Yetitablet osana Iso-Heikin palvelutalon vapaa-ajan tarjontaa

Erilaiset pelilliset aktiviteetit ovat tulleet osaksi palvelutalojen asukkaiden aktivointia ja aktiviteetteja. Niistä yksi on Yetitablet, joka on suomalainen Android-pohjainen jättitabletti. Yetitabletin suuri koko sekä useat kosketuspisteet mahdollistavat useampia samanaikaisia käyttäjiä. Tämä tarjoaa uudenlaisia innostavia ja osallistavia ryhmätoimintoja. Yetitabletin avulla voit esimerkiksi maalata, soittaa rumpuja tai pelata sudokuja. Sähkösäädettävän jalustan avulla Yetitablettia voi käyttää niin pysty- kuin vaakatasossa sekä eri korkeuksilla. Yetitablet tuo digitaalisen maailman esimerkiksi palvelutalojen asukkaiden ulottuville niin virike- kuin kuntoutustarkoitukseenkin. Lisätietoa löytyy Yetitabletin omilta sivuilta. Yetitabletia voidaan käyttää niin fyysisen toimintakyvyn kuin kognitiivisten toimintojen harjoitteluun ja ylläpitämiseen. Yetitabletiin voidaan ladata kaikki Android sovellukseen kehitetyt pelit ja ohjelmat, jolloin jättikokoista tabletia voidaan käyttää taustalla visualisoimaan ympäristöä tai hyödyntää myös tunnelman luomisessa tilaan.

Halusimme TYÖHYVE-hankkeen tiimoilta selvittää Yetitabletin mahdollisuuksia palvelutaloissa ja hoivakodeissa ja haastattelimme tähän blogiin Turussa toimivan palvelutalo Iso-Heikin toimitusjohtaja Marjo Elosta ja vapaa-ajanohjaaja Jaana Virtasta. Iso-Heikin palvelutalossa on ollut käytössä jättikokoinen 65″ Yeti-tablet vuoden ajan viime keväästä alkaen. Käyttö alkoi isommalla Yetillä ja myöhemmin saatiin käyttöön myös helpommin siirreltävä pienempi 27″ YetiMove.  Yetitablet on käytössä joka arkipäivä.

“Musiikki on palvelutalon asukkaille voimaannuttavaa”

Iso-Heikissä Yetitabletia on ahkerimmin hyödynnetty musiikin osalta tuomalla sitä osaksi palvelutalon asukkaiden arkea näyttämällä Yetitabletin kautta virtuaalikirkon tapahtumia ja konsertteja. Myös karaoke ja musiikkitoivekonsertit ovat olleet suosittuja. Samoin YetiCare sovellukset, kuten tikkataulu, ovat olleet asukkaiden testissä.

”Jokaiselle vähän jotakin”

Yetitabletin kautta saatava tarjonta on laaja, ja vapaa-ajanohjaaja on käyttänyt valinnassa hyödykseen asukkaiden tuntemustaan, jolloin on voitu valita erilaisia sovelluksia yksilöllisesti. Tämä yksilöllisten mieltymysten tunnistaminen on erittäin tärkeää. Iso-Heikistä suositellaankin, että yksiköissä kannattaa käyttää aikaa laajaan sovellustarjontaan tutustumiseen, jotta kaikki mahdollisuudet tulevat varmasti käyttöön.

Yetitabletin käyttö on tähän asti ollut ohjattua, mutta odotuksena on, että asukkaat käyttäisivät sitä entistä enemmän myös oma-aloitteisesti. Tämä mahdollistuu, kun laite tulee heille tutuksi. Käytön kynnystä pyritään madaltamaan käymällä asukkaiden luona opastamassa sekä rohkaisemassa heitä tabletin käyttöön. Siirreltävän YetiMoven etuna on se, että aktiviteetit voidaan tuoda myös koteihin, sillä osalla on suurempi kynnys tulla yleisiin tiloihin käyttämään jättikokoista Yetitabletia. Muutama asukas onkin jo rohkaistunut hyödyntämään itsenäisesti karaokesovellusta.

Iso-Heikissä on käytetty myös Voolerin videopuhelumahdollisuuksia asukkaiden ja heidän omaistensa välisessä yhteydenpidossa. Erityisesti korona-aika on luonut tällaiselle uudenlaiselle yhteydenpidolle mahdollisuuksia. Myös vapaaehtoistoimija on toteuttanut esimerkiksi muisteluryhmää Yetitabletin kautta etänä korona-ajan supistaessa vierailumahdollisuuksia. Iso-Heikissä on todettu, että Yetitabletin suurin etu videopuheluissa on se, että puhelun aikana näkyvät henkilöt isolla näytöllä aidon kokoisina.

”Käyttö on ollut todella helppoa.” 

Kattava sovellusten valikoima on helpottanut paljon Iso-Heikin palvelutalon vapaa-ajan ohjaajan työtä nopeuttamalla ja helpottamalla aktiviteettien valmistelua ja suunnittelua. Vapaa-ajanohjaaja Jaana Virtanen toteaakin, että ”ei mene aikaa valmisteluun ja suunnitteluun, kun kaikki tulee Yetistä näppärästi saataville”. Yetitabletin hyödyksi koetaan myös se, että laite on aina saatavilla, jolloin vapaa-ajanohjaajan aikaa mene laitteiden pois siirtämiseen. Iso-Heikissä kiitellään myös näytön isoa kokoa, käytön helppoutta ja mahdollisuutta säätää korkeutta pyörätuolia käyttävälle sopivaksi.

Tulevaisuudessa Yetitabletin käyttöä tullaan Iso-Heikissä monipuolistamaan ja hyödyntämään enemmän koko henkilökunnan toimesta. Uusien ratkaisujen käyttöönotto edellyttääkin usein muutaman aktiivisen toimijan kokeilevaa otetta, jonka jälkeen laajempi käyttö on helpompaa. Uudenlaiset aktiviteetit ja niiden käyttöönotto tarjoavat myös ammattikorkeakouluille opinnäytetöiden aiheita sekä työelämälähtöisiä projektitöitä. Kehitteillä on myös Iso-Heikin infokanava, jossa pyörii ajankohtaisia asioita silloin, kun Yetitablet ei ole aktiivisesti käytössä aktiviteettien osalta.

Kiitos Iso-Heikin palvelutaloon Marjo Elonen ja Jaana Virtanen!

Satu Elo
TtT, dosentti, yliopettaja
Lapin ammattikorkeakoulu

Sari Arolaakso
TtM, TtT-opiskelija, projektipäällikkö
Lapin ammattikorkeakoulu