Ota MOOC haltuun! -seminaari

Yrittäjäksi Lappiin -hanke järjestää ensimmäinen seminaarin:

Aika:
ma 8.11.2021 klo 9:00 – 15:00 
Paikka:
Teams, linkki lähetetään seminaariin ilmoittautuneille
Aihe:
Ota MOOC haltuun!   

Tervetuloa seminaariin:

Ota MOOC haltuun!

Tiedätkö mikä on MOOC (Massive Open Online Course)? Osallistu seminaariimme, jotta tiedät mikä on MOOC ja miten niitä voi hyödyntää opetuksessa sekä itsensä kehittämisessä?

Seminaarin sisältö koostuu kansainvälisen tason asiantuntijoiden sekä Yrittäjäksi Lappiin MOOCin tekijöiden esityksistä. Esitysten aikana ja jälkeen osallistujilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Ohjelma

Aamupäivä

(klo 9-12)

MOOC on audiovisuaalinen opintomatka

Aamupäivä on suunnattu erityisesti visuaalisen suunnittelun henkilökunnalle ja opiskelijoille. Tavoitteena on rakentaa ymmärrys visuaalisen suunnittelun prosessista, kun kyseessä on iso hanke. Tilaisuudessa esitellään eri tulokulmia visuaalisen suunnittelun alkutaipaleelle sekä itse suunnitteluprosessia, jotta lopputuloksena tulisi toimiva ja yhdenmukainen kokonaisuus. Keskusteluaiheina ovat myös asiakaslähtöisyys, saavutettavuus, tyyli, kiinnostavuus, kuvien rooli, rakenne ja luettavuus. Tilaisuudessa on myös Yrittäjäksi Lappiin MOOCin tekijöiden puheenvuoroja ja esityksiä.

9:15 Johdanto päivän aiheeseen (Antti Haase)

Antti Haase on palkittu dokumenttielokuvien ohjaaja ja käsikirjoittaja. Haase toimii Yrittäjäksi Lappiin MOOCin projektipäällikkönä. 

9:20 Yrittäjäksi Lappiin MOOCin visuaalinen ilme (Mirja Lönegren)  

 • Hankkeen lyhyt esittely  
 • Kohderyhmät, tarpeet ja lähtökohta rakenteilla olevan MOOCimme visuaaliselle suunnittelulle  
 • Graafinen ohjeisto  
 • Saavutettavuus  

Mirja Lönegren toimii Lapin yliopiston yliopistonlehtorina graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa. 

10:00 Belzebubs: Poikkitaiteellisen konseptin kanssa työskentely (JP Ahonen)
Ison hankkeen ideointi, visuaalisen suunnittelun eri osa-alueet ja vaiheet

 • Hankkeen eri osa-alueet 
 • Ideasta konkretiaan 
 • Sunnittelun ja toteutuksen välttämättömät vaiheet 
 • Business vs. Omat lähtökohdat 
 • Visuaalinen ilme 
 • Monimedialisuuden haasteet 

JP Ahonen on tamperelainen sarjakuvantekijä ja kuvittaja. Kulttisarja Villimmän Pohjolan ohella hänet tunnetaan Belzebubs-nettisarjakuvastaan, jota on käännetty lukuisille kielille. Henkilökohtaisena terapiaprojektina syntynyt Belzebubs on sittemmin muovautunut poikkitaiteelliseksi konseptiksi, joka yhdistelee sarjakuvaa, musiikkia ja animaatiota. 

Lounas

Iltapäivä

(klo 13-15)

Ota MOOC haltuun!

Iltapäivä on suunnattu ensisijaisesti Lapin korkeakoulujen henkilökunnalle. Päätavoitteena on kasvattaa Lapin korkeakoulujen sidosryhmien ymmärrystä ja tietoisuutta olemassa olevista erilaisista MOOCeista sekä kannustaa hyödyntämään niitä opetuksessa. Seminaarin jälkeen osallistujilla on selkeä kuva MOOCien vahvuuksista opetusmuotona sekä siitä, miten niitä voi hyödyntää osana kurssia tai kurssikokonaisuutta.  

13:15 Iltapäivän aiheen alustus Lapin ammattikorkeakoulun rehtori, Riitta Rissanen
Lapin korkeakoulukonsernin nykyinen MOOC -tilanne  

 13:30 Ota MOOC haltuun (Jaakko Kurhila, Helsingin yliopisto)  

 • Miksi MOOC? Lähtökohtia MOOCien tarpeellisuuteen, MOOC -historian virstanpylväitä ja nostoja Suomesta ja maailmalta  
 • MOOC osana korkeakoulun opetussuunnitelmaa, eri tulokulmia.  
 • Opettajan näkökulma: miten MOOC voidaan intergroida osaksi kurssikokonaisuutta – case –esimerkit 
 • MOOC  ja dialogi tai sen puuttuminen kurssilaisten ja opettajan välillä  

Jaakko Kurhila on intohimoinen yliopisto-opetuksen kehittäjä. Hän toimii Helsingin yliopiston digitalsaatiojohtajana ja vastaa yliopiston digitaalisen opetuksen sekä jatkuvan oppimisen palveluista. Hän oli aiemmin Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston johtaja ja toimi myös Opettajien akatemian puheenjohtajana. Ketterään opetuksen kehittämiseen keskittyvän RAGE-ryhmänsä kanssa hän loi maailman ensimmäisen opiskelijavalintaväylänä toimivan mooc-kurssin 2011-2012

14:40 MOOCit ja verkkokurssit nyt ja tulevaisuudessa (Anu Pruikkonen ja Merija Timonen) 
Päivän lopuksi on mahdollista kommentoida ja esittää konkreettisia kysymyksiä liittyen Lapin korkeakoulukonsernin MOOC –näkymiin. Tervetullutta keskustelua käydään muun muassa seuraavien teemojen osalta: 

 • Miten MOOC:it saadaan sopimaan opetussuunnitelmiin?
 • Millaisia käytännön haasteita ja ratkaisuja MOOCit ovat toistaiseksi aikaansaaneet? 
 • Miten MOOCit soveltuvat korkeakouluopiskeluun ja miten niihin voisi suhtautua? 
 • Miltä tulevaisuus näyttää MOOCien osalta?  
 • MItä on hyvä huomioida MOOCiin liitettyjen opintopisteiden osalta?  

Anu Pruikkonen toimii Lapin ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkönä ja Merija Timonen Lapin yliopiston palvelujohtajana. 

 

Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hanke

EU-rahoitteisessa hankkeessa toteutetaan kaikille avoin verkkokurssi Yrittäjäksi Lappiin MOOC (5 op) vuosina 2021-2023.  MOOC:illa tarkoitetaan kaikille avointa verkkokurssia (Massive Open Online Course), joka mahdollistaa itsenäisen opiskelun verkossa. Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijat ja yritystoimintaa Lappiin suunnittelevat henkilöt, joista erityisesti Lapin avaintoimialoihin liittyvät kansainvälisen tason osaajat Suomesta ja ulkomailta.

Lue lisää hankkeesta>


Kuvalähde: Lapinliitto | Lapin Materiaalipankki | Juha Kauppinen