Valitse sivu

How Can We Help?

Opetusaikataulujen ilmoittaminen

< Takaisin

HOX. Mikäli olet jo tuttu Pepin kanssa, voit pärjätä alla olevalla pikaohjeella. Tarkemmat ohjeet löydät tältä sivulta.


Pikaohje toteutuksen tietojen ja aikataulutoiveiden syöttöön

 1. Avaa ensi lukuvuoden toteutus.
 2. Tarkista toteutuksen perustiedot ja ilmoita tarvittaessa muutostarpeista suunnittelijalle.
 3. Lisää toteutuksen Opetus-lisätiedot.
 4. Määritä toteutuksen alkamis- ja päättymispäivämäärät.
 5. Lisää oleelliset yleistiedot lukujärjestyssuunnittelua varten, esim.
  1. Käytetäänkö erikoistiloja?
  2. Mikä on opiskelijaryhmän koko?
  3. Onko tarvetta useammalle toteutukselle?
  4. Milloin et voi opettaa eli mitkä ovat opetuksesta vapaat ajat?
  5. Onko opintojakso itsenäisesti suoritettava ja mitkä sen ohjeet ovat?
  6. Tuleeko opintojaksolla huomioida muiden opintojaksojen ajoitus?
  7. Onko opintojaksolla jo lukittuja aikoja esim. vierailijoiden kanssa?
 6. Lisää tarvittaessa opetusryhmät.
 7. Lisää aikataulutoiveet ohjeen mukaisesti opetusmuoto kerrallaan.
 8. Odottele ja vastaa suunnittelijalta tuleviin mahdollisiin lisätietokyselyihin.
 9. Kun suunnittelija kertoo, että voit tarkistaa laaditut aikataulut, ilmoita mahdollisista muutostarpeista.

Ei muuta kuin opettamaan!

Siirtyminen toteutukselle

Aloita etsimällä omat, ensi lukuvuoden toteutuksesi.

Huom. Opettajat on kiinnitetty opintojaksoihin niillä tiedoin, jotka on saatu oppiaineilta. Jos et löydä oman opintojaksosi toteutusta tai toteutuksen opettajatietoihin tulee muita muutoksia (esim. Opintojaksolle tulee lisätä muita opettajia, joilla ei ole vielä toteutukseen pääsyä), ota yhteyttä opetustarjonnan suunnittelijoihin (opetustarjonta@ulapland.fi), niin tiedot päivitetään ja oikeudet myönnetään.

Hae täydennettävä toteutus. Valitse opettajan työpöydän ylävalikosta Toteutuksien alta – Toteutukset.

 

 

Pääset selaamaan suoraan omia toteutuksia vasemmalla olevien pikalinkkien kautta tai hakemalla toteutuksia erilaisia hakuehtoja käyttämällä

1. Valitsemalla omat käynnissä/tulevat toteutukset saat hakulomakkeen alapuolelle listauksen niistä toteutuksista, joihin sinut on kiinnitetty opettajaksi. Kun täytät tietoja ensi lukuvuoden toteutuksille, kannattaa käyttää tulevat toteutukset -rajausta.

2. Valitse haluamasi toteutus klikkaamalla hakutuloksessa näkyvän toteutusrivin lopussa olevaa Toiminnot-painiketta.

3. Valitse avautuneesta listasta Näytä toteutus.

 

 

Toteutuksen perustietojen tarkistaminen

 

Aloita päivitys tarkistamalla toteutuksen perustiedot. Valitse näkymä vasemmanpuoleisesta valikosta. Mikäli huomaat tiedoissa päivitettävää, ota yhteys opetustarjonnan suunnittelijoihin (opetustarjonta@ulapaland.fi).

Perustiedoista suurin osa on valmiiksi asetettu, eikä niitä tule muuttaa! Päivitä itse ainoastaan kohtaa Virtuaaliosuus. Lisäksi voit päivittää toteutukseen liittyviä lisätietoja Opetus-kohdassa (ikkunan alalaidassa). Muissa päivityksissä ota yhteys suunnittelijoihin.

Alla vinkkejä tarkistamiseen.

Opetuskieli > Tarkista, että opetuskieli vastaa todellisuutta. Opintojaksolla on oltava määriteltynä kieli, jotta Moodle-integraatio toimi. Kieliä voi olla myös kaksi eli suomi ja englanti.

Suorituskieli > Tarkista, että suorituskieli vastaa todellisuutta. Suorituskieli on yleensä sama kuin opetuskieli, mutta toisinaan myös suomenkieliseen opintojakson voi suorittaa englanniksi esim. erillisillä tehtävillä. Kieliä voi olla myös kaksi eli suomi ja englanti.

Virtuaaliosuus > Virtuaaliosuus on määritelty opintojakson opetusprofiilin mukaan. LÄHI-profiilissa palkki on vasemmassa laidassa, ETÄ-profiileissa oikeassa laidassa, HYBRIDI-profiileissa välimaastossa. Tiedolla on merkitystä siihen, miten opintojakso näkyy opiskelijoille Pepissä. Voit itse säätää kytkintä erityisesti HYBRIDI-profiilien osalta.

Tyyppi > Tämä on laitettu valmiiksi hallinnossa. Jos tietoa on tarpeen täsmentää, ilmoita suunnittelijoille. Tyypeistä valitaan se, mikä vastaa opintojaksoa parhaiten. Jos opintojakso on itsenäisesti suoritettava, tulee tyypiksi joko tentti tai tehtäväksianto. On myös hyvä ottaa huomioon, että jos samasta opintojaksosta tulee useampi toteutus, niin tyyppi voidaan määritellä jokaiselle toteutukselle uusiksi.

Paikkoja > Nämä on laitettu valmiiksi hallinnossa. Jos määrää on tarpeen rajata, ilmoita siitä suunnittelijoille. Jos kurssille voivat osallistua kaikki, ei maksimimäärää kannata laittaa liian pieneksi, sillä se rajaa opiskelijoiden ilmoittautumismahdollisuuksia.

– Opetuksen osalta (alempana ikkunassa) voit tarvittaessa tarkentaa opetussuunnitelmassa kerrottuja tietoja. Tiedot eivät saa olla ristiriidassa opintojakson kuvaustietojen kanssa. Kaikki opintojaksoon liittyvät lisätiedot ja tarkemmat ohjeet voi täyttää alla oleviin laatikoihin. Huom! Osassa yksiköitä näiden tietojen lisääminen on tällä kierroksella pakollista, esim. suoritus- ja toteutusmuotojen osalta! Saat tarkemmat ohjeet yksiköstäsi.

Muista lopuksi tallentaa Tallenna-painikkeesta!

 

Rytmitys- ja tilatoiveet ja ajoitus

Opettajat esittävät lukujärjestystoiveensa Pepin Rytmitys- ja tilatoiveet ja ajoitus -näkymässä.

Huom. Sinun voi olla hyvä käydä läpi aikatauluehdotukset ensin oman oppiaineen ryhmän kanssa, jotta ehdotetut aikataulut ovat keskenään mietitty (esim. yksi kurssi seuraa toista). Oppiaineissa on eri tapoja tähän. Huom. Suunnittelijat tarkistavat kuitenkin aina päällekkäisyydet eli muutoksia voi tulla tarkastikin ehdotettuihin aikatauluihin. Muutokset varmistetaan toki myös opettajilta. Pääasiassa aikataulut ilmoitetaan kuitenkin toiveina, jolloin suunnittelija voi sijoittaa tarkemmat tunnit kalenteriin helpommin ilman edestakaista viestittelyä (ks. jäljempänä).

Huom. Mahdollisuuksien mukaan, käytä samoja aikatauluja kuin edellisenä lukuvuonna. Tämä helpottaa suunnittelijoiden työtä huomattavasti.

 

Valitse Toteutussuunnitelma näkymässä Rytmitys- ja tilatoiveet ja ajoitus.

Huom! Mikäli teet muutoksia tai lisäyksiä Rytmitys- ja tilatoiveisiin sen jälkeen, kun lukujärjestysten laatiminen on aloitettu, ILMOITA muutoksista opetustarjonnan suunnittelijoille (opetustarjonta@ulapland.fi).

 

Ajoitus

▪ Pepissä toteutuksen minimi ja maksisi alkamis- ja päättymisajankohta on määritelty valmiiksi vuosisuunnittelussa ajoitussuunnitelman perusteella. Toteutuksen tarkemman ajoituksen tulee sijoittua näiden väliin. Jos minimiä ja maksimia on tarpeen muuttaa, ota yhteys suunnittelijoihin (opetustarjonta@ulapland.fi). Minimi- ja maksimiajat voivat olla väärin esim. siinä tapauksessa, jos toteutus alkaa varsinaisesti keväällä, mutta opiskelijoiden on tarpeen ilmoittautua kurssille jo syksyllä esim. Moodle-tilan tai ryhmiin jakamisen vuoksi.

▪ Toteutuksen Ajoitus määrittelee opiskelijan ilmoittautumisajan: yleisesti ilmoittautuminen käynnistyy joko 8.8. tai 1.12. ja päättyy viikko ennen toteutuksen alkua.

Huom! Toteutus alkaa jo silloin, kun opiskelijat alkavat tehdä esim. Moodlessa ennakkotehtäviä, vaikka luennot eivät olisi vielä alkaneetkaan. Silloin toteutuksen alkamispäivämääräksi määritellään se päivä, jolloin opiskelijat alkavat tehdä toteutuksen tehtäviä. Sama myös päättymisajassa eli todelliseksi päivämääräksi asetetaan se, mihin saakka opiskelijat voivat esim. palauttaa tehtäviä. Huom. Moodle-integraatiossa Moodle-tilan voimassaoloaika määräytyy Peppiin määritellyn toteutusajan mukaan, joten tämän kanssa on hyvä olla tarkkana.

▪ Pääkäyttäjät asettavat ilmoittautumisajat oikein ennen toteutusten julkaisua. Mikäli ilmoittautumisaikaa on tarvetta pidentää, ota yhteyttä suunnittelijoihin tai kerro siitä lisätietoikkunassa (ks. alla).

▪ Mikäli toteutuksella on tarve ryhmäjakoon (eli Opetusryhmiin), on ne luotava ensin (ks. ohje jäljempänä).

 

 

 

 1. Muokkaa ajoitusta ja lisätietoja: toteutuksen min/max aika tulee vuosisuunnittelusta.
 2. Päivitä toteutusaika. Voit määritellä tarkemman toteutusajan, jonka tulee olla min ja max arvojen välillä ja joka on varsinaisen toteutuksen (opetus) aikaväli.
 3. Lisätietoa lukujärjestyksen suunnittelijalle: Täydennä Lisätietoja lukujärjestyksen suunnittelijoille -kenttään tärkeät toteutukseen liittyvät tiedot esim. erityistilat tai sovellusvaatimukset. Tässä kohdin on tärkeää ilmoittaa esim. seuraavat tiedot:
  • Jos opintojaksolla on useampi suoritusmuoto, esim. luentokurssi tai itsenäinen tehtävä ja jos opintojaksosta tulee tehdä useampi toteutus. Jos tehdään useampi toteutus, niin suunnittelija määrittelee otsikkotasolla, millainen toteutus on kyseessä, esim. “Pohjoinen kulttuurihistoria – luentokurssi” ja “Pohjoinen kulttuurihistoria – tentti”
  • Mikä ovat arvioidut opiskelijamäärät opintojakson niillä osilla, joihin tarvitaan tilavarauksia
  • Onko lukuvuoden aikana ajankohtia, jolloin et voi opettaa.
  • Käytä tätä ikkunaa myös, jos olet jo päättänyt tarkan aikataulun (eli tarkat päivät ja kellonajat) toteutuksellesi. Voit silloin merkitä aikataulun tähän kokonaisuudessaan infoksi. Huomaa, että suunnittelija voi silti joutua muuttamaan aikataulua päällekkäisyyksien vuoksi. Tällöin hän ottaa sinuun yhteyttä. Ensisijaisesti aikataulut pyydetään täyttämään toiveina (esim. kolme kolmen tunnin luentoa näiden kolmen viikon aikana). Suunnittelijat tekevät tarkemmat lukujärjestykset näiden pohjalta. Välykset helpottavat opetuksen sijoittelua ja päällekkäisyyksien välttelyä. Koordinaatiolla pyrimme myös rakentamaan opiskelijoille ja opettajille järkevät aikataulut, jotta liikaa ei tule liian tiheään sekä myöskin vähennämme aikataulujen edestakaisin pompottelua. Toiveiden merkitseminen on kerrottu alla.
  • Huom. Jos opintojaksoon ei tule opetusaikataulutoiveita (esim. esseenä tehtävät kirjapaketit, Exam-tentit, verkkokurssit, opettajalta saatavat tehtävänannot), kirjoita siitä tieto tähän kenttään. Kerro samalla, onko opintojakso toteutettavissa koko lukuvuoden vai vain osan siitä. Jokaisesta toteutuksesta on täytettävä jotain tähän kenttään.
  • Kerro lisätietokentässä myös, mikäli opintojakson tulee sijoittua samana lukuvuonna toteutuvan opintojakson kanssa tiettyyn aikaan, esim. ennen tai jälkeen toisen opintojakson tai rinnakkain sen kanssa. Kirjoita myös kaikki muut tiedot, jotka ovat oleellisia lukujärjestyksen suunnittelijoille: Esim. “opintojakso ei saa mennä päällekkäin toisen oppiaineen kurssin X kanssa” / “opetusta ei saa laittaa saliin Y”, “opiskelijat ilmoittautuvat seminaariosioon, mutta eivät saa valita itse seminaariryhmäänsä”, jne. Kerro opintojakson toteutuksesta mieluummin rautalankaa vääntäen kuin olettaen, että suunnittelijat tajuavat, miten kurssi on tarkoitus toteuttaa.
 4. Tallenna tiedot valitsemalla Tallenna.

