Toimituskunta

eHospitality-toimituskunta on tarkastanut ne blogipostaukset, joiden kategoriaksi on merkitty ”Toimituskunnan kautta”.

Eljas Johansson, Gdanskin teknillinen yliopisto

Toimin parhaillaan tohtorikoulutettavana Gdanskin teknillisessä yliopistossa Puolassa, jossa tutkimustyöni liittyy lentoliikennealan vastuullisuusraportointiin. Kiinnostuksen kohteita tutkimuksen saralla minulle ovat yritysten vastuullisuus, viestintä sekä matkailualan toiminta. Olen aiemmin suorittanut maisterintutkinnon Service Management -koulutusohjelmassa Lundin yliopistossa Ruotsissa sekä opiskellut MBA-tutkintoa Turun ammattikorkeakoulussa. Lisäksi olen työskennellyt vastaavana tapahtumatuottajana Suomessa sekä tehnyt töitä ravintola-alalla eri puolilla maailmaa, Kanariansaarilta Kanadaan.

Uskon Suomen matkailualan monipuolisiin mahdollisuuksiin niin kotimaanmatkailussa kuin kansainväliselläkin mittapuulla mitattuna. E-hospitality kuulostaa mielenkiintoiselta mahdollisuudelta monipuolistaa Suomen matkailutarjontaa ja luoda uusia vastuullisia ratkaisuja alalle.

https://www.linkedin.com/in/eljasjohansson/

Outi Kähkönen, FM, Lapin ammattikorkeakoulu

Olen viestinnän ja digimarkkinoinnin lehtori Lapin ammattikorkeakoulussa. Vastaan tämän blogin ulkoasusta ja optimoinnista. Olen kokeilemalla oppija; esimerkiksi tätä WordPress-alustaa olen opiskellut tutoriaalien avulla sekä kokeilemalla yrityksen ja joskus erehdyksenkin kautta. Opetan bloggaamista ja yleisemminkin verkkokirjoittamista myös digimarkkinoinnin opintojaksolla. Kieltenopettajana pidän myös pilkunviilauksesta.  Yleensä vastaan “kyllä” kaikkiin uusiin haasteisiin.
https://www.linkedin.com/in/outimariakahkonen

Jouko Nuottila, TkT, DI, Lapin yliopisto

Työskentelen tutkijatohtorina Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa. Parhaillaan keskityn tutkimuksessani kestävän kehityksen mukaisten teknologioiden immateriaalioikeuksien hallintaan ja teknologiajohtamiseen. Olen väitellyt Oulun yliopistossa tuotantotalouden alalta. Väitöstutkimuksessani tarkastelin joustavuuden ilmenemistä ketterissä ohjelmistoprojekteissa johtamisen ja ennakoivan sopimisen näkökulmista.

Olen opiskellut matkailututkimusta yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Lapin yliopistossa ja tehnyt pro gradu -tutkielman vastuullisen matkailun aihepiiristä. Olen myös opiskellut matkailun markkinointia ja johtamista Itä-Suomen yliopistossa. Olen työskennellyt useissa matkailun kehittämisprojekteissa ja minulla on kokemusta liiketoiminnan kehittämistehtävistä matkailun toimialalta. Ennen yliopistouraa työskentelin sovellusten tuotehallinnan ja digitaalisten palveluiden teknologiamarkkinoinnin tehtävissä Nokia Oyj:ssä.

https://www.linkedin.com/in/joukonuottila/

Mervi Palander, Founder, CEO GraphoGame, Founder Claned

Työskentelen tällä hetkellä Startup-yrittäjänä, terapeuttina, työnohjaajana ja konsulttina. Peruskoulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri. Olen suorittanut psykoterapeutin tutkinnon Englannissa ja työnohjaajaksi valmistuin tammikuussa 2022.

Aloitin työurani Nokia Oyj:ssä ja olen sen jälkeen työskennellyt Suomessa ja ulkomailla, pörssiyhtiössä, perheyhtiöissä, valtiolla sekä Startup-yrityksissä. Olen perustanut neljä yritystä, joista kaksi koulutusteknologia-alalle.  Konsultoin kasvuyrityksiä strategian, palvelumuotoilun ja viennin kehittämisessä.

Olen ollut perustamassa Suomen koulutusvientitoimintoja, EdTech Finland toimialajärjestöä, TeachMillions palvelua ja toimin aktiivisesti kolmen yrityksen hallituksessa.

http://linkedin.com/in/mervipalander