Cocreation osana löydettävyyttä ja arvonluontia matkailijalle

Tyttö seisoo sillalla polkupyörän vieressä ja katselee merelle auringonlaskua.
Auringonlasku Turun saariston Rengastiellä (Kuva: Tatiana Syrikova, Rexel, Visit Turku)

Osana Ehospitality-hanketta havainnoimme kahden Visit organisaation, Visit Sea Lapland ja Visit Turku Archipelagon tavoitettavuutta ja arvon luontia empatian kautta, kolmella eri internetalustalla, verkkosivut, Instagram ja Facebook.

Visit Turku Archipelago on uusi vuonna 2023 starttaava alusta. Sen tarkoituksena on markkinoida Turun saaristoa yhdessä Visit Parainen ja Naantalin kanssa kansainvälisille markkinoille sekä nostaa yhdessä brändinäkyvyyttä ja lisätä saavutettavuutta. (Muurinen 2022.) Koska alustaa Visit Turku Archipelago ei vielä ole, niin tässä vaiheessa pääosin keskityimme havainnoimaan Visit Turkua, jolla on pääomistus tulevassa fuusiossa.

Visit Sea Lapland eroaa merkittävästi omistuspohjallaan, sillä pääomistus on alueen yrityksillä, jotka määrittelevät sen tarjoamaa sisältöä ja sen tuotantoa ja palvelua (Visit Meri-Lappi 2022). Haasteita tuottaa selkeästi rahoituspuoli, josta vastaavat vain 8% omistavat kunnat, jotka ovat pienentäneet rahoitusta merkittävästi (Koskenheimo 2022).

Jos yritykset omistavat 92% organisaatiosta, niin miksi ne eivät panostaisi suuremmin yhdessä sisällön tuotantoon ja palveluiden markkinointiin suunnitelmallisesti?

Kriteeristöömme valikoitui seuraavat kolme teemaa tai suurempaa tarkastelulinssiä: käyttäjäystävällisyys, jonka kärkenä oli tiedon löydettävyys ja varaamisen helppous, cocreation sekä tunteisiin ja motiiveihin vetoaminen.

Verkkosivut osoittautuivat melko erilaisiksi alustoiksi Meri-Lapin ja Turun osalta, vaikka molemmat ovatkin katto-organisaatioita. Visit Sea Lapland -sivusto on erittäin selkeä ja helppokäyttöinen varaussivusto ja Visit Turku -sivusto lähinnä luettelee palveluja, joita alueelta löytyy eri tavoin. Sivustolla korostuu elämysten markkinointi ilman suoraa varausmahdollisuutta.

Kuvakaappaus www.kissmyturku.fi jossa näytetään 4 matkailijoiden instagram postausta ja rohkaistaan tutustumaan muiden seikkailuihin sekä jakamaan omat #visitturku.
Visit Turku kannustaa jakamaan seikkailut ja kuvat heidän sekä muiden matkailijoiden kanssa #visitturku (Kuvaruutukaappaus Visit Turku -sivulta)

Instagramin havainnot osoittivat suuria eroja sekä cocreationin, käyttäjäystävällisyyden että tunteisiin vetoamisen osalta.

Visit Sea Lapland panostaa yrityksien ja tapahtumien mainostamiseen, mutta asiakkaita ei osallisteta sisällöntuotantoon. Julkaisut ovat suurimmaksi osaksi alustalle sopivia ja tarpeeksi laadukkaita yksittäin, mutta heillä ei ole jäsenneltyä ja johdonmukaista sisältöä – joitain kuvia on laitettu samoilla teksteillä peräkkäin moneen kertaan. He markkinoivat Meri-Lapin alueen yrityksiä ja nostattavat tietoisuutta, mutta laadukkaampi ja johdonmukaisempi sisältö saattaisi nostaa kiinnostusta alueeseen entisestään. Myös tiheämpi julkaisutahti sitouttaisi asiakkaita paremmin. Jäimme siis pohtimaan, miten paljon potentiaalia Visit Sea Laplandilla vielä onkaan – kunhan sitä vain osattaisiin valjastaa ja kohdistaa oikeisiin paikkoihin.

Visit Turku jakaa käyttäjien kuvia sivuillaan ja kannustaa asiakkaita tagaamaan heidät #visitturku, aikaisemmin myös #kissmyturku, joka on ollut onnistunut brändäys ja saavuttanut siksi suurta levikkiä. Yrityksiä ei osallisteta sisällöntuotantoon, mutta miten tilanne muuttuu, kun Visit Turku muuttuukin Visit Turku Archipelagoksi? On haastavaa arvioida tulevaa tiliä, mutta kuuleman ja luetun sisällön perusteella vaikuttaa, että uusi tili selkeyttää ja parantaa Turun alueella kaivattua Turun saariston näkyvyyttä ja tunnettavuutta.

Visit Turku tuottaa laadukasta sisältöä, kuvat ovat upeita ja vaikuttavia. Kuvateksteihin kuitenkin voisi vielä panostaa enemmän, etenkin matkailijan näkökulmasta olisi mielenkiintoista lukea tietoa kohteista, yrityksistä ja tapahtumista.

Facebookissa säännöllinen julkaisuväli ja ammattimaisuus lisäävät luotettavuutta, toisaalta matkailijoiden otokset välittävät empatiaa ja aitouden tunnetta.

Visit Sea Laplandin Facebook-sivu on käyttäjäystävällinen siinä mielessä, että perustietojen lisäksi löytyy paljon päivityksiä kuvin ja tekstein. Päivityksiä voisikin luulla monen päivittäjän tekemäksi. Julkaisut ovat pääosin suomeksi, mutta englanninkielisiä julkaisujakin löytyy. Käyttäjän tunteisiin ja motivaatioon on yritetty vaikuttaa lisäämällä paljon tietoa organisaation alla olevista toimijoista sekä koko perheelle sopivista aktiviteeteista. Cocreation on otettu hyvin huomioon ja käyttöön toimijoiden kanssa, mutta voisiko myös seuraajia osallistaa sisällöntuotantoon, esimerkiksi arvostelujen tai blogikirjoitusten muodossa?

Visit Turun Facebook-sivu on selkeä ja toteutettu yhdellä selkeällä tyylillä. Ammattimainen punainen lanka ja systemaattisuus julkaisuissa tuo luotettavuutta, sitä toisi lisää myös englanninkieliset päivitykset. Eri kaupunkien toimijat otettu monipuolisesti huomioon. Käyttäjän tunteisiin on vedottu käyttämällä paljon ylistyssanoja, jotka ovat oikeutettuja upeissa kuvissa ja aktiviteettisuosituksissa. Perustiedoista löytyy nettisivut, joista pääsee varaamaan aktiviteetteja itse, joka on käyttäjäystävällinen lisä. Voisiko sivuille tuoda myös seuraajat jotenkin mukaan? Toisiko se lisäarvoa?

Sosiaalisessa mediassa, joka ei tunne kielirajoja, tulisi Visit-organisaatioiden huomioida sekä kotimainen virallinen valtakieli että kansainvälinen matkailija englannin kielellä, jokaisessa julkaisussa.

# voi olla paras puskaradio

Tämän päivän word of mouth on cocreationia verkossa – asiakaskokemuksen jakaminen ja voima tulee sen aitoudesta sekä orgaanisesta levikistä. Se on yksi tärkeimmistä tunnettavuuden lisäämisen välineistä sosiaalisessa mediassa. Parhaimmillaan houkutteleva ja hyvin tehty brändäys vievät yrityksen tuntemattomasta kaikkien huulille, kuten Turussa lokaaleilta matkailijalle levinnyt #kissmyturku.

Lähteet

  1. Koskenheimo, Y. 2022. Lapin AMK:n asiantuntija. Collaborative Customer Experience Management and Digital Marketing -opintojakson loppuseminaari 2.12.2022.
  2. Muurinen, A. 2022. Visit Turku Archipelago. Kehitysjohtajan haastattelu 16.11.2022.
  3. Visit Meri-Lappi 2022. Tietoa meistä. Viitattu 15.11.2022
    https://visitmeri-lappi.fi/suunnittele-matkasi/tietoa-meista/.

Kirjoittajat: Sonja Ivanoff, Susanna Keski-Koukkari, Kerttu Väisänen

Lapin AMK:n eHospitality-hanke oli restonomiopintojen 2. vuoden Collaborative Customer Experience and Digital Marketing -opintojakson oppimisprojektin toimeksiantaja. Työn ohjaajina toimivat Päivi Hanni-Vaara ja Jenny Janhunen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *