On aika mitata Lapin korkeakoulujen yhteistyön voima

elo 19, 2021

Tervetuloa Yrittäjäksi Lappiin MOOC -hankkeen blogiin. Täällä julkaisemme asiantuntijasisältöä, joka on ensisijaisesti suunnattu Lapin korkeakoulujen henkilökunnalle, mutta myös kaikille teille, joita kiinnostaa verkko-opetus ja -oppiminen. Blogin sisällöntuotantoon osallistuvat hankepartnerit, joten olethan meihin yhteydessä, mikäli haluat, että käsittelemme jotain tiettyä aihetta perusteellisemmin. Blogitekstien kautta välitämme tietoa, kokemuksia ja vinkkejä hankkeen etenemisestä ja ylipäätään MOOC-maailmasta.

Tämän ensimmäisen blogitekstin otsikko haastaa mittaamaan yhteistyömme voimaa Lapin korkeakoulukonsernissa. Haaste on heitetty meille uuden yhteisen MOOCin tekijöille mutta myös koko henkilökunnalle, sillä toimiva MOOC ei synny “sooloilemalla” tai raja-aitoja rakentamalla vaan laajalla yhteistyöllä, jossa yhdistyy 1) asiantuntijuus andragogiikan periaatteista verkkoympäristöissä, 2) korkeatasoinen sisältö yrittäjyydestä Pohjois-Suomessa, 3) tekninen osaaminen ja ymmärrys MOOCien toimintalogiikasta sekä tietenkin 4) inspiroiva ja vaikuttava audiovisuaalinen asioiden esittäminen.

Hienoa on se, ettemme ole suinkaan rakentamassa ensimmäistä Lapin korkeakoulujen MOOCia. Olettehan jo tutustuneet Lapin yliopiston Johdatus palvelumuotoiluun -MOOCiin sekä Lapin ammattikorkeakoulun Someta duuniin -MOOCiin?

Mikä on MOOC, ja miksi sellaisia on olemassa?

MOOC (Massive Open Online Course) on yksi avoimen opetuksen muoto. MOOCilla tarkoitetaan kaikille avointa verkkokurssia, joka mahdollistaa itsenäisen opiskelun verkossa. MOOCien ideologisessa taustassa on paljon yhteistä yleisen tiedon avoimuus ja ”open access” -liikehdinnän kanssa. Muun muassa OER-liike (Open educational resources) ja MIT OCW -projekti (Massachusetts Institute of Technology, Open Course Ware) ajoivat vuosituhannen vaihteessa sitä, että kaikkien opetettavien kurssien tulisi olla verkossa ilmaisia ja kenen tahansa suoritettavissa.

Nykyään eri MOOCeista voi saada opintopisteitä tai ne voivat olla niin sanottuja ”non-credit”-kursseja, eli niitä ei voi hyväksilukea suorituksina korkeakoulujen opintokokonaisuuteen. Meidän Yrittäjäksi Lappiin MOOC on hybridi, eli Lapin korkeakouluopiskelija voi saada opintosuoritusmerkinnän osana yrittäjyysopintoja, mutta yhtä lailla kurssimme voi suorittaa kuka tahansa kokonaan tai osittain ilman opintopistetavoitteita.

Eräs virstanpylväs koettiin MOOCien kehityksessä vuonna 2013, kun yhdysvaltalainen Virginia Tech mahdollisti kokonaisen tutkinnon suorittamisen täysin MOOCeihin perustuvalla opiskelulla. Tämä kurssikokonaisuus oli maksullinen, ja näin monet nykypäivän MOOCeista ovatkin kaupallisia tuotoksia ja etääntyneet alkuperäisistä OER-liikkeen periaatteista. Myös suurimmille yrityksille, jotka tarjoavat MOOC-kurssialustoja,  verkkokoulutukset ovat hyvää bisnestä.

Yrittäjäksi Lappiin MOOC on EU-rahotteisena hankkeena maksuton ja myötäilee näin samalla avoimen tiedonjakamisen periaatteita.

