TULEVAISUUSTAAJUUS TYÖPAJA, TALOUSMATEMATIIKKA 

Tässä toteutuksessa työpaja tehdään kolmella oppitunnilla. Keskusteluun ja tehtävien tekemiseen kannattaa varata oppitunneilta aikaa seuraavasti: 75min + 45min + 30min.

Lukion opetussuunnitelman 2021 mukaan laaja-alainen osaaminen matematiikassa -opintojakso toteutetaan tutkimalla arkielämän ja matematiikan välisiä yhteyksiä, vahvistamalla opiskelijan kiinnostusta, itsetuntoa ja tiedonhankintaprosesseja, jotka tukevat omien tavoitteiden asettamisessa ja päätöksenteossa.

Tavoitteet: Opiskelija oppii suunnittelemaan ja seuraamaan omaa talouttaan. Lisäksi opiskelija pohtii erilaisia säästämisen keinoja ja tulon lähteitä omien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

ORIENTAATIO

Tehtävä 1:

a) Rahaa, joka säännöllisesti tulee tilillesi voidaan kutsua tuloksi (esimerkiksi vanhemmilta saatava raha, opintotuki, palkka jne.) Laadi oma taulukko mihin laitat kaikki kuukauden tulot. Voit ladata pohjan taulukolle TÄSTÄ.

b) Haluat kasvattaa tulojasi. Mihin kohtaan haluaisit/pystyisit tekemään muutoksia niin, että tulojen summa kasvaa? Millä tavalla / keinoilla saadaan enemmän rahaa tilille? Kirjoita ainakin kolme esimerkkiä.

Tehtävä 2: Seuraa omaa talouttasi talousmatematiikan kurssin aikana. Sinulla on 200 euroa ja haluat sijoittaa rahastoon. Valitse kolme erilaista rahastoa – voit etsiä sopivia rahastoja omasta pankistasi tai verkkosivuilta. Laadi taulukko, jonka avulla voit seurata kuukauden aikana jokaisen viikon pörssikursseja ja laske joka kerta kuinka paljon rahaa olisit saanut jos olisit myynyt rahastosi.

Opintojakson aikana palaamme tähän kaksi kertaa: kappaleessa Säästäminen ja sijoittaminen sekä viimeisellä tunnilla.

INTRO

 

Tehtävä 1: Katsotaan Sitran sivuilta Intro -video (7:14min)

Tehtävä 2: Pohdi mitkä ovat tärkeimmät lähteet omista tuloistasi. Mitä ilman tulisit toimeen ja mitä et? Pohdi myös mistä et voisi koskaan luopua?

Tehtävä 3: Esittäkää Mitä jos…? -kysymyksiä, jotka johdattelevat kuvittelemaan toiveikkaita tulevaisuuksia oman taloutesi tulevaisuuden suhteen? Esim. Mitä, jos saisin 10 000€? Mitä, jos oppisin sijoittamaan taitavasti?

 

HAASTA

Tehtävä 1: Katsotaan Haasta -video (5:54min) Sitran sivuilta.

Tehtävä 2: Kuunnellaan Paluu onnellisten yhteisöön -kuunnelma (2:17min) Sitran sivuilta. Kuunnelman jälkeen pohditaan pienissä ryhmissä:

a) Tunnistatteko tämänkaltaisen oletuksen tulevaisuudesta? Ajatteletteko itse näin?
b) Haastakaa: Millaisiin oletuksiin tulevaisuudesta kuunnelma perustuu?

 

KUVITTELE

Tehtävä 1: Katsotaan Kuvittele -video (2:00min) Sitran sivuilta.

Tehtävä 2: Sitten katsotaan menneeseen ja tulevaan. Piirrä aikajana ja kirjaa sille:

a) Millaiset asiat ovat vaikuttaneet siihen minkälainen nykyhetki on?
b) Mitkä tämän hetken asiat vaikuttavat tulevaisuuteen?

Tehtävä 3: Kuvittele toivottavaa tulevaisuutta oman taloutesi näkökulmasta. Millaista elämää haluaisit viettää vuonna 2050? Mikä ammatti voisi kiinnostaa sinua? Missä maassa tai kaupungissa haluaisit asua aikuisena? Tee taulukko, jossa voit vertailla kuinka isoja tulot ovat eri ammateissa, kuinka iso vuokra on eri maissa/ kaupungeissa ja kuinka paljon veroa maksetaan eri maissa / kaupungeissa. 

 

TOIMI

Tehtävä 1: Katsotaan Toimi -video Sitran sivuilta (4:09min). Videolla käsitellään sitä, miten tulevaisuusajattelusta pääsee kohti toimintaa ja saadaan evästystä seuraavaan tehtävään.

Tehtävä 2: (Tämän voi tehdä kotitehtävänä.) Mitä sinun pitäisi tehdä, että pääsisit toivomaasi ammattiin ja elämään? Ideoikaa teko vastauksena alla oleviin kysymyksiin. Kirjaa teot opettajan ohjeistamalle alustalle, esim. Google slide -pohjalle. Tehtävä on haastava, joten tässä vaiheessa heittäytykää rohkeasti ideoimaan.

a) Miten käyttäytymisesi pitäisi muuttua?
b) Mitä rakenteissa pitäisi muuttua? (esim. lait, verot, korot tms.)
c) Miten ajattelusi ja uskomustesi pitäisi muuttua?

Tehtävä 3: Visioikaa pienryhmissä tulevaisuuden raha, -pankki, -sijoituskohde tai -ammatti. Lopuksi esitelkää visionne ja/tai matka siihen tekemällä jokin seuraavista lopputuotoksista:

a) Etusivu Tulevaisuuden sanomat lehteen vuodelle 2050
b) Tulevaisuuden mainos, joka kuvailee visionne toteutumista

Tehtävä 4: Katsotaan Sitran sivustolta viimeinen video, joka päättää työpajan.

 

Yhteistyössä

Lapin ammattikorkeakoulu -logo
Lapin yliopisto -logo, teksti ''Lapin yliopisto University of Lapland''.