TULEVAISUUSTAAJUUS TYÖPAJA, FILOSOFIA 

 

Tässä toteutuksessa virittäydytään tulevaisuustaajuudelle filosofian toisen tai kolmannen opintojakson kolmannella tai neljännellä kokoontumiskerralla, jolloin opiskelijat ovat jo tutumpia toisillensa. Opiskelijat jaetaan pienryhmiin, joista käsin tulevaisuustaajuutta opiskellaan ja tulevaisuustaajuuteen harjaannutaan. Toteutus keskittyy ihmisen ja eläimen väliseen suhteeseen sukupuolentutkimuksen professori Leena-Maija Rossin artikkeliin nojaten.

HAASTA

 

Tähän osioon tarvitset Sitran Hyviä kortteja. Voit tutustua kortteihin ja tilata koulullesi omat Sitran sivustolta. Hyvät kortit -peli auttaa kehittämään kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja sitä kautta harjaantumaan tulevaisuuden kuvittelun taidoissa.

Tehtävä 1: Laaditaan kolme toiveikasta tulevaisuusvisiota Sitran Hyviä kortteja käyttäen.  Visiot laaditaan alla esiteltävillä reunaehdoilla, opettaja jakaa jokaiselle ryhmälle korttipakasta näkökulmakortin, jonka pohjalta opiskelijat visiota tarkastelevat.

Visio 1) teema: kaupunki, aika: 1000 vuoden päästä, tilanne: kaupassa
Visio 2) teema: terveys, aika: 30 vuoden päästä, tilanne: vaaleissa
Visio 3) teema: tekoäly, aika: 100 vuotta, tilanne: Lääkärissä

Tehtävä 2: Tutkitaan tarkemmin visiota, jonka laaditte kolmantena. Keskustellaan pienryhmissä:

a) Tunnistatteko tämänkaltaisen oletuksen tulevaisuudesta?
b) Ajatteletteko itse näin?
c) Haastakaa: millaisiin oletuksiin tulevaisuudesta visionne perustuu?

Tehtävä 3: Luetaan sukupuolentutkimuksen professorin Leena-Maija Rossin artikkeli “Kuvassa kumppanilajin kanssa. Kissuus, queeriys ja samansuuntaiset katseet”

Tehtävä 4: Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä queeriys tarkoittaa Leena-Maija Rossin artikkelin mukaan?

2. a) Miksi kumppanilajin käsite on Rossin mukaan käyttökelpoinen? Mitä keskeistä kumppanilajin käsite tuo ihmisen ja eläimen suhteen tarkasteluun?
b) Miten Rossin esille tuoma kumppanilajin käsite yhdistyy mielestäsi Peter Singerin ympäristöetiikkaan ja eläinetiikkaan, jotka esitellään FI2-Idea-oppikirjan kappaleessa 12 “Ympäristö ja eläimet”?
c) Miten Rossin esille tuoma kumppanilajin käsite yhdistyy mielestäsi Garrett Hardinin cowboy-etiikkaan ja avaruusetiikkaan, jotka esitellään FI2-Idea-oppikirjan kappaleessa 12 “Ympäristö ja eläimet”?
d) Leena-Maija Rossi käyttää artikkelissaan termiä antroposeeni. Selvitä mitä antroposeeni ja antroposentrismi tarkoittavat?

3. a) Mitä intersektionaalisuus Rossin mukaan tarkoittaa?
b) Miten intersektionaalisuus eroaa essentialismista ja polarismista (polariteeteistä), jotka esitellään FI3-Idea-oppikirjan kappaleessa 17 “Sukupuolen ja feminismin filosofia”?

