Romahtanut rautatiesilta, kuva Lapin maakuntamuseon arkistosta.

Suomi sodassa – lappilainen näkökulma

Sodat ovat varmuudella vaikuttaneet suomalaisiin sukupolviin ja kulttuuriin. Mutta ovatko lappilaisten ja muiden suomalaisten sotakokemukset yhteneviä, vai löytyykö niistä eroja? 

Tässä dokumentaarisesti kuvitetussa opetusvideossa haastatellaan Lapin Yliopiston kulttuurihistorian professori Marja Tuomista, joka on tutkimuksessaan keskittynyt erityisesti mielen hiljaiseen jälleenrakennukseen Lapin sodan tuhojen jälkeen.

 

  Tehtävät 

Lue tehtävät läpi ajatuksella ja katso sen jälkeen Marja Tuomisen haastattelu.

1. Millaisia eroavaisuuksia ja yhtymäkohtia Marja Tuominen näkee lappilaisten ja Karjalan evakoiden jatkosotakokemuksissa?
2. Lapin sodan kokemuksessa on toisaalta yksilöllinen ja toisaalta yhteisöllinen taso. Miten Marja Tuominen erittelee näitä?
3. Millaisia vaiettuja, kipeitä ja traumaattisia kysymyksiä Marja Tuominen nostaa esille lappilaisten jatkosota- ja Lapin sota -kokemuksiin liittyen?
4. Mitä Marja Tuomisen esiin nostama kulttuurin elämänviivan katkeaminen tarkoittaa?
5. Millaisia erilaisia historian tutkimuksen pohjana olevia aineistoja Marja Tuominen haastattelussaan nostaa esille? Mitä näiden aineistojen käsittelyssä ja tutkimisessa pitäisi mielestäsi muistaa ja ottaa huomioon?
6. Millaista keskustelua ja vuoropuhelua Lapin sodasta Marja Tuomisen mielestä Suomessa vielä tarvitaan?
7. Marja Tuominen on pyytänyt opiskelijoitaan pohtimaan kysymystä: Miten historia tulee osaksi minua ja miten minä olen osa historiaa.    8. Mitä tämä voisi tarkoittaa sinun kohdallasi?
Tiedätkö, millaisia kokemuksia sinun suvussasi on? Keneltä voisit kysyä?

 

Video: Marja Tuomisen haastattelu (14:26)

Rovaniemi silloin ja nyt

Marja Tuominen kuvaili, kuinka evakot palasivat usein suorastaan tyhjyyteen… Miltä Rovaniemi näytti Lapin sodan jälkeen? Miten kaupunki on muuttunut syksyyn 2021 tultaessa? Tämän koskettavan videon kautta pääset eläytymään muuttuvaan maisemaan. Videolla nähtävät vanhat valokuvat ovat Lapin maakuntamuseon arkistosta. Videon ovat kuvanneet taiteiden tiedekunnan opiskelijat Iisakki Toimela, Matti Kantola ja Yang Yen, taustalla kuultavan musiikin on säveltänyt Iisakki Toimela.

  Pohdittavaa

  1. Tunnistitko kuvauspaikkoja?
  2. Mikä sinut yllätti tässä videossa?
  3. Millaisia tunteita video herätti?
  4. Miten uskot maiseman muuttuvan vuoteen 2040 mennessä?
  5. Tiedätkö, ovatko sodat ja jälleenrakennus muuttaneet maisemaa sinun kotikulmillasi?

Yhteistyössä

Lapin ammattikorkeakoulu -logo
Lapin yliopisto -logo
Lapin Maakuntamuseo -logo