Struven ketju

Valmennusoppi – itsetuntemus ja psyykkiset taidot

Kuvaus: Onnistunut urheilusuoritus on monen asian summa ja psyykkisiä taitoja voidaan harjoitella ja kehittää kuten muitakin taitoja. Näiden lukion valmennusopin kurssille suunnattujen videoiden ja niihin liittyvien tehtävien tavoitteena on herättää mielenkiintoa ja motivaatiota itsetuntemuksen lisäämiseen sekä psyykkisten taitojen harjoittelemiseen. 

Avainsanat: valmennusoppi, psyykkinen valmennus, itsetuntemus, mielikuvat, tavoitteet, itsepuhe, rutiinit, keskittyminen

Tehtävä 1

Katso video:

Tavoitteen asettaminen, mielikuvat ja itsepuhe, kesto: 4:51

Pohdittavaksi 

Voit pohtia kysymyksiä itsenäisesti, parin tai ryhmän kanssa keskustellen.

Tavoitteiden asettaminen

 1. Miksi tavoitteiden asettaminen on tärkeää?
 2. Selvitä, mitä ovat S.M.A.R.T tavoitteet ja pohdi, voisitko hyötyä niistä?
 3. Mistä tiedät, että asettamasi tavoite on sinulle sopiva?

Itsepuhe

 1. Mitä itsepuheella tarkoitetaan?
 2. Miten videolla esiintyvät urheilijat kuvailevat itsepuhetta eri tilanteissa?
 3. Miten kuvailisit omaa sisäistä puhettasi? Poikkeaako se arjessa ja kilpailu-/pelitilanteessa?
 4. Voiko sisäisestä puheesta ja/tai siihen keskittymisestä olla haittaa joissain tilanteissa?

Keskittyminen

 1. Miten sinä saat keskittymisen palaamaan suoritukseen, jos ajatus alkaa harhailla?
 2. Listaa asioita, jotka auttavat sinua keskittymään suoritukseen.
 3. Listaa asioita, jotka heikentävät suoritukseen keskittymistä.
 4. Millä keinoin voisit vahvistaa keskittymistä suoritukseen tilanteissa, joissa esiintyy häiriötekijöitä (ulkoisia tai sisäisiä)?

Mielikuvat

 1. Mitä mielikuvaharjoittelulla tarkoitetaan?
 2. Miksi mielikuvaharjoittelusta voi olla hyötyä pyrittäessä optimaaliseen suoritukseen?
 3. Millaisissa harjoitus- tai kilpailutilanteissa voisit hyödyntää mielikuvaharjoittelua?

 

Tehtävä 2

Katso video

Syöttörutiini, kesto: 1:40

Pohdittavaksi itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä

Rutiinit

1. Miksi useat urheilijat hyödyntävät rutiineja?

2. Pohdi hyötyjä ja haittoja, joita rutiineista ja niiden noudattamisesta voi olla.

Yhteistyössä

Lapin ammattikorkeakoulu -logo
Lapin yliopisto -logo