Testissä FastRoi -HILKKA mobiili (Tehtävä 2)

HEI!

Tehtävässä kaksi (2) testasimme yhtenä hyvinvointiteknologian sovelluksena/tuotteena FastRoi:n HILKKA -sovellusta, jota pääsin henkilökohtaisesti käyttämään työssäni työvälineenä osana kotihoidon työntekijöiden työnjakamista ja töiden organisointia. Ennen tämän postauksen kirjoittamista, käytin HILKKA:a useamman viikon ajan työskennellessäni esimiestyössä.

FastRoi HILKKA -sovellus toimii tietokoneella, sekä matkapuhelimessa. Käytännössä HILKA:n käyttö työnorganisoinnin teknologiavälineenä toimii niin, että minä ”työnjakajana” jaan työt HILKKA -sovelluksen kautta tietokoneella, josta ne siirtyvät reaaliajassa hoitajien omiin matkapuhelimiin niin sanotuksi työlistaksi/asiakaskäyntilistaksi.

Image result for fastroi

HILKKA -sovelluksen käytöstä hyötyvät niin työntekijät, asiakkaat kuin organisaatiokin. Työntekijät hyötyvät HILKA:n käytöstä siitä näkökulmasta, että työt kulkevat kätevästi aina mukana reaaliajassa eivätkä ole enää ”vanhanaikasesti” vain paperilla. Tämä lisää myös tietoturvaa, koska puhelimet ovat aukaistavissa vain tietyillä salasanoilla – eikä niin sanottua väärin käsiin -joutumisvaaraa ole läsnä. Asiakkaille HILKA:n hyöty on ehkä mielestäni käytännön työssä pienin. Toki voidaan kuvitella, että asiakkaat hyötyvät siitä, että muutosten tekeminen esimerkiksi heidän käyntiensä aikatauluttaminen (esim. aikataulun muutos) onnistuu nopeasti. Organisaatio ja työyhteisö hyötyy HILKA:sta käytännön työn kannalta sekä taloudellisesta näkökulmasta. Sovelluksen avulla töitä voidaan kohdentaa tarkasti, sekä laskea mm. työntekijöiden kuormittavuusprosentteja. Tämä takaa tehokkaan ja tasa-arvoisen työn työntekijöiden kesken. Laajemmalti organisaation näkökulmasta uskon HILKA:n käytön lisäävän taloudellista tuottavuutta, koska työt saadaan kohdennettua tarkoin ja työlistoista tulee tehokkaita (=tuottavia yritykselle).  Haasteena voinee olla se, ettei numeroita prosentuaalisen kuormituksen suhteen aleta tuijottamaan ”liikaa” ja vaatimaan kaikilta yksilöiltä samanlaista suorituskykyä. Yksilölliset erot ja työhyvinvointi pitää pystyä turvaamaan jokaiselle työntekijälle, mutta en usko sen olevan ongelma organisaatioissa joissa työskentelee koulutetut ja työlleen motivoituneet esimiehet.  Kaiken kaikkiaan koen sovelluksen olevan hyvä työväline joka tehostaa ja helpottaa töiden jakamista, organisointia sekä töiden hahmottamista isommassa kokonaisuudessa. Lisäksi se on nykyaikaa!

Mitäpä jos internet kaatuu? Siksi me ainakin yksikössä joudumme edelleen turvautumaan myös paperilistoihin ns.”hätävarana” taataksemme jokaisen asiakkaan turvallisuuden. Sanoisin tämän olevan edelleen se suurin haaste, vaikka elämmekin jo teknologian aikakautta, on edelleen päiviä jolloin internet saattaa vain sanoa ”error”.

-Krista Maikkunen, Ryhmä 4

 

Lähdelinkit:

https://fastroi.fi/resurssit/blogi/sairaanhoitajaliiton-tutkimuksessa-hilkka-jarjestelma-oli-kayttajaystavallisin-yksityisella-sektorilla-ja-sosiaalihuollossa/

https://fastroi.fi/asiakastietojarjestelman-valinta-kotihoidossa

http://www.tiera.fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/tiera-mobiili-kotihoito

 

 

 

Hyvinvointiteknologian tehtävä 1. – osa 2 / haastattelu

Haastattelu:

Image result for playfloor

Ryhmämme haastatteli liikunnanopettajaa (Rahkala A.) , joka hyödyntää työssään digitaalista hyvinvointiteknologiaa liittyen lasten kasvatukseen ja koulutukseen. Hänen työpaikallaan käytetään täysin uudenlaista digitaalista liikuntapeliympäristöä, PlayFLooria. PlayFloor yhdistää videopelien visuaalisen maailman, musiikin ja yhteisöllisen liikunnan. PlayFloorissa on useita erilaisia digiliikuntapelejä vaihtuvissa ympäristöissä ja se sopii eri ikäisille lapsille/nuorille.

