Työstä palautumisen arviointi Firstbeat mittauksin

Heippa!

Täällä kirjoittelee kolme 2.vuoden fysioterapeuttiopiskelijaa Lapin Ammattikorkeakoulusta. Suoritamme harjoittelua koulumme hyvinvointipalveluja tarjoavassa Hyvinvointiapteekki Vireessä ja sen puitteissa osallistuimme TYÖHYVE- hankkeen työpajaan Torniossa. Teimme halukkaille yksikön työntekijöille etukäteen Firstbeat – mittaukset työkuormituksen ja palautumisen laadun selvittämiseksi. Työpajassa kerroimme työntekijöille yleisesti Firstbeat-mittauksesta ja avasimme mittauksesta saadut henkilökohtaiset hyvinvointianalyysit työntekijöille. Pidimme myös taukoliikuntahetken työpajaan osallistuneille, jota osallistujat voivat jatkossa toteuttaa osana työpäiväänsä.

 

Mitä palautumisella tarkoitetaan?

Palautuminen on fysiologinen prosessi, jonka myötä yksilön fyysinen ja psyykkinen tila palautuu kuormitusta edeltäneeseen tasapainotilaan. Ilman riittävää palautumista keho ylikuormittuu, hyvinvointi heikkenee ja olo on vetämätön. Hyvä palautuminen edistää terveyttä, onnellisuutta ja suorituskykyä. Myös työssä jaksamisen edellytyksenä on riittävä palautuminen päivän kuormituksesta. Palautumista edistäviä tekijöitä ovat muun muassa monipuolinen ja terveellinen ravinto, laadukas yöuni, hyvä fyysinen kunto ja henkinen hyvinvointi. Vastaavasti palautumista heikentäviä tekijöitä ovat muun muassa päihteet, huono uni, epäterveellinen ja epäsäännöllinen ruokavalio, huolet ja murheet sekä sairaudet.

 

Mikä on Firstbeat ja mitä sillä saadaan selville?

Firstbeat- mittaus kestää 3 vuorokautta ja se perustuu tarkkaan sykevälivaihtelun tallennukseen ja analysointiin. Mittauksen avulla voidaan tunnistaa esim. työn ja vapaa-ajan stressaavat ja kuormittavat tilanteet sekä toisaalta myös palauttavat hetket. Analyysi antaa tietoa yöunen kestosta ja laadusta sekä palauttavuudesta, analyysi kertoo myös liikutko tarpeeksi ja riittävän tehokkaasti edistääksesi terveyttä. Mittaus tuottaa voimavarakäyrän joka kertoo, kuinka päivän aikana kulutetut voimavarat mahdollisesti palautuvat vapaa-ajan ja yöunien seurauksena ja millaisin voimin lähdet uuteen työpäivään. Firstbeat-mittauksen antamaa tietoa voidaan hyödyntää kun halutaan havainnollistaa esim. pidemmän yöunen tai terveysliikunnan vaikutuksia palautumiseen. Firstbeat- mittaus sopii kaikille hyvinvoinnistaan kiinnostuneille.

 

Huomiota työssä jaksamiseen

Pitkäaikainen kuormitus ja stressi ovat altistavia tekijöitä monille sairauksille. Pidemmällä aikavälillä huono palautuminen voi johtaa voimavarojen hiipumiseen. Elämä on usein hektistä ja stressaavaa, joten vastapainoksi olisi tärkeää hiljentää hetkeksi ajatusten juoksu ja antaa keholle sitä, mitä se tarvitsee. Riittävä tauotus työpäivän aikana edistää palautumista ja tehostaa työssä jaksamista. Jo pienilläkin mikrotauoilla on suuri vaikutus. Tauotusta voi olla monenlaista, kuten esimerkiksi kevyttä liikuntaa, kehonhuoltoa tai hetkeksi pysähtymistä ja keskittymistä vain hengitykseen. Netistä löytyy paljon erilaisia rentoutusharjoituksia ja -menetelmiä, joita kannattaa hyödyntää. Myös luonnossa liikkuminen alentaa verenpainetta ja vähentää tutkitusti stressiä. Tauon aikana sykkeen olisi hyvä laskea, jotta palautuminen lähtisi käyntiin. Myös taukoliikunta toimii hyvänä palautumisen tukijana. Taukoliikunta vilkastuttaa lihasten verenkiertoa ja parantaa niiden aineenvaihduntaa, sekä vähentää ja ennaltaehkäisee tuki- ja liikuntaelinten oireita. Taukoliikunnan seurauksena sekä keho että mieli virkistyvät ja koettu väsymys vähenee Työn vastapainoksi vapaa-ajalla olisi tärkeää olla itselle mieluisia harrastuksia, joiden avulla tuetaan palautumista.

Kuva: Taukoliikuntahetki työpajassa

 

Pidetään huolta itsestämme! Aurinkoista kesää 😊

Milja Rönkä, Heta Ylipaavalniemi ja Pinja Spets
Fysioterapiaopiskelijat, Lapin ammattikorkeakoulu