Yrittäjäksi Lappiin MOOC -blogi

Tervetuloa Yrittäjäksi Lappiin MOOC -blogin pariin! Blogissa hankkeen asiantuntijat jakavat kokemuksiaan, vinkkejään ja hyviä käytänteitään MOOC-verkko-oppimisen aihepiireistä. Blogin ensisijaisena tavoitteena on kartuttaa Lapin korkeakoulukonsernin henkilöstön MOOC-osaamista.

Hankkeessa toteutettavan MOOC-verkkokurssin puitteissa perehdytään monipuolisesti prosessin eri vaiheisiin aina teknisestä toteutuksesta ja visuaalisesta suunnittelusta pedagogisiin ratkaisuihin ja monimediaisen oppimismateriaalin hyödyntämiseen. Muun muassa näistä aihealueista pääset lukemaan tarkemmin seuraamalla blogiamme. Blogitekstejä julkaistaan noin kerran kuukaudessa. Blogin julkaisija on Lapin ammattikorkeakoulu. 

 

 

Yrittäjäksi Lappiin MOOC -blogin toimituskunta:

Minttu Merivirta, Lehtori / Lapin ammattikorkeakoulu / Arktiset luonnonvarat ja talous, Digitaaliset ratkaisut

Päivi Alapartanen, Projektikoordinaattori Lapin yliopistoTTK-perustoiminnot

Eija Lange, Erityisasiantuntija / Business Rovaniemi / Elinkeino- ja yrityspalvelut, Rovaniemen kaupunki

Miten toteuttaa arviointia MOOCissa

Miten toteuttaa arviointia MOOCissa

MOOCin idea toimia itsenäisenä oppimisalustana, ilman opettajaa ja opiskelijan suorittaessa opintojakson täysin itsenäisesti, luo omat haasteensa opiskelijan osaamisen arviontiin. Voi todeta sen myös kaventavan oppimisen arvioinnin keinovalikoimaa, sillä vaatiihan...

lue lisää
Opettajana uuden (kameran) edessä

Opettajana uuden (kameran) edessä

Perinteinen luokkahuoneessa tapahtuva opettajavetoinen opetus on saanut rinnalleen vaihtoehtoja ja uusia muotoja digitaalisista välineistä, joiden myötä opetusta on saatavilla osittain sekä täysin digitaalisesti verkossa. Verkko-opetus ja digipedagogiikka...

lue lisää
Kun opettaja MOOCia rakensi

Kun opettaja MOOCia rakensi

Korona-aika nosti etäopetuksen otsikoihin rytinällä. Monilla verkkopohjaisilla oppimisympäristöillä ja paikkaan sitomattomalla opiskelulla on kuitenkin juuret pitkällä koronaa edeltävässä ajassa. Koronan tuottama eristäytyneisyyden aika sysäsi etäopetusta vauhdilla...

lue lisää
Osaamisen arviointi MOOCissa haastaa opettajan

Osaamisen arviointi MOOCissa haastaa opettajan

Tässä blogitekstissä tarkastellaan MOOC-opintojaksoa, jonka tarkoituksena on, että opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta eikä tapahdu opettajajohtoisesti. Tämä luo omat haasteensa myös osaamisen arviontiin. Tietyllä tavalla se kaventaa oppimisen arvioinnin...

lue lisää