Ulkoasu johdattaa sisältöön

helmi 7, 2022

Tässä blogipostauksessa tuomme esiin periaatteita, joiden mukaan Yrittäjäksi Lappiin MOOC ­­­­-opintokokonaisuuden ulkoasua on suunniteltu.

Suunnittelu lähtee tavoitteista

Käyttäjän kannalta visuaalisilla valinnoilla on merkitystä kahdessa vaiheessa. Ensin opiskelija saa tiedon MOOCin olemassaolosta, esimerkiksi linkin sitä esittelevälle verkkosivulle. Hän alkaa pohtia: mistä on kysymys, olisiko minusta yrittäjäksi, kokeilisinko kurssin suorittamista? Tällöin tavoitteena on herättää kiinnostus ja koukuttaa tutustumaan kurssiin. Suunnittelijoina olemme tähän mennessä tehneet jo paljon taustatyötä ja miettineet, miten kerrotaan siitä lupauksesta, että yrittämiseen voi perehtyä missä ja milloin vain, ja millaisena haluamme lappilaisuutta esittää.

Kun opiskelija sitten on päättänyt lähteä suorittamaan kurssia tai yrittäjyydestä kiinnostunut etsii täsmätietoa, visuaaliset ratkaisut auttavat häntä etenemään sujuvasti. Ne edistävät sisällön ymmärtämistä ja oppimista, kun värimaailma, kuvat sekä tekstin sanallinen ilmaisu ja ulkoasu muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden. Visuaalisen ilmeen pohjalta käyttäjä oppii nopeasti poimimaan vihjeitä eri elementtien roolista ja toimii niiden mukaisesti. Näkö on ihmisen vahvin aisti, ja usein tiedon omaksuminen on nopeinta visuaalisessa muodossa (Koponen 2016).

Värit ja muodot puhuvat omaa kieltään

Elementtien sijoittelulla luodaan asioiden välisiä yhteyksiä. Sommittelun tavoitteena on luoda sisällön osille hierarkiaa nostamalla pääasiat esille. Huomion kiinnittämiseen käytetään usein kontrastia, esimerkiksi poikkeavia värejä ja muotoja tai outoa sijaintia. Yrittäjäksi Lappiin MOOC -oppimisympäristön tyyliksi valittiin minimalistinen, moderni design, joka on nykyaikainen ja ”tuttu” nuorehkolle kohderyhmälle. Kun tyyli on pelkistetty, eivät epäolennaiset asiat ja turhat koristelut varasta huomiota.

Kuvien kautta luodaan myös vaikutelmia, joita on vaikea kertoa sanoin. Siksi on tärkeää pohtia, millaisia ihmisiä, esineitä ja ympäristöjä niihin valitaan. Yleensä kuvat ovat monitulkintaisia ja vaativat sanallista tukea, jotta niistä tulee yksiselitteisiä. Tämän vuoksi usein tehokkain tapa on käyttää molempia rinnakkain. Kuvia on kuitenkin monenlaisia, ja niistä yksiselitteisimpiä ovat infograafiset esitykset ja pelkistetyt symbolit, joiden merkityksistä on sovittu.

Selkeää ja saavutettavaa sisältöä

Visuaalinen suunnittelu on asiantuntijatyötä, jossa etsitään sopivimmat ratkaisut sisällön esille tuomiseen ja oppimisen sujuvoittamiseen. Saavutettavuusdirektiivin myötä toimijoiden on tehtävä digitaaliset palvelut saavutettaviksi ja näin otettava huomioon erilaiset oppijat. Yrittäjäksi Lappiin MOOCin väripaletissa on noudatettu saavutettavuusdirektiivin ohjeita ja otettu huomioon ne, joilla on puutteita värinäössä. Värien ja fonttien käytössä on tavoiteltu selkeyttä. Tunnus on suunniteltu niin, että se toimii hyvin myös negatiivina, mikä on tärkeää esimerkiksi verkkosivuilla.

Yliopistonlehtori Mirja Lönegren (Lapin yliopisto)
mirja.lonegren@ulapland.fi, puh. +358 40 484 4058

Professori Silja Nikula (Lapin yliopisto)
silja.nikula@ulapland.fi, puh. +358 40 484 4395

***

Lähde:
Koponen, J., Hildén, J. & Vapaasalo, T. 2016. Tieto näkyväksi. Helsinki: Aalto-yliopisto.

Tutustu aiheeseen:
Hatva, A. 1993. Kuvittaminen. Helsinki: Rakennustieto Oy.

Pohjola, J. 2003. Ilme. Visuaalisen identiteetin johtaminen. Helsinki: Inforviestintä Oy.