TULEVAISUUSTAAJUUS TYÖPAJA 

Tulevaisuustaajuus –työpaja toteutetaan lukion historian kolmannella opintojaksolla oppituntien aikana. Työpajassa harjoitellaan tulevaisuuden kuvittelun taitoja itsenäisen Suomen tulevaisuuden näkökulmasta.

 

Intro: Katso video (7:14)

Tämä video Sitran tulevaisuustaajuus -sivulla johdattelee tulevaisuustaajuudelle.

Lämmittelytehtävä: Mitä jos …?

Keksikää yksi tai useampi Mitä jos -kysymys, joka johdattelee kohti kuvittelemaan itsenäisen Suomen toivottavaa tulevaisuutta.

1. Haasta

a) Katsokaa Haasta -video Sitran sivuilla (5:54)

b) Kuunnelkaa tai lukekaa Pääministerin puhe vuonna 2200 -kuunnelma (alla) ja keskustelkaa sen jälkeen ryhmissä: Tunnistatteko tämänkaltaisen oletuksen tulevaisuudesta? Ajatteletteko itse näin?
Haastakaa: millaisiin oletuksiin kuunnelma perustuu?

Lue pääministerin puhe

Hyvät kuulijat,

Ilokseni voin todeta, että meille menee hyvin. Tästä syystä onkin iloni ja kunniani olla puhumassa teille tässä suorassa lähetyksessä.

Suomalainen osaaminen kelpaa maailmalla ja tietysti myös täällä kotimaassa. Suomi ja meidät suomalaiset tunnetaan diplomaattisena kumppanina, jonka sanaan voi luottaa. Me olemme omalta osaltamme rakentamassa oikeudenmukaisempaa maailmaa. Se on moraalisesti oikein ja samalla se on myös omien etujemme mukaista toimintaa. Me emme voi olla maailman asioiden suhteen sivustaseuraaja, vaan olemme osaamisellamme viemässä ja edistämässä oikeudenmukaisuutta, yhteisiä arvoja ja globaalia etiikkaa maailmanlaajuisesti.

Suomi on monessa asiassa kehityksen kärjessä. Tasa-arvo, ihmisoikeudet, oikeudenmukainen työelämä ja yksilön vapaus ovat maassamme huippuluokkaa, mutta on kuitenkin edelleen paljon parannettavaa. Olemme tehneet demokratiasta ja konfliktien ratkaisusta vientivalttimme, kuten suomalaisesta koulutuksesta jo aikanaan. Olemme paremmin pystyneet osallistamaan lapset, nuoret, vanhukset, jopa eläin- ja kasvikunnankin osaksi demokraattista prosessia. Emme silti saa tuudittautua liialliseen itsetyytyväisyyteen, vaan on jatkettava työtä oikeudenmukaisemman maapallon kehittämisen hyväksi.

Erityisen iloinen olen siitä, että me ihmiskuntana pystyimme ratkaisemaan ilmastokriisin ja pystyimme pysäyttämään maapallon lämpenemisen, josta kiitos teknologiselle kehitykselle sekä kaikille niille keksijöille, unelmoijille, sekä niille jotka eivät vallitsevan tilanteen edessä vain tyytyneet olemaan hiljaa, vaan toimivat. On kuitenkin muistettava, että suurimman muutoksen voi tehdä meistä jokainen omassa elämässämme ja omissa valinnoissamme aivan itse. Tämä on ollut totta jo vuosisatojen ajan ja on yhä edelleen.

Jos haluamme muutosta ja parempaa tulevaisuutta, se ei tapahdu – se tehdään. Kiitos teille kaikille, jotka olette rakentamassa nykypäivän Suomea, parempaa elämää ja universumia itse kullekin.

2. Kuvittele

a) Katsokaa Kuvittele -video Sitran sivuilla (2:00min)

b) Sitten muistellaan hetki historian menneitä tapahtumia kurssin sisältöihin keskittyen. Raahatkaa alla olevissa tehtävissä oikea vuosiluku tapahtuman päälle.

 

 

c) Pohtikaa pienryhmässä Suomen tulevaisuutta suhteessa kolmeen seuraavista valtioista: Venäjä, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Saksa, Pohjoismaat, Baltian maat. Pohdittavat kysymykset ovat: 1) Miten Suomi nähdään maailmalla muiden silmissä? 2) Vakauttaako Naton jäsenyys turvallisuutta Pohjois-Euroopassa vai lisääkö se mahdollisten konfliktien riskiä? 3) Millaisena taloudellisena toiminta-alueena Suomi nähdään tulevaisuudessa?

d) Katsokaa Sitaatteja historian henkilöiltä -video (alla):

e) Nyt pääsette kuvittelemaan itsenäisesti toivottavaa tulevaisuutta Suomen näkökulmasta (7min yksilöllistä työskentelyä). Valitse teema, jota käsittelet visiossasi. Mieti, mitä sellaista hyvää on nykyhetkessä mitä haluat vahvistaa, jotta tulevaisuus olisi parempi. Kirjoita millä tavoin tulevaisuus olisi parempi ja kenelle? Yritä olla mahdollisimman konkreettinen: Haluan vahvistaa mitä, jotta vuonna 2050…

 

3. TOIMI (pienryhmissä)

a) Jakakaa ajatuksianne toivottavista tulevaisuuksista pienryhmissä

b) Katsokaa video: Urho Kekkosen ajatuksia tulevaisuuden kuvittelusta (Suomen presidentti vuosina 1956-1982):

 

c) Valitkaa ryhmälle yhteinen tiivis ja konkreettinen visio toivottavasta tulevaisuudesta.

d) Katsokaa Toimi video Sitran sivuilla (4:09)

e) Miten valitsemanne visio voitaisiin saavuttaa? Ideoikaa pienryhmässänne teko/tekoja vastauksena näihin kuhunkin kysymyksiin: 1. Miten ajattelumme ja uskomustemme pitäisi muuttua 2. Mitä rakenteissa pitäisi muuttua ja 3. Miten käyttäytymisemme pitäisi muuttua?

f) Työstäkää ryhmässänne lopputuotos, jossa kuvaatte miltä matka toivomaanne visioon näyttäisi ja kuulostaisi. Lopputuotos voi olla jokin seuraavista:  Tulevaisuuden sanomat -lehden etusivu vuonna 2048, Tulevaisuuden Insta-stoori, Tulevaisuuden radio-ohjelma, Tulevaisuuden ekologinen tuote ja/tai sen mainos vuonna 2048.

g) Esitelkää ryhmän lopputuotos opettajan ohjeistamalla tavalla.

 

Lopuksi

 

Katsokaa lopetusvideo Sitran sivuilla(3:01)

Onneksi olkoon, olet päässyt Tulevaisuustaajuus -työpajan loppuun!

 

Yhteistyössä:

 

 

Lapin ammattikorkeakoulu -logo