 

 

Tuntitoiveiden tallentaminen

Aloita rivitietojen lisääminen valitsemalla +Lisää rytmitys- ja tilatoive -painikkeesta.

 1. Rytmitystoiveen nimi esim. opetus, etäopetus, harjoitukset, tutoriaali, seminaari, tentti. Huom! tämä tieto ei tule näkyviin lukujärjestykseen, vaan on vain suunnittelijaa varten.
 2. Poista ylimääräiset opettajat, jos täytät toivetta vain oman osuutesi osalta.
 3. Alkaa-Päättyy: laita päivämäärät ajalle, jolle kyseinen rytmitystoive sijoittuu.
 4. Lisää Opetuskertojen määrä: kertoo, kuinka monta opetuskertaa edellä mainittujen aikarajojen sisällä tulisi olla. Jos haluat esim. luennot kerran viikossa tiettynä viikonpäivänä, merkitse se Toistuvuus-kohdasta + Lisää -painikkeesta. Voit tarkastella Esikatsele-painikkeesta päivämääriä, jolloin opetus toistuu ja voit tarvittaessa esimerkiksi poistaa päivämääriä, jolloin et halua opetuksen toistuvan. Voit laittaa tiedon toistuvuudesta tai rytmityksen tiheydestä suunnittelijalle myös toiveen Lisätietoa-kenttään.
 5. Opetuskerran kesto merkitään kokonaisina tunteina, 1h, 2h, 3h, 4h, 8h, Huom! merkitse yksikkö eli h, muuten näkyy suunnittelijalle 0 tuntia. Yksikkö tulee merkitä keston perään ilman välilyöntiä!
 6. Lisää tarvittaessa Opetusryhmä, jos tämä aikataulutoive koskee vain yhtä ryhmää.
 7. Valitse tilatyyppi ja tilatoive, jos näillä on väliä.
 8. Tallenna.

 

Voit muokata ja kopioida rivejä, rivin lopussa olevan painikkeen valikosta klikkaamalla.

 

Huom! Ryhmä-kenttä on suunnittelijalle kaikista tärkein ja se tulee suoraan toteutukselta. Älä muuta tätä!

Huom! Opettajan ei tarvitse mennä Muokkaa tilavarauksia -valikkoon!

 

Esimerkkejä toiveista

Esimerkki – toistuva viikkovaraus

Opettaja toivoo kolme viikkotuntia tasaisesti:

 

Tallennuksen jälkeen näet rivin näin:

 

 

Esimerkki – runsaasti viikoittain vaihteleva monen opettajan toteutus

Vaihtelevissa toteutuksissa tulee tehdä oma rivi kaikille tunneille tai kaikille viikoille. Rivillä on tärkeä näkyä ajoitus, opettajat, tuntityyppi ja tilatoive, jotta lukujärjestyssuunnittelija ymmärtää toiveet.

Jos opintojaksolla on esim. luentoja ja harjoituksia, täytetään niistä kaksi erillistä toivetta. Tai jos esimerkiksi haluat kaksi luentoa yhden viikon ajalle ja seuraavat viisi luentoa kahdeksan viikon ajalle, täytä niistä kaksi eri toivetta. Tai jos opintojaksolla on usean opettajan lähiopetusta, täytä niistä erikseen opettajakohtaiset toiveet. Tai jos tunteja on eri opetusryhmille, tulee niille täyttää omat rivit. Liikaa rivejä on parempi kuin liian vähän.

 

Opetusryhmät eli pienryhmät

Toteutukselle on mahdollista lisätä opetusryhmiä eli pienryhmiä. Jos toteutuksessa on erillisiä harjoitusryhmiä tai ohjausryhmiä, ne voidaan luoda Peppiin, jolloin ne voidaan huomioida myös lukujärjestyksissä.

Opettaja/opettajatiimi suunnittelee toteutuksen tueksi tarvittavat opetusryhmät ja luo ne toteutussuunnitelman täydentämisen yhteydessä. Huom! Kielikeskuksessa suunnittelija tekee opetusryhmät valmiiksi, jolloin opettaja voi syöttää aikataulutoiveet suoraan.

 1. Valitse Toteutussuunnitelma näkymässä Opetusryhmät
 2. Valitse Lisää opetusryhmien joukko

 

Avautuvassa ikkunassa täydennetään opetusryhmien tarkemmat tiedot:

 1. Valitse Lisää opetusryhmien joukko
 2. Lisää opetusryhmien määrä
 3. Lisää moneenko opiskelija voi ilmoittautua
 4. Lisää ilmoittautujien min – max määrä/opetusryhmä
 5. Tallenna tiedot valitsemalla Tallenna

 

HUOM! Ilmoittautumisohjeet eivät vielä käytettävissä!