Tässä video havainnollistamaan PlayFloor -innovaatiota:

Rahkala: ”PlayFloor antaa mahdollisuuksia monipuoliseen tasapainon kehittämiseen. Se on aina oppilaiden saatavilla koulussamme ja sopii aivan kaikille – myös erityistä tukea tarvitseville oppilaille.”

”Aktiivisuus ja liikuntataitojen säännöllinen harjoittelu vahvistavat fyysisiä taitoja, keskittymiskykyä ja ajattelua. Kaikki, jotka sitä ovat kokeilleet ovat siitä pitäneet.”

”PlayFloorissa pisteiden kerääminen tuo lisämotivaatiota harjoitteluun. Miinuspuolena PlayFloorille on kallis hinta, mutta muuta moittimisen sanaa en kyseisestä teknologian keksinnöstä löydä.”

  • Ryhmä 4

 

Lähde:

Avoin haastattelu + https://www.playfloor.fi/

 

Tehtävä 1. Hyvinvointiteknologia maailmalla/ FysiApp

Terveys ja hyvinvointiteknologia on kehittyvä ja digitalisaation innovaatioita tuottava ala. Tehtävänä oli kirjoittaa artikkeli/postaus jostakin itseä kiinnostavasta aiheesta liittyen hyvinvointiteknologiaan sekä liikunta- tai hoitoalaan. Ensimmäisen postauksen aiheeksi valitsin fysioterapeutin ammattini liittyen minua kiinnostava FysiApp -sovelluksen. En ole henkilökohtaisesti käyttänyt sovellusta,mutta se kiehtoo ajatuksena itseäni. Sovellus tarjoaa mahdollisuuden nopeiden ja yksilöllisten harjoitus- ja kuntoutusohjelmien luomiselle.

Sovelluksessa käytetään pohjana kuitenkin valmiita pohjia, joka tekeekin työstä helppoa ja tehokasta. Mietityttämään jää se, pystyykö sovelluksen avulla luomaan todella yksilöllisiä harjoitusohjelmia – vai joutuuko appin käyttäjä niin sanotusti tyytymään esimerkiksi vaihtoehtoiseen harjoitukseen/liikkeeseen,mikäli juuri oikeaa ei löydy sovelluksen liikepankista. Sovellus tarjoaa mielenkiintoisen version myös harjoitteiden tallentamisesta tietyssä appi paketissa: asiakkaan omaa harjoittelua pystytään kuvaamaan ja tallentamaan myöhempää käyttöä varten. Voisi kuvitella, että tälläisem sovelluksen tietoisuuden lisääminen voisi akrivoida sen mahdollisia käyttäjiä etenkin tietynkaisn fitness lifestylen jyllätessä nykynuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Sovelluksen avulla olisi oman kehittymisen seurantakin taattua ja se jäisi ”muistiin”.

Applikaatio tarjoaa hyvän ja ainutlaatuisen suomalaisen työkalun tehostamaan työtä kuntoutuspuolen ammattilaisten keskuudessa. Uskon,että appin käyttö painottuu kuitenkin lähinnä pienyrittäjien keskuuteen, koska tutkimuksellista näyttöä ei vielä juurikaan ole. Ulkomailla samankaltaisia sovelluksia löytyy jo useampia ihan AppleStorea selaillessa, esimerkkinä Physical Exam -sovellus, joka tarjoaa vaihtoehtoja hoitotyön ja kuntoutustyön puolelle ( Exercises -versio).

-Ryhmä 4

Lähteet:

https://www.fysiapp.fi/LISENSSISOPIMUS.pdf

https://www.fysiapp.fi/ominaisuudet.html

https://www.finna.fi/Record/jykdok.1044386

http://www.theseus.fi/handle/10024/97759 (AMK-tason työ käyttökokemuksista)

https://www.utu.fi/fi/yksikot/braheadevelopment/koulutus/taydennyskoulutus/terveys-ja-hyvinvointiteknologia/Sivut/home.aspx