4. a) Millainen on Kari Soinion “Sankarin koti” -valokuvateoksessa kuvaama lajien välinen suhde Rossin mukaan?
b) Miten Kari Soinion “Sankarin koti” -valokuvateoksessa kuvaama lajien välinen suhde eroaa Rossin mukaan Jacques Derridan “Eläin joka siis olen” -tutkielmassaan esittämistä pohdinnoista?
c) Kun olet tutustunut Leena-Maija Rossin pohdintaan Kari Soinion valokuvateoksesta, miten itse tulkitsisit Vesa Tynin “Sukupuolena ihminen” -valokuvanäyttelyn teosta, joka on kuvattuna FI3-Idea-oppikirjan kappaleessa 17 “Sukupuolen ja feminismin filosofia”?

5. Miten Kari Soinion “Sankarin paluu” -valokuvateoksissa mielestäsi näkyy lajien välisen rajan visuaalinen hämärtyminen?

 

KUVITTELE

Tehtävä 1: Visioidaan pienryhmässä toivottava tulevaisuus, jossa lajien välinen suhde on tasapainoinen ja eettisesti kestävä. Voitte päättää vuoden, johon visionne tähtää – se voi olla esim. 30, 50 tai vaikka sadan vuoden päässä.  Miettikää, mitä sellaista hyvää on nykyhetkessä mitä haluatte vahvistaa, jotta tulevaisuus eri lajien kesken olisi parempi? Minkä asioiden taas tulisi muuttua, jotta asiat olisivat tulevaisuudessa paremmin? Yrittäkää olla mahdollisimman konkreettisia.

 

TOIMI

Tehtävä 1: Tulevaisuuteen voi vaikuttaa, mutta siihen tarvitaan tekoja ja toimintaa. Miten te voisitte olla muutoksentekijöitä? Katsotaan Toimi -video Sitran sivuilta (4:09min). Videolla käsitellään sitä, miten tulevaisuusajattelusta pääsee kohti toimintaa ja saadaan evästystä seuraavaan tehtävään.

Tehtävä 2: Tässä työpajan viimeisessä vaiheessa palataan taas tiukasti kiinni nykyhetkeen. Ja nyt hypätään muutoksentekijän saappaisiin. Mitä nyt pitäisi tehdä, jotta edellä kuviteltu visionne voisi toteutua? Ideoikaa pienryhmässänne teko vastauksena alla oleviin kysymyksiin. Kirjatkaa teot opettajan ohjeistamalle alustalle, esim. Google slide -pohjalle. Tehtävä on haastava, joten tässä vaiheessa heittäytykää rohkeasti ideoimaan. 

a) Miten käyttäytymisemme pitäisi muuttua?
b) Mitä rakenteissa pitäisi muuttua?
c) Miten ajattelumme ja uskomustemme pitäisi muuttua?

Tehtävä 3: Seuraavaksi työskentelette Tulevaisuuden Sanomien ajankohtaistoimituksessa ja tehtävänänne on luoda lehden etusivu valitsemaltanne vuosikymmeneltä/sadalta/tuhannelta. Kirjoittakaa sellainen pääuutinen, joka kuvaisi maailmaa matkalla kohti luomaanne visiota. Jos haluatte, voitte kirjata myös pienempiä uutisia. Voitte toteuttaa lehden etusivun sähköisenä esityksenä tai paperisena posterina.

Tehtävä 5: Lopuksi esitelkää lehtenne etusivu valitsemaltanne vuosikymmeneltä/sadalta/tuhannelta muulle ryhmälle.
Lisätehtävä. Pohtikaa rooleja ja vallankäyttöä pienryhmässänne. Käyttäkää apunanne mm. seuraavia kysymyksiä: kuka/ketkä käyttivät valtaa, kun teitte tulevaisuusvisiointia, miten valtaa pienryhmässänne käytettiin ja miksi toivottavimmiksi tulevaisuuksiksi valittiin juuri tietyt visiot?

Tehtävä 6: Katsotaan Sitran sivustolta viimeinen video, joka päättää työpajan. 

 

Yhteistyössä

Lapin ammattikorkeakoulu -logo
Lapin yliopisto -logo, teksti ''Lapin yliopisto University of Lapland''.