassa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *