Alustaratkaisut vaikuttavat MOOCin sisällölliseen toteutukseen

Jul 10, 2022

MOOC-kurssin rakentaminen vaatii moniammatillista ryhmää, ja yksi tärkeä osa koskettaa teknistä toteutusta. Valitut tekniset ratkaisut toimivat raja-aitoina koko kurssin suunnittelussa sekä käytettävyydessä ja myös vaikuttavat, millaisia tehtäviä MOOC-kurssilla osallistujat voivat tehdä. Teknisten ratkaisujen tulee kantaa MOOC-kurssin alusta alkaen ja jatkuen vuosia vielä hankkeen päättymisen jälkeen. Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeen teknisessä suunnittelussa on otettu myös huomioon, että hankkeen jälkeen sivuston tulee toimia kevyellä ylläpidolla.

MOOC-kurssin tehtävälista

MOOC-tyyppisten kurssien tai yleensäkin toteutusten lähtökohtana on usein sisältö ja sen vaatimat toiminnallisuudet. Tämän pohjalta voidaan lähteä paremmin valitsemaan sopivaa sisällönhallintajärjestelmää (esim. WordPress, Drupal, Joomla) ja MOOC-kurssille oppimisenhallintajärjestelmää (LearnDash, Sensei, Lifter, Tutor jne.).

Verkkokurssin alustavalintana voidaan käyttää myös valmiita ratkaisuja kuten Udemy tai Coursera, jolloin teknisen ratkaisujen ja ulkoasun suunnittelun osalta voidaan keskittyä suoraan sisältöön. Valmiiden alustaratkaisujen käyttö sitoo kuitenkin muun muassa käytettävät ominaisuudet ja ulkoasun.

Julkaisualustan ja teeman valinta

Sisällönhallintajärjestelmä WordPress tarjoaa alustana sivustojen suunnittelijoille kaiken tarpeellisen, kuten helposti muokattavia teemapohjia ulkoasuun, sekä kattavan määrän erilaisia lisäosia. WordPress onkin maailman käytetyin avoimen lähdekoodin julkaisualusta, joten tämän perusteella sitä voidaan pitää hyvin varmana valintana. WordPress on ollut myös Lapin korkeakoulukonsernissa käytössä jo vuosikymmenen, ja tähän alustaan oli valmiiksi talossa jo vahva osaaminen. Tämän vuoksi WordPress oli luonnollinen valinta Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeen julkaisualustaksi.

WordPressissä teeman valinta sivustolle on yksi oleellisimmista koko sivuston ulkoasuun vaikuttavista asioista. Teeman valinnassa auttaa ennakkoon piirretty rautalankamalli sivustosta, jonka avulla voidaan valita teema, joka oletukseltaan vastaa tätä mallia kokonaan tai hyvin lähelle.

Vaikka teeman ulkoasua voidaan muuttaa hyvin radikaalisti tyylitiedostoilla täysin omanlaiseksi, niin tässä on syytä muistaa, että esimerkiksi hankkeen päättymisen jälkeen sivustolla ei ole enää välttämättä ylläpitäjää. Mikäli teeman automaattisessa päivityksessä tapahtuu vuosien saatossa joitakin oleellista muutosta, niin itse tehdyt muutokset eivät enää välttämättä toimi tämän jälkeen halutulla tavalla. Mikäli nämä muutokset ovat hyvin kriittisiä sivuston toiminnan kannalta, niin se saattaa vaikuttaa koko sivuston saatavuuteen tai käytettävyyteen.

Verkko-oppimisalustan rakentaminen lisäosien avulla

WordPressiin on saatavilla lukuisia erilaisia LMS-lisäosia. LMS (Learning Management System) tarkoittaa verkko-oppimisalustaa, jolla MOOC-kurssi rakennetaan. Kurssille sopivan LMS-alustan valinta muodostuu helpommaksi, kun tunnistetaan, mitä toiminnallisuuksia tulevan kurssin sisällön esittäminen tai tehtävät vaativat.

LMS-lisäosien vertailuja:

9 Best WordPress LMS

LMS Comparison Chart

LMS-lisäosan valinnassa kannattaa painottaa lisäosan julkaisijan luotettavuutta ja käyttäjälukuja sekä asiakaspalautteita. WordPressiin on saatavilla LMS-lisäosia jopa ilmaiseksi. Kun MOOC-kurssin elinkaari hankkeessa on yleensä kolmesta viiteen vuotta, niin tällöin tulee erityisesti pohtia, kuinka todennäköistä on, että LMS-lisäosa on koko hankkeen elinkaaren ajan käytettävissä.  Julkaisualusta ja lisäosat muuttuvat vuosien saatossa, joten on tärkeää huomioida, että on saatavilla tai suurella todennäköisyydellä saatavissa bugi- tai tietoturvapäivityksiä, jotta niitä voidaan käyttää tarpeeksi pitkään.

Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeessa kartoitettiin useita LMS-lisäosia, ja näistä todennäköisesti kaikki olisivat soveltuneet hankkeen käyttöön. LearnDashin valinnassa kuitenkin suurena painoarvona oli valitun LMS-lisäosan käyttö muissa isoissa korkeakouluissa maailmalla sekä lisäosan asiakaspalautteet ja päivitykset. Tämä luo uskoa siihen, että valittu palvelu on käytettävissä koko hankkeen vaatiman elinkaaren ajan.

Sivunrakennuslaajennukset eli Page Buiderit WordPressissä (Divi, Elementor , Beaver jne.) eivät toki ole välttämättömiä hankintoja, mutta usein ne tekevät koko sivuston rakentamisen nopeammaksi, joten tämän hankinta on useimmiten hyvin perusteltua. Builderin avulla ulkoasun rakentaminen on lähinnä hiirellä klikkailua, ja käyttäjä näkee saman tien, miltä käytettävä kohde tulisi näyttämään. Eri Page Builderit ovat toistensa kaltaisia, eli kaikilla pystyy tekemään hyvin pitkälle samat asiat ja erilaiset eroavaisuudet tulevat esille vain käytettävyydessä. Parhaimman Page Builderin valinta on useimmiten vain käyttäjän makukysymys.

Kestää aikaa -valinnat

Lyhemmin edellä mainitun voisi teknisten toteutusten osalta kiteyttää, että tee kaikki ulkoasun ja lisäosien valinnat ”kestää aikaa” -hengessä, vaikka joutuisit ehkä samalla tinkimään halutuista ominaisuuksista. Sivustot ja kurssit ovat pitkäikäisiä, eikä kukaan voi ennustaa varmuudella, mikä tulee toimimaan vielä vuosikymmenen.

Päivitysten saatavuus ja tietoturva-aukkojen tilkitseminen kannattaa pitää mielessä WordPressiin valittavan teeman tai kaikkien toiminnallisten lisäosien kohdalla, jotka vaikuttavat oleellisesti MOOC-kurssin käytettävyyteen vuosien kuluessa. Valistunutta arvausta helpottaa, kun tarkastelee lisäosien latausmääriä, sosiaalisen median asiakaspalautteita ja niihin vastaamista sekä yrityksen tulevaisuuden kuvasta. Näiden tietojen avulla voidaan tehdä oikeat valinnat teknisten ratkaisujen osalta.

Suunnittelija Sakari Rousu (Lapin ammattikorkeakoulu / Lapin yliopisto)
Sakari.Rousu@ulapland.fi, puh +358 50 461 2339