Valitse sivu

How Can We Help?

Opintojaksotietojen päivittäminen

< Takaisin

 

Huomaathan, että voimassa olevia opetussuunnitelmia ei saa muokata. Jos sinulla on tarvetta tehdä muutoksia opetussuunnitelmaan, ota yhteyttä tiedekuntasi tai yksikkösi kansliaan. Tämä ohje koskee uusien opetussuunnitelmien tietojen päivittämistä.

Aloita opintojaksotietojen päivittäminen menemällä Suunnittelijan työpöydälle, ellei se näy jo oletuksena. Eri työpöydät löytyvät nimesi kohdalta oikeasta yläkulmasta. Valitse Suunnittelijan työpöytä. Suunnittelijan työpöydän tunnusväri on vihreä.

Päivitettävän opetussuunnitelman löydät ylävalikosta hakutoiminnallisuuksilla. Valitse ensin Koulutus- ja opetussuunnittelu -valikosta (avautuu automaattisesti, kun viet hiiren sen päälle) Opetussuunnitelmat.

 

Voit etsiä opetussuunnitelmia esim. koodilla tai nimellä. Tutkintojen ja sivuaineiden opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2024–2027 on syötetty järjestelmään valmiiksi. Helpoiten löydät nyt päivitettävän opetussuunnitelman kirjoittamalla Nimi-kenttään alun oppiaineesi tai tutkinto-ohjelmasi nimestä. Hakua vastaavat opetussuunnitelmat näkyvät alla olevassa listassa. Valitse listasta se opetussuunnitelma, jota haluat muokata. Hyvä keino rajata hakutuloksia on valita Aloitusvuosi-kenttään se vuosi, jolloin opetussuunnitelman on tarkoitus alkaa.

 

Avautuvassa ikkunassa on OPS:n yleistiedot. ÄLÄ KOSKE seuraaviin kohtiin: Perustiedot, Tarkennukset, Liitteet ja OPS:n ryhmät. Kyseiset tiedot täytetään kansliassa. (Jos näissä tiedoissa on mielestäsi virhe, ota yhteys opetustarjonnan suunnittelijaan.) Päivitä siis ainoastaan Kuvaus-osio. Kuvaus-otsikon alla kerrotaan lyhyesti ja yleisesti tutkinto-ohjelman tavoitteista, tarkoituksesta, painotuksista ja työllistymisestä. Tämä on siis osio, joka ennen on ollut painetussa opinto-oppaassa heti oppiaineluvun alussa. Tarkemmat tiedot sisällöstä ja sen jaottelusta, esim. opintojen rakenteesta tai erilaisista suuntautumisista, voit kirjata Koulutuksen sisältö ja toteutus -kenttään. Erillistä rakennelistaa opintopisteineen ei kuitenkaan tarvita, sillä se näkyy Peppi-oppaassa muutenkin. Koko tutkinnon (tai sivuaineen) osaamistavoitteet lisätään Osaamistavoitteet-kenttään.

 

Opetussuunnitelman sisältöä pääset päivittämään valitsemalla vasemmasta valikosta kohdan Rakenne. Tutkinnon rakenne on laadittu valmiiksi tiedekuntaneuvostossa hyväksytyn tutkintorakenteen pohjalta. Älä muuta rakennetta itse! Sen sijaan, jos rakenteessa virheitä, ota yhteys opetustarjonnan suunnittelijaan, joka osaa korjata ongelman. Jos rakenne ei ole auki, napsauta Avaa kaikki, jolloin näet koko tutkinnon opetussuunnitelman ja sen opintojaksot. Varsinainen tehtäväsi on päivittää oman opintojaksosi tiedot. Valitse opintojakson kohdalla olevien kolmen viivan takaa Muokkaa, jolloin sinulle avautuu muokkausikkuna. (Muista sallia selaimen asetuksista ponnahdusikkunat, jos ei muuten avaudu.)

 

Opintojakson muokkausikkunan alussa on yleisiä opintojaksoja koskevia tietoja. ÄLÄ MUUTA näitä tietoja muuten, mutta tarkista, että opetuskieli ja suorituskielet ovat oikein. Jos esimerkiksi opintojakso on suomeksi, mutta sen voi tenttiä myös englanniksi, lisää englanti vain suorituskieliin. Jos opintojakso on kokonaan englanniksi, poista oletuksena syötetyt suomi-palikat ruksia klikkaamalla ja lisää englanti tilalle. Kieliä voi siis olla myös kaksi tilanteen mukaan. Lisäys onnistuu, kun napautat ensin kielen kohdalla olevaa tyhjää laatikkoa ja valitset kielen avautuvasta valikosta. Kielen lisäksi muista myös tarkistaa, että opintojaksolla on oikea englanninkielinen nimi. Huom! ÄLÄ LISÄÄ yleisiin tietoihin vastuuopettajaa, vaikka vastaatkin nyt opintojaksosta. Vastuuopettajat lisätään kansliassa myöhemmin vasta kunkin vuoden toteutukselle erikseen.

 

Huom. Muokkausikkuna saattaa herjata siitä, että jo opetussuunnitelmaan linkitettyä opintojaksoa ei saisi muokata. Tämä on erittäin tärkeää! Jos ilmoitus tulee näkyville, olet todennäköisesti muokkaamassa tämänvuotista opintojaksoa, mikä ei ole sallittua, sillä se sotkisi vanhat opintosuoritustiedot. Palaa siinä tapauksessa taaksepäin ja etsi oikean vuoden opetussuunnitelma ja sieltä uuden opetussuunnitelman opintojakso, jota voit muokata.

 

Tarkista kaikki Kuvaustiedot-osion lokerot, että niiden teksti on oikein. Tiedot on poimittu edellisestä opetussuunnitelmasta, joten pääset päivittämään tekstejä niiden pohjalta. Jos opintojakso on kokonaan uusi, ovat kaikki kentät vielä tyhjänä. Tiedot on hyvä tarkistaa, vaikka et olisikaan tekemässä muutoksia opintojaksoon. Lisäksi huomaa, että jos kopioit tietoa jostain, muotoilut eivät toimi Pepissä. Voit ainoastaan tehdä ranskalaisia viivoja. Suomenkielisissä opintojaksoissa täytetään ainoastaan Suomeksi-kentät. Englanninkielisillä opintojaksoilla kuvaus tulee englanniksi molempiin kenttiin (tee ensin toinen valmiiksi loppuun ja kopioi vasta sen jälkeen). Alla tarkempia ohjeita kuhunkin laatikkoon.

Tavoitteet. Kirjaa tähän opintojakson osaamistavoitteet. Käytä mitattavia verbejä. Laatikon alussa voi yleistavoitteen ilmaista yhdellä virkkeellä. Ennen varsinaista osaamistavoitteiden listaa kirjoita niiden alkuun aina sama virke: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa. Sen alle kirjaa kukin osaamistavoite omalle rivilleen ranskalaisella viivalla erotettuna. Ennen osaamistavoitteiden listaa tulee ei tulee tyhjää riviä; viimeisen osaamistavoitteen perään tulee piste. Huom. osaamistavoitteet ilmaistaan minimitasolla eli kaikkien kurssin suorittaneiden tulee hallita mainittu osaaminen.

Sisältö. Kerro opintojakson sisällöstä ja sillä käsiteltävät asiat joko kokonaisin lausein tai listauksena. Listamuodossa kunkin aiheen väliin tulee pilkku. Toisistaan erilliset sisältökokonaisuuksien listat voi erottaa puolipisteellä tai pisteellä. Koko osan loppuun tulee joka tapauksessa piste.

 

 

Suoritustavat. Kirjoita kenttään, mitä suorituksia tai oppimistehtäviä opiskelijan tulee opintojaksolla tehdä, saadakseen opintojakson suoritettua ja osoittaakseen osaamistavoitteiden saavuttamisen opintojaksolla. Jos opintojakson voi suoritta useilla eri tavoilla, listaa eri suoritustavat. Mikäli opintojaksolla on eri osia, joihin ilmoittaudutaan ja jotka arvioidaan erikseen, on ne mainittavat tässä. Merkitse kukin opintojakson osa omalle rivilleen. Merkitse lisäksi kunkin osan opintopistemäärä osan perään sulkuihin. Huom! OTK:ssa, YTK:ssa ja KIKE:ssä opintojakson tiedoissa kerrotaan vain mahdollinen yleisluonnehdinta suoritusmuodoista ja/tai erilaisista suoritusvaihtoehdoista (esim. tentti, osallistuminen opetukseen). Tarkemmat tiedot lisätään vasta toteutukselle. Kirjaa suoritustapoja opintojakson kuvaukseen vain, jos olet ihan varma, että ne säilyvät samana koko kolme vuotta.

Toteutustavat. Kuvaa tässä kunkin toteutuksen opetus- ja oppimismenetelmät ja opetukseen käytettävä tuntimäärä. ​Lisäksi avaa, mitä esim. luennot/verkkoluennot, webinaarit, harjoitustyöt/oppimistehtävät, seminaarit/workshopit, erilaiset verkkopedagogiset menetelmät jne. tarkoittavat tällä opintojaksolla konkreettisina toimintoina. Merkitse kontaktiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn tuntimäärät kunkin opetusmuodon perään sulkuihin. Tässä kohdassa on myös kerrottava, mitä opetusprofiilia (lähi/hybridi1-3/etä1-2) niissä käytetään. Huom! OTK:ssa, YTK:ssa ja KIKE:ssä opintojakson tiedoissa kerrotaan vain mahdollinen yleisluonnehdinta toteutuksesta sekä opetusprofiili Tarkemmat tiedot lisätään vasta toteutukselle. Kirjaa toteutustapoja opintojakson kuvaukseen vain, jos olet ihan varma, että ne säilyvät samana koko kolme vuotta.

Lisätiedot. Lisää tähän ainoastaan erityiset lisätiedot, esim. että kurssi toteutetaan yhteistyössä toisen yliopiston tai tiedekunnan kanssa tai järjestetään joka toinen vuosi tai on esim. vain pääaineopiskelijoiden valittavissa.

Oppimateriaalit. Yksikkö antaa näistä erillisen ohjeen. Osa yksiköistä kirjaa tiedot vasta toteutukselle.

Kurssikirjallisuus.Yksikkö antaa näistä erillisen ohjeen. Osa yksiköistä kirjaa tiedot vasta toteutukselle.

Esitietovaatimukset. Merkitse tähän, mikäli opiskelijoiden edellytetään olevan suorittanut jonkin tietyn opintojakson ennen tämän opintojakson suorittamista tai jos jotain opintojaksoja tai opintoja suositellaan suoritettavaksi ennen tämän opintojakson suorittamista. Huom. tämä on ns. infokenttä eikä varsinaisesti estä esim. ilmoittautumista opintojaksolle.

Arviointi. Valitse kurssin arviointiasteikko, joko H-5 tai Hyväksytty/Hylätty. Pääsääntöisesti käytetään numeraalista arviointia. Kirjaa opintojakson tarkemmat arviointikriteerit alla oleviin kenttiin. Numeroasteikkoa käytettäessä ensimmäiseen kenttään kirjataan hylätyn, arvosanan 1 ja arvosanan 2 arviointikriteerit. Kirjoita Hylätty: ja sen jälkeen kriteerit. Vastaavasti Välttävä (1): ja Tyydyttävä (2):. Jätä kriteerien väliin tyhjä väli. Vastaavasti täytä seuraaviin lokeroihin Hyvä (3):, Kiitettävä (4): ja Erinomainen (5):. Arviointikriteerien työstämisessä tulee huomioida opintojakson osaamistavoitteet ja kansallinen viitekehys. ​ Suorituspainotteisen kriteerin lisäksi on hyvä painottaa myös sisällöllisiä arviointikriteerejä. Arviointikriteerit kirjoitetaan jokaiselle arvosanalle erikseen. Jos opintojaksolla käytetään Hyväksytty/Hylätty-asteikkoa, täytä arviointikriteerit numeroasteikkokenttien alla olevaan Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty -kenttään. Älä kirjoita tähän kenttään mitään, mikäli käytät numeerista asteikkoa.

Lopun Tarkistus- ja Kommentti-osiot eivät näy varsinaisessa opetussuunnitelmassa / opinto-oppaassa, vaan ovat päivittämistyön apuna. Voit muokata opintojaksokuvausta moneen otteeseen (muista aina välillä tallentaa lopun Tallenna-painikkeesta). Voitte myös oppiaineessa sopia, että useampi opettaja päivittää kuvausta. Merkitse loppuun täppä Vaatii sisällön tarkastuksen ja tarkastajaksi itsesi tai opettaja, joka tekee viimeisen tsekkauksen. Kommentti-kenttään voi kirjoittaa muille opettajille huomioita, mitä on muokannut edelliskerran jälkeen. Kun opintojakson koko opetussuunnitelmateksti on valmis, täppää Sisältö tarkistettu ja Tallenna. Näin kansliassa tiedetään, että viimeinen toimitustyö voidaan tehdä. Huom! Sisältö tarkistettu -merkinnän jälkeen ei tekstejä saa mennä enää muuttamaan!

 

Kun opintojaksokuvaus on valmis, käy merkitsemässä vielä opintojakson ajoitus ajoitussuunnitelmaan. Löydät ajoitussuunnitelmat vasemmasta valikosta. Avaa kolmen viivan takaa Muokkaa, jolloin ajoitussuunnitelma avautuu taulukkona.

 

Merkitse opintojakson ajoitus klikkaamalla nollaa oikean lukukauden kohdalta. Jos opintojakso ajoittuu kahden tai useamman lukukauden ajalle, voit klikata useamman lukukauden, jolloin Peppi jakaa automaattisesti opintopistemäärän tasan lukukausien kesken. Jos tarvitset tästä poikkeavaa ajoitusta, ota yhteys opetustarjonnan suunnittelijaan. Huom! Ajoitussuunnitelmaa ei tarvitse erikseen tallentaa, vaan Peppi tekee tallennuksen automaattisesti.

 

Sopikaa tutkinto-ohjelmassa / oppiaineessa, kuka vastaa kokonaisuuden ohjetekstien päivittämisestä. Tutkintorakenteessa voi olla esim. osioita, joissa tietyltä listalta pitää valita tietty määrä kursseja. Myös näiden valintojen ohjetekstit tulee päivittää rakenteeseen. Avaa ryhmittelyn muokkaus harmaan palkin oikeassa reunassa olevasta kolmesta viivasta. Kirjoita ohjeteksti avautuvan ikkunan Sisällön valinnaisuuden lisätiedot -kenttään ja tallenna. Tarkista myös, että ryhmittelyllä on myös englanninkielinen nimi.

 

Lisäksi tulee lisätä osaamistavoitteet perus-, aine- ja syventäville opinnoille. Myös niiden muokkausikkuna avautuu kolmen viivan takaa opintokokonaisuuden palkista. Lisää osaamistavoitteet Kuvaustiedot-osion Osaamistavoitteet-kenttään ja tallenna.