Hoivakotien työhyvinvointia edistämässä ja uusia palveluita muotoilemassa

Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa (TÖYHYVE) -hanke starttasi samoihin aikoihin, kun koronaviruspandemia sai Suomessa jalansijaa asettaen hoivakotien henkilökunnan ja asiakkaat täysin uudenlaisen tilanteen eteen. Mittavat rajoitustoimet ovat kiistatta vaikuttaneet niin asiakkaiden arkeen ja hyvinvointiin kuin henkilökunnan työhyvinvointiin. Hanketta aloittaessamme emme arvanneet, kuinka ajankohtaisen teeman äärellä olemme tätä blogia avatessamme. Seuraava kirjoituksemme avaa hanketta ja sen päämääriä teille vielä tarkemmin.

Tämän blogin yksi keskeisin tavoite on tuoda esille hankkeessa työyksiköissä käsiteltyjä teemoja, tutkimusta ja hoivakodeissa saatuja tuloksia. Kuten blogimme nimikin kertoo, ensisijaisena ajatuksenamme on tuoda näkyväksi niitä hyviä käytänteitä, joita hoivakotien henkilökunta on ottanut käyttöön tai vaikka vain kokeillut. Tunnistamme alan haasteet ja olemme niistä erittäin tietoisia, mutta haluamme tuoda entistä vahvemmin esille, ja keskusteluun niitä hyviä toimintatapoja ja kehitysaskelia, joita hoiva-alalla on jatkuvasti meneillään. Tässä blogissa esille tuotava hanke on vain yksi esimerkki. Siksi haluamme, että lukijamme voivat myös itse tuoda omaa tekemistään tai omia havaintojaan esille vinkkaamalla niistä blogien kommentointiosuuksissa. Tulevaisuudessa voimme tehdä myös niistä nostoja varsinaiseen blogiimme. Uskomme vahvasti, että vanhustyön palveluiden uudelleen muotoilulla voidaan saada alalle veto- ja pitovoimaa. Se on pitkälti kiinni myös meistä TKI-toimijoista, kuinka me alan hyviä toimintamalleja tuomme näkyväksi sekä osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Blogi alkaa TYÖHYVE -hankkeen kuulumisten ja tulosten levittämisellä, mutta tämä ei jää vain yhden hankkeen aikaiseksi tuotokseksi. Blogi on tullut jäädäkseen ja matkan varrella levitämme sitä laajemmin uusien palveluiden muotoilun teemaan, ja myös verkostoomme kuuluvat asiantuntijat, työntekijät, opettajat, opiskelijat, tutkijat ja kaikki muutkin alan kehittämisestä kiinnostuneet pääsevät osalliseksi. Perinteisten blogitekstien lisäksi tulemme tekemään myös videoita ja podcasteja mielenkiintoisista teemoista.

Saimme blogimme mukaan myös Tutkitun tiedon teemavuoteen 2021. Teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. Kohderyhmänä ovat kaikki kansalaiset, päättäjät ja elinkeinoelämä. Tutkitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, joka toteutetaan laajan yhteistyöverkon kanssa.

Tervetuloa seuraamaan meitä!

Sari, Satu, Anne x2 ja Hanna