Mitä eurooppalainen vierailija etsii Totto ry:n sivuilta? Analysointia Hotjarin avulla

Collaborative Customer Experience and Digital Marketing -opintojakson aikana syksyllä 2023 saimme tehtäväksi analysoida Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n verkkosivuja eurooppalaisten vierailijoiden näkökulmasta sekä muodostaa johtopäätöksiä aiheesta. Analytiikka- ja mittaustyökalu Hotjar oli asennettu Totto ry: sivuille kesäkuussa 2023.

Read more

Cocreation osana löydettävyyttä ja arvonluontia matkailijalle

Tyttö seisoo sillalla polkupyörän vieressä ja katselee merelle auringonlaskua.
Auringonlasku Turun saariston Rengastiellä (Kuva: Tatiana Syrikova, Rexel, Visit Turku)

Osana Ehospitality-hanketta havainnoimme kahden Visit organisaation, Visit Sea Lapland ja Visit Turku Archipelagon tavoitettavuutta ja arvon luontia empatian kautta, kolmella eri internetalustalla, verkkosivut, Instagram ja Facebook.

Read more

Toteutuuko digitaalinen vieraanvaraisuus? Case Visit Salla ja Visit Svalbard

Talvinen maisema, jossa näkyy kuuden huskykoiran iloinen valjakko. Kuvan yläosassa Visit Sallan tekstimuotoinen logo ja Visit Svalbardin jääkarhulogo.
Visit Salla ja Visit Svalbard

Projektimme tarkoituksena oli selvittää, miten digitaalinen vieraanvaraisuus toteutuu Visit Sallan ja Visit Svalbardin digitaalisissa kanavissa luontomatkailijan näkökulmasta. Projektin aikana ryhmämme otti selvää, miten empatia näyttäytyy ja miten asiakkaalle luodaan lisäarvoa digitaalisissa kohtaamisissa.

Read more