Mahdollisuuksia ja haasteita

MOOCien monista mahdollisuuksista ja haasteista voi lukea täältä blogista yksityiskohtaisemmin hankkeen aikana. Lyhyesti mahdollisuuksista puhuttaessa tyypillisesti esiin nousee opiskelijan näkökulmasta se, että MOOC tuo joustavuutta opiskeluun ja tiedonhankintaan. MOOCin voi suorittaa verkkoyhteyden välityksellä mistä vain. Eteneminen tapahtuu itselle sopivaan suoritustahtiin ja sopivissa annoksissa; kurssin voi keskeyttää ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. Riippuen suorittajan tavoitteista, kurssin voi suorittaa kokonaan tai opiskella vain ne osiot, jotka itseä kiinnostavat. Korkeakouluopiskelijat saavat koko kurssin suorittamisesta tietenkin opintopisteitä.

Joidenkin MOOCien tuottajien näkökulmasta taloudelliset mahdollisuudet ovat houkuttelevia opetuskustannusten alenemisen ja kurssimyynnin näkökulmasta. Mahdollisuuksista puhuttaessa yksi kiinnostavimmista näkökulmista on kurssilaisten oppimiskäyttäytymisen seuraaminen ja mittaaminen teknologian avulla. Useat verkkokurssialustat tarjoavat helposti saatavaa ja tulkittavaa dataa siitä, miten monta kertaa opiskelija on opiskellut oppimisympäristössä, kuinka paljon aikaa mihinkin osioon on käytetty ja millaisia tuloksia kurssin tehtävistä on saatu.

MOOC tarjoaa käyttäjälleen erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia.

Yhdessä analytiikan ja palautteiden pohjalta on mahdollista kehittää ja muuttaa MOOCeja palvelemaan paremmin haluttuja tavoitteita. Tämä on kiinnostavaa myös tutkimuksen tekemisen näkökulmasta, sillä kehittämällä sekä kurssien analytiikan mittaamista (mitä haluamme tietää MOOC-opiskelusta?) että tutkimalla kurssianalytiikkaa (mitä MOOC-opiskelussa tapahtuu?) saadaan uutta tutkimusdataa, josta on varmasti hyötyä opetuksen ja verkkokurssien kehittämisessä.

Yksi tyypillisimmistä MOOCien haasteista liittyy interaktiivisuuteen. Miten opiskelija voi esittää tarkentavia kysymyksiä, ja missä on mahdollisuus käydä kyseisestä aiheesta korkeakouluopiskeluun tyypillistä kriittistä keskustelua? Erilaisia teknisiä ratkaisuja on kehitetty, mutta usein onkin niin, että MOOC on osa isompaa oppimiskokonaisuutta, jossa kurssikokonaisuuden muissa osioissa on mahdollisuus keskustelulle. Myös Yrittäjäksi Lappiin MOOC on osa isompaa liiketoiminnan ja yrittäjyyden kokonaisuutta Lapin korkeakoulukonsernissa.

Paljon osallistumisen paikkoja

Nyt mitataan siis korkeakoulukonsernimme yhteistyön voimaa Yrittäjäksi Lappiin MOOCia rakentaessa. Olethan rohkeasti yhteydessä mistä tahansa asiasta liittyen MOOCeihin tai yrittäjyyteen Lapissa! Kuulemme esimerkiksi mielellämme inspiroivia yrittäjätarinoita. Yhteystietomme löytyvät näiltä sivuilta.

Järjestämme marraskuun 2021 alussa ensimmäisen seminaarin, jossa teemana on ”Ota MOOC haltuun!”. Ilmoittautuminen aukeaa syyskuun alussa myös näillä sivuilla. Tervetuloa osallistumaan paikan päällä tai verkossa.

***

Projektipäällikkö Altti Näsi (Lapin yliopisto)
altti.nasi@ulapland.fi, puh. +358 40 158 2156