LaTu-hanke

Rovaniemen kaupunki on saanut opetushallitukselta valtionavustusta lukion oppimateriaalihankkeeseen ajalle 1.2.2021 – 31.12.2021. Hankkeessa edistetään laaja-alaista osaamista ja vahvistetaan tulevaisuustaitoja sekä kehitetään korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä lukion uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Hanketta on jatkettu 31.3.2022 asti.

Hankkeen keskeisenä tuotoksena syntyi digitaalista oppimateriaalia, joka jaettiin avoimesti käyttöön. Materiaalia eri oppiaineisiin tuotettiin yhteistyössä Lyseonpuiston- ja Ounasvaaran lukion opettajien, opiskelijoiden sekä työelämän ja korkeakoulujen edustajien kanssa. Materiaalin keskeisenä ajatuksena on vahvistaa yhteyttä lukio-opintojen sekä työelämässä tarvittavan osaamisen välillä.

Lyhenne ''LaTu'' sanoista ''laaja-alainen'' ja ''tulevaisuustaidot'' tumman sinisellä pohjalla.

Tuotettu oppimateriaali sisältää podcasteja, tekstiä, kuvia, tehtäviä, taiteiden tiedekunnan kanssa tuotettavia videoita sekä opettajien materiaalia.

Hankekoordinaattoreina toimivat Katri Kykyri ja Pekka Muotka. Hanke toteutettiin yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa.