TULEVAISUUSTAAJUUS/ FUTURES FREQUENCY

Dystopia, utopia ja toivottava tulevaisuus

– – ihmisillä on tarve merkityksellistää ja tuoda inhimilliseen mittakaavaan asiat, joita emme täysin ymmärrä.” (Helena Mäntyniemi)

Opettaja: ÄI- ja EN-oppiaineen Tulevaisuustaajuus-oppimateriaali lähestyy tulevaisuuden kuvittelua fiktion avulla, erityisesti dystopian ja utopian käsitteitä hyödyntäen.

Oppimateriaalia voi käyttää ÄI4- ja EN3-opintojakson yhteistyössä koko periodin ajan. Käsitteet ja sisällöt voi käydä läpi joko suomeksi tai englanniksi. Oppimateriaalia voi hyödyntää myös pelkästään toisessa oppiaineessa.

Oppimateriaalissa lähdetään paikallistasolta, jolle lopuksi myös palataan. Kun käsitteet dystopia ja utopia tuodaan lähelle opiskelijan lähiympäristöä, niihin usein assosioituva etäisyys katoaa. Näin käsitteet soveltuvat hyvin tulevaisuuden kuvittelun työvälineiksi.

 

INTRO

1. Tutustuminen Sitran tulevaisuusajatteluun paikallisen Tulevaisuuden polku -kävelyn avulla

Opettaja: Käytä mallina Rovaniemelle suunniteltua Tulevaisuuden polkua ja muokkaa se omalle paikkakunnallesi sopivaksi. Näin pääset itsekin paremmin sisälle paikallistason tulevaisuusajatteluun. Tehtävässä tulevaisuusajattelua herätellään Mitä jos? -näkökulman avulla.

 

2. Tulevaisuuden visiointi fiktiossa dystopian ja utopian käsitteiden avulla

Opettaja: Opiskelija tutustuu dystopian ja utopian käsitteisiin ja piirteisiin fiktiossa. Käsitteet antavat välineitä tulevaisuuden pohtimiseen ja fiktion luomien tulevaisuuskuvien analyysiin. Linkit avaavat luettelot tällä sivustolla.

AI                                                                            EN

Käsitteistö                                                             Utopian and dystopian concepts
Dystopian ja utopian piirteet fiktiossa              Characteristics of Dystopian ja Utopian Fiction

HAASTA

3. Dystopia- tai utopia-aiheisen elokuvan katsominen 

 

Opettaja: Tehtävät syventävät opiskelijan käsitystä siitä, millä keinoilla fiktio rakentaa tulevaisuuskuvia. ÄI-oppiaineen tehtävissä analysoidaan ja tulkitaan elokuvan luomaa tulevaisuuskuvaa ja pohditaan sen herättämiä visioita. EN-oppiaineen tehtävissä voi lisäksi syventyä tarkastelemaan sci-fi-elokuvien visuaalisuutta ja kytköstä muihin populaarikulttuurin muotoihin.

AI                                                                            EN

Analyysitehtävä, elokuvan käsitteet                  Film discussion
Kirjallinen tuottotehtävä (pohdinta)                 Visualizing the Future in Film (and Pop Culture)

 

4. Dystooppisen tai utooppisen romaanin lukeminen

 

Opettaja: Luettava teos ja siihen liittyvät tehtävät syventävät opiskelijan ymmärrystä siitä, miten ja millaisia tulevaisuuskuvia fiktion keinoin luodaan. Vuorovaikutuksessa muiden kanssa opiskelijan tulevaisuusajattelu monipuolistuu.

Opintojaksot voi toteuttaa niin, että luettava kirja on oppiaineissa yhteinen. Opiskelija voi valita, lukeeko hän teoksen suomeksi vai englanniksi.

Kirjalista tukee luettavan teoksen valinnassa. Se myös luo kokonaiskuvan siitä, mitä aiheita dystopiat ja utopiat tyypillisesti käsittelevät. Kirjalista on laadittu oppiaineiden yhteiseksi.

AI                                                                            EN

Kirjalista                                                                Book list
Kirjallisuuskeskustelu                                         Reading journal 

 

KUVITTELE JA TOIMI

5. Luova tuotos: Toivottavan tulevaisuuden kuvitteleminen

 

Opettaja: Opintojakson lopuksi palataan paikalliselle, oman yhteisön tasolle ja kuvitellaan luovan tehtävän avulla mahdollista, toivottavaa tulevaisuutta. Tehtävissä on kaksi vaihtoehtoa: A) Quizlet-kysymykset ja B) Toivottavan tulevaisuuden polku.

Tässä tehtävässä suunnitellaan myös toimimista toivottavan tulevaisuuden edistämiseksi. Opiskelija tulee näin yhä tietoisemmaksi siitä, että tulevaisuuden kuvittelun avulla tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Toivottavan tulevaisuuden rakentamisen kannalta luovuus ja luova osaaminen on tärkeää.

AI                                                                            EN

Kohti toivottavaa paikallista tulevaisuutta       Towards a local preferred future

 

LÄHDELUETTELO

 

 

Yhteistyössä

Lapin ammattikorkeakoulu -logo