Hanke-esittelyt

(c) Mika Kylänen

 

Etelä-Suomen rinnakkaishanke

e-Hospitality – digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa

Toimijat: LAB ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu

Rahoitus: 464 531 €, EAKR 2014–2020. e-Hospitality rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia

Hankkeen kesto: 1.8.2021–31.7.2023

Hankkeen tavoitteet: ”e-Hospitality tukee yrityksiä digitalisaation muuttamisessa kilpailutekijäksi. Se parantaa matkailuyritysten kilpailukykyä: vauhdittaa digitalisaatiota, kehittää tuotteita ja palveluita, tukee kestävien, kitkattomien ja saumattomien palveluratkaisujen sekä -ketjujen digitalisaation kehittämistä Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Lisäksi hanke tukee matkailualan digipalveluihin ja digitaaliseen asiakaskokemukseen liittyvää innovaatiotoimintaa.”

Lue lisää hankkeesta: LABin hanke-esittely ja  Turun AMK:n hanke-esittely

Pohjois-Suomen rinnakkaishanke

e-Hospitality – empatiaa ja arvonluontia matkailun digitaalisissa palvelukohtaamisissa

Toimija: Lapin ammattikorkeakoulu

Rahoitus: 290 873 €, EAKR 2014–2020.

Hankkeen kesto: 1.10.2021–30.6.2023

Hankkeen tavoitteet: ”Hankkeen kokonaistavoitteena on parantaa Lapissa matkailualan toimijoiden kilpailukykyä vauhdittamalla toimijoiden digitaalisuutta ja keskittymällä erityisesti asiakkaan palvelukohtaamisen ja –kokemuksen parantamiseen. Hankkeen avulla tuetaan alan toimijoiden kykyä parantaa palveluiden ja tuotteiden kestävyyttä, saavutettavuutta, kitkattomuutta ja saumattomuutta. Palveluratkaisujen ja –ketjujen digitaalisia sisältöjä ja toimivuutta tarkastellaan tavalla, jossa uusi arvon luodaan asiakasymmärrystä (empatia) ja teknologiaa yhdistämällä. Tavoitteena on määritellä syvällistä asiakasymmärrystä osoittavat digitaaliset palvelun kohtaamispisteet, joka luovat kokonaisvaltaisesti arvoa asiakkaalle ja parantavat asiakkaan elämystä ja kokemusta palvelupolulla ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen.”

Lue lisää hankkeesta: Lapin AMK:n hanke-esittely