Nuorten palvelut Rovaniemellä

Tälle sivulle on kerätty nuorille suunnattuja palveluita Rovaniemellä. Palvelut on jaettu aihealueittain laatikoihin. Laatikon otsikkoa klikkaamalla pääsee tarkastelemaan aihealueeseen liittyviä toimijoita. Palveluista on lyhyet kuvaukset ja linkki toimijan nettisivulle, josta löytyy lisätietoa ja yhteystiedot. Sivu palvelee sekä lukion ammattilaisia että nuoria.

Klikkaamalla palveluntarjoajan otsikkoa avautuu linkki kyseiseen palveluun.

1. Asuminen 

Das – Domus Arctica -säätiö

Domus Arctica -säätiö tarjoaa edullisia asuntoja rovaniemeläisille opiskelijoille.

Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi

Vamos Rovaniemi tukee toiminnallaan 16–29-vuotiaita rovaniemeläisiä nuoria, joilla on haasteita asumisessa, arjessa, ihmissuhteissa, itsenäistymisessä, mielenterveydessä, toiminnanohjauksessa, raha-asioissa, opiskeluissa tai työelämässä. Tuki voi olla yksilövalmennusta tai erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Valmennus lähtee aina nuoren tarpeista ja on mahdollista tuoda nuoren kotiin asti. Valmentaja kulkee nuoren rinnalla työskennellen hänen vahvuuksiensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Tukea tarjotaan hankkeiden, Kelan Nuotti-valmennuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla. 

Familar Oy, Pienryhmäkoti Venni

Rovaniemen Vennivaarassa sijaitseva pienryhmäkoti Venni on kuntouttava erityisyksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista kuntoutusta ja huolenpitoa 717-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä palveluja perheille.

Nal Rovaniemi ry

Nal Rovaniemi ry tarjoaa kohtuuhintaista, viihtyisää ja luotettavaa vuokra-asumista 16–29-vuotiaille nuorille. Palveluihin kuuluvat myös asumisen sisältöpalvelut (asumisneuvonta, asumisohjaus ja tuettu asuminen) sekä nuorten asumisen asiantuntijana toimiminen. Edellyksenä asumisohjaukseen ja tuettuun asumiseen on nuoren kanssa tehtävä sopimus, esimerkiksi yhteistyössä koulun kanssa. Nal ry on julkaissut myös nuorten asumiseen liittyvän oppaan, jota on saatavilla suomeksi, englanniksi, arabiaksi ja venäjäksi.

Ohjaamo Rovaniemi 

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelu, josta saa ohjausta ja neuvontaa koulutukseen, työllisyyteen, vapaa-aikaan, asumiseen ja moniin muihin arjen asioihin liittyen. Ohjaamo tekee yhteistyötä asumiseen liittyvien asioiden ohjauksessa Nal Rovaniemen kanssa. 

2. Ihmissuhteet

Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi

Vamos Rovaniemi tukee toiminnallaan 16–29-vuotiaita rovaniemeläisiä nuoria, joilla on haasteita asumisessa, arjessa, ihmissuhteissa, itsenäistymisessä, mielenterveydessä, toiminnanohjauksessa, raha-asioissa, opiskeluissa tai työelämässä. Tuki voi olla yksilövalmennusta tai erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Valmennus lähtee aina nuoren tarpeista ja on mahdollista tuoda nuoren kotiin asti. Valmentaja kulkee nuoren rinnalla työskennellen hänen vahvuuksiensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Tukea tarjotaan hankkeiden, Kelan Nuotti-valmennuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla.

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry tarjoaa tukea ja apua vanhemmuuteen ja perhe-elämään. Sieltä voi saada tukea ja apua elämän kriisitilanteissa tai ihmissuhteiden ongelmatilanteissa (esim. erotilanne, lähisuhdeväkivalta). 

Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapin piiri

Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapin piiri tarjoaa toimintaa ja tukea lapsiperheille sekä vapaaehtoistoimintaa kaiken ikäisille. MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät myös yhteistyössä muiden paikallisten nuorten toimijoiden kanssa kahviloita, leirejä, retkiä ym. toimintaa. Jos kaipaa tietoa ja tukea tai muuten vain juttuseuraa, voi käyttää nuorten nettiä tai soittaa lasten ja nuorten puhelimeen tai osallistua lasten ja nuorten chattiin.

Nuorisotiedotuspiste Poppari

Poppari tarjoaa tietoa ja neuvontaa nuorille ja heidän läheisilleen nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Popparin löytää kauppakeskus Revontulesta. Tilassa järjestetään erilaisia infotilaisuuksia ja ajankohtaisia tapahtumia. Nuorilla on mahdollisuus myös vapaamuotoisempaan oleiluun tilan takaosassa olevassa pelitilassa. Popparin työntekijät tekevät myös jalkautuvaa työtä nuorten suosimilla alueilla keskustassa yhdessä muiden nuorisotyön toimijoiden kanssa.

Rovaniemen kaupunki, nuorisopalvelut

Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut tarjoaa monenlaista ihmissuhteita ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa nuorille. Tarjolla on tieto- ja neuvontapalvelua, vapaa-ajan toimintaa loma-aikoina, nuorisotilatoimintaa eri puolilla kaupunkia, pelitalo Mondella, nuorisokahvila sekä kansainvälistä nuorisotoimintaa. Rovaniemelle muualta muuttaneet voivat tutustua uuteen kotiseutuunsa ja toisiinsa Rovaniemi tutuksi -ryhmässä. 

Lapin hyvinvointialue, kasvatus- ja perheneuvonta

Perheneuvola tarjoaa asiantuntija-apua perheille lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Perheneuvolassa työskennellään vanhempien tai koko perheen kanssa. Lapset ja nuoret voivat käydä myös omilla tukikeskustelukäynneillä. Käynnit ovat luottamuksellisia, vapaa-ehtoisia ja maksuttomia. Perheneuvolaan voi ottaa itse yhteyttä puhelimitse tai verkkoneuvonnan kautta sekä ohjautua jonkin toisen palvelun kautta.

SOS-Lapsikylä Rovaniemi

SOS-lapsikylä on lasten oikeuksia edistävä kansainvälinen lastensuojelujärjestö. SOS-lapsikylä tukee harrastustoimintaa ja tarjoaa itsenäistyville nuorille vertaistukea Ylitse MentorApp -vertaismentoripalvelun kautta. Vertaismentorit auttavat nuorta hänen tilanteessaan ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelussa voi kysyä apua ja neuvoja myös sosiaalialan ammattilaiselta. Sovellus on maksuton, luottamuksellinen ja turvallinen.  Lisäksi SOS-lapsikylä tarjoaa perheterapeuttista kuntoutusta, perhehoitoa ja perhekuntoutusta.

Suomen Punainen risti

Punaisen Ristin ystävätoiminta välittää koulutettuja vapaaehtoisia yksinäisyyttä syystä tai toisesta kokeville ihmisille. Toiminnassa on mukana hyvin eri ikäisiä vapaaehtoisia, ja ystävyyssuhteen sisältö sekä yhteydenpidon tiiviys riippuu aina ystäväparin toiveista ja mahdollisuuksista. Ystävää voi toivoa kasvokkaisiin tapaamisiin tai anonyymiin yhteydenpitoon verkon välityksellä. Kasvokkaista ystävää voi kysyä SPR Rovaniemen osastosta: rovaniemi.ystavavalitys@punainenristi.fi. Verkkoystävää voi hakea osoitteessa www.punainenristi.fi/verkkoystava.

Punaisen Ristin oppimateriaalipalvelusta löytyy nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu Kaveritaitoja-ohjelma. Ohjelman avulla pystyy treenaamaan omia sosiaalisia ja vuorovaikutustaitojaan, sen käyttö on täysin maksutonta, ja sitä voi käyttää juuri omien tarpeiden mukaan. Ohjelmaa voi toteuttaa yksin, kaverin/ystävävapaaehtoisen kanssa taikka Punaisen Ristin live- tai verkkoryhmissä, joita voi hakea osoitteesta oma.punainenristi.fi. Kaveritaitoja-ohjelmaan pääsee tutustumaan osoitteessa www.punainenristi.fi/kaveritaitoja.

Tyttöjen Talo

Tyttöjen talo tarjoaa turvallisemman tilan vertaisuuden kokemiseen, sukupuoli-identiteetin vahvistamiselle, elämänmuutosten ja mielenterveyden tueksi sekä apua kiusaamis- ja väkivaltakokemusten käsittelyyn, osallisuuden ja itsetunnon tueksi. Tyttöjen talo on ikä-, sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen matalan kynnyksen palvelu tytöille, naisille ja naiseutta pohtiville nuorille sukupuolen moninaisuus huomioiden.

3. Kieli- ja kulttuuritaustaiset nuoret

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri

Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapin piiri tarjoaa ystäväksi maahanmuuttajaäidille toimintaa, jossa maahan muuttanut äiti saa itselleen MLL:n kouluttaman vapaaehtoisen ystävän. Ystävät tutustuvat toisiinsa yhteisen tekemisen lomassa ja samalla maahanmuuttajaäiti saa mahdollisuuden harjoitella suomen kieltä. Toiminta on ilmaista. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä työntekijään tai täyttämällä nettisivulta löytyvän lomakkeen.

Suomen Punaisen Risti

SPR Rovaniemen osaston monimuotoinen ystävätoiminta välittää ystäviä myös maahan muuttaneille ja suomen kieltä harjoitteleville ihmisille. Vapaaehtoiset järjestävät lisäksi tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan turvapaikanhakijoille ja muille maahan muuttaneille kotoutumista tukevaa toimintaa, kuten kielikerhoa tai läksyhelppitoimintaa. Vasta maahan tulleille on tarjolla Arjen apu -toimintaa, jossa paikalliset vapaaehtoiset opastavat muutaman tapaamisen aikana käytäntöihin uudella paikkakunnalla.

Rovaniemen Setlementti ry/Monikulttuurisuuskeskus MoniNet

MoniNetin toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja suomalaisten kohtaamista ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista. Kieli- ja kulttuuritaustainen voi saada MoniNetistä apua arkielämän asioihin, kuten harrastusten, työn tai opiskelupaikan löytämiseen, lomakkeiden täyttämiseen sekä suomen kielen oppimiseen toiminnallisissa ja eritasoisissa suomen kielen ryhmissä. 

Lapin hyvinvointialue, maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajalla, joka on saanut oleskeluluvan Suomeen, on oikeus samoihin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin kaikilla suomalaisilla. Maahanmuuttaja voi saada apua esimerkiksi sairauden tai vamman hoitoon, mielenterveyden ongelmiin, toimeentuloon tai arjen käytännön järjestelyihin. Palveluun voi saada tulkkausta omalla äidinkielellä.

Tyttöjen Talo

Tyttöjen talo tarjoaa turvallisemman tilan vertaisuuden kokemiseen, sukupuoli-identiteetin vahvistamiselle, elämänmuutosten ja mielenterveyden tueksi sekä apua kiusaamis- ja väkivaltakokemusten käsittelyyn, osallisuuden ja itsetunnon tueksi. Tyttöjen talo on ikä-, sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen matalan kynnyksen palvelu tytöille, naisille ja naiseutta pohtiville nuorille sukupuolen moninaisuus huomioiden.

4. Mielenterveys

Balanssi ry

Balanssi ry järjestää monipuolista toimintaa mielen hyvinvoinnin ja elämäntapamuutosten tueksi. Toiminta on suunnattu kaikille mielenterveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneille yksilöllisesti sekä yhteisöille.

Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi

Vamos Rovaniemi tukee toiminnallaan 16–29-vuotiaita rovaniemeläisiä nuoria, joilla on haasteita asumisessa, arjessa, ihmissuhteissa, itsenäistymisessä, mielenterveydessä, toiminnanohjauksessa, raha-asioissa, opiskeluissa tai työelämässä. Tuki voi olla yksilövalmennusta tai erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Valmennus lähtee aina nuoren tarpeista ja on mahdollista tuoda nuoren kotiin asti. Valmentaja kulkee nuoren rinnalla työskennellen hänen vahvuuksiensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Tukea tarjotaan hankkeiden, Kelan Nuotti-valmennuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla.

Kela: kuntoutuspsykoterapia

Kelan rahoittama kuntoutuspsykoterapia on mahdollista yli 16-vuotiaalle henkilölle, jonka työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveydenhäiriön takia. Kuntoutuspsykoterapian edellytyksenä on, että henkilö on saanut häiriön toteamisen jälkeen hoitoa yli 3 kuukautta ja psykiatrin lausunnon mukaan kuntoutuspsykoterapia on tarpeen työ- ja opiskelukyvyn tukemiseksi. 

Ksakki ry, Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi: neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus suuntautuu henkilöille, jotka kokevat neuropsykiatrisia oireita esimerkiksi jonkin vamman, päihde- tai mielenterveysongelman takia. Valmennuksessa pyritään kadoksissa olevien voimavarojen löytämiseen ja kykenemisen tunteen kasvattamiseen. Erityisesti keskitytään toiminnanohjauksen taitojen harjaantumiseen. Edellytyksenä on yleensä maksusitoumus sosiaali- ja terveystoimesta tai erikoissairaanhoidosta, mutta on myös mahdollista tulla ilman diagnoosia itse maksaen.

Lapin mielenterveysomaiset – FinFami ry

FinFami Oy tarjoaa tietoa, tukea, toivoa ja vertaisyhteisön kaikille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti tai jotka ovat huolissaan läheisensä mielenterveydestä. Keskeinen osa toimintaa ovat vertaistukiryhmät.

Lapin hyvinvointialue: nuorisopsykiatrian palvelut

Nuorisopsykiatrian yksikköön 1318-vuotias nuori ohjautuu lääkärin lähetteellä. Nuorisopsykiatrin poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan nuoria, joiden psyykkinen hyvinvointi ja toimintakyky ovat vakavasti uhattuina. Yksikkö tarjoaa myös konsultaatiotukea sairaalan muille erikoisaloille ja kuntien toimijoille.

Opiskeluhuollon ohjauspolku

Opiskeluhuollon ohjauspolku avaa, keneen voi ottaa yhteyttä, jos oma jaksaminen (esim. mielenterveys tai keskittyminen) huolestuttaa.

Rovaniemen Setlementti ry/Jokkatupa

Jokkatupa tarjoaa tukiasuntoja ja matalan kynnyksen kohtaamispaikan nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille.

Syömishäiriöliitto – Syli ry, Pohjois-Suomen Syli-keskus

Pohjois-Suomen Syli -keskus tarjoaa matalan kynnyksen ryhmiä ja tapahtumia syömishäiriötä sairastaville ja heidän läheisilleen. Toimintaa järjestetään kasvokkain ja etäyhteyksillä. Osallistuminen ei edellytä mitään syömishäiriödiagnoosia, vaan oma kokemus riittää. Lisäksi syömishäiriöliitto tarjoaa tietoa ja koulutusta ammattilaisille, jotka kohtaavat syömishäiriöisiä työssään.

Tyttöjen Talo

Tyttöjen talo tarjoaa turvallisemman tilan vertaisuuden kokemiseen, sukupuoli-identiteetin vahvistamiselle, elämänmuutosten ja mielenterveyden tueksi sekä apua kiusaamis- ja väkivaltakokemusten käsittelyyn, osallisuuden ja itsetunnon tueksi. Tyttöjen talo on ikä-, sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen matalan kynnyksen palvelu tytöille, naisille ja naiseutta pohtiville nuorille sukupuolen moninaisuus huomioiden.

5. Neuropsykiatriset haasteet

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut järjestävät myös neuropsykologista valmennusta neuropsykiatrisia oireita kokeville henkilöille. Tähän valmennukseen voi tulla joko itsemaksavana tai sosiaali- ja terveystoimen maksusitoumuksen kautta. Lisäksi Coronaria järjestää Oma väylä -kuntoutusta 1629-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea esimerkiksi opiskeluun, työelämään, sosiaalisiin taitoihin tai elämänhallintaan. Edellytyksenä tälle kuntoutukselle on autisminkirjon (myös asperger) tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADD, ADHD) diagnoosi. 

Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi

Vamos Rovaniemi tukee toiminnallaan 16–29-vuotiaita rovaniemeläisiä nuoria, joilla on haasteita asumisessa, arjessa, ihmissuhteissa, itsenäistymisessä, mielenterveydessä, toiminnanohjauksessa, raha-asioissa, opiskeluissa tai työelämässä. Tuki voi olla yksilövalmennusta tai erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Valmennus lähtee aina nuoren tarpeista ja on mahdollista tuoda nuoren kotiin asti. Valmentaja kulkee nuoren rinnalla työskennellen hänen vahvuuksiensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Tukea tarjotaan hankkeiden, Kelan Nuotti-valmennuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla.

Eduro-säätiö

Eduro-säätiö tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluita, kuntoutus-, koulutus- ja työllistymisen tukemisen palveluita. Erityisesti nuorille on suunnattu nuorten psykososiaalinen kuntoutus, jossa harjoitellaan arjen taitoja, sosiaalisia taitoja sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Edellytyksenä psykososiaaliseen kuntoutukseen on Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja perhepalvelujen asiakkuus. Eduro järjestää myös Oma väylä -kuntoutusta 1629-vuotiaille nuorille, joilla on autisminkirjon (myös asperger) tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden (ADD, ADHD) diagnoosi. 

Erityislasten omaiset ELO ry Rovaniemi

Erityislasten omaiset ELO ry järjestää toimintaa erityislapsille ja heidän omaisille. Keskeisiä toimintamuotoja ovat erilaiset vertaistukiryhmät ja harrastustoiminta. Yli 16-vuotiaille peruskoulun päättäneille nuorille on tarjolla Itsenäistyvien Nepsy-nuorten valmennusryhmä, jossa saa tukea esimerkiksi arjen suunnitteluun tai tunnetaitoihin. Myös erityislapsen tai -nuoren sisaruksille on oma vertaistukiryhmä. 

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus tarjoaa kehitysvammaisten erityispalveluja. Sieltä saa myös lyhyt- ja pitkäaikaista kuntoutusta, tutkimus- ja kuntoutuspalveluja, autismikuntoutusta sekä kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluja, esimerkiksi tulkkipalveluita. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus tarjoaa myös jalkautuvia asiantuntijapalveluita, joiden tarkotuksena on tukea vammaisten tai neuropsykiatristen henkilöiden selviytymistä arjessa. Tavoitteena on viedä moniammatillista erityisosaamista asiakkaan arkiyhteisöjen tueksi. 

Ksakki ry

Ksakki ry tuottaa ja kehittää sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluita, esimerkiksi neuropsykiatrista valmennusta. Nepsy-valmennus sopii henkilöille, joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus esim. ADHD, Touretten syndrooma, kielellinen erityisvaikeus tai aivovamma, joka vaikeuttaa selviytymistä opiskelusta tai elämän muutostilanteista. Valmennukseen voi hakeutua yksityisesti tai sosiaali- ja terveystoimen maksusitoumuksella.

Lapin digiNepsy -klinikka

Lapin digiNepsy -klinikka on Kolpeneen kuntayhtymän ylläpitämä digitaalinen palvelukokonaisuus ja materiaalipankki. Klinikalle on koottu neuropsykiatrisen kuntoutuksen käytännön työssä hyväksi koettuja konkreettisia työkaluja ja vinkkejä. Palvelu on tarkoitettu sekä ammattilaisille että nepsy-piirteisille henkilöille ja hänen lähipiirilleen. Lapin digiNepsy -klinikan nepsy-chat auttaa neuropsykiatriaan ja arjen pulmiin liittyvissä kysymyksissä. 

Lapin hyvinvointialue: keskittymistiimi

Keskittymistiimin palvelu on tarkoitettu kouluikäisille (1.-9.lk) ja opiskeleville nuorille (16-18v), joilla esiintyy toimintakykyä haittaavia keskittymisen ja tarkkaavuuden pulmia. Palvelu on perusterveydenhuollon toimintaa ja asiakkaille maksutonta. Keskittymistiimiin ohjaudutaan koulun toimijoiden (esimerkiksi terveydenhoitaja, kuraattori, erityisopettaja) lähetteellä.

Opiskeluhuollon ohjauspolku

Opiskeluhuollon ohjauspolku avaa, keneen voi ottaa yhteyttä, jos oma jaksaminen (esim. keskittyminen tai mielenterveys) huolestuttaa.

6. Opiskelun haasteet

Ammattiopisto Luovi Rovaniemi

Ammattiopisto Luovi tarjoaa ammatillisia perustutkintoja (ravintola- ja catering-ala sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen ala) ja TUVA-koulutusta sekä itsenäiseen elämään ja työhön valmentavaa TELMA-koulutusta. Koulutusten kohderyhmänä on vaativaa erityistä tukea opinnoissaan tarvitseva. Edellytyksenä koulutukseen on erityisen tuen suunnitelma (HOJKS tai HOKS) sekä terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, jos tarve johtuu terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta.

Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi

Vamos Rovaniemi tukee toiminnallaan 16–29-vuotiaita rovaniemeläisiä nuoria, joilla on haasteita asumisessa, arjessa, ihmissuhteissa, itsenäistymisessä, mielenterveydessä, toiminnanohjauksessa, raha-asioissa, opiskeluissa tai työelämässä. Tuki voi olla yksilövalmennusta tai erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Valmennus lähtee aina nuoren tarpeista ja on mahdollista tuoda nuoren kotiin asti. Valmentaja kulkee nuoren rinnalla työskennellen hänen vahvuuksiensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Tukea tarjotaan hankkeiden, Kelan Nuotti-valmennuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla.

Eduro-säätiö

Eduro-säätiö tarjoaa Teak -kuntoutusta eli työllistymistä tukevaa ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuksen kohderyhmänä ovat 1629-vuotiaat nuoret, joilla on haasteita arjen hallinnan, elämän suunnan tai tulevaisuuden suunnittelun suhteen. Kuntoutus sopii nuorelle, joka ei ole vielä löytänyt sopivaa opiskelu- tai työpaikkaa, jonka opiskelu on keskeytynyt tai vaarassa keskeytyä tai jonka ase- tai siviilipalvelus on keskeytynyt ja tarvitsee tukea tulevaisuuden suunnitteluun. Kuntoutukseen ei tarvita mitään diagnoosia, vaan hakea voi suoraan ottamalla yhteyttä Kelaan. 

Kela: Kuntoutusraha

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan 1619-vuotiaalle nuorelle opiskeluun tai työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalta. Kuntoutusrahaa voi saada, jos opiskelukyky tai mahdollisuus valita ammatti tai työ on heikentynyt sairauden tai vamman takia sekä, jos tarvitsee erityisiä tukitoimia, jotta voi opiskella tai osallistua työllistymistä tukevaan toimintaan. Kuntoutusrahan edellyksenä on lääkärinlausunto sekä kotikunnassa laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma. 

Ksakki ry

Ksakki ry tarjoaa Teak -kuntoutusta eli työllistymistä tukevaa ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuksen kohderyhmänä ovat 1629-vuotiaat nuoret, joilla on haasteita arjen hallinnan, elämän suunnan tai tulevaisuuden suunnittelun suhteen. Kuntoutus sopii nuorelle, joka ei ole vielä löytänyt sopivaa opiskelu- tai työpaikkaa, jonka opiskelu on keskeytynyt tai vaarassa keskeytyä tai jonka ase- tai siviilipalvelus on keskeytynyt ja tarvitsee tukea tulevaisuuden suunnitteluun. Kuntoutukseen ei tarvita mitään diagnoosia, vaan hakea voi suoraan ottamalla yhteyttä Kelaan. 

Lapin koulutuskeskus REDU: Tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentavan TUVA-koulutuksen kohderyhmänä ovat perusopetuksen päättäneet nuoret, jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä ohjausta ja tukea koulutuksen ja ammatin valinnassa.

Koulutus sopii:

  • nuorille, jotka eivät ole löytäneet itselleen sopivaa opiskelupaikkaa,
  • nuorille, jotka tarvitsevat opiskeluihinsa erityistä tukea,
  • ammatillisen koulutuksen tai lukion keskeyttäneille,
  • oppivelvolliselle, jolla ei ole perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa,
  • maahanmuuttajille

Koulutuspaikkakunnat Kemijärvi, Rovaniemi ja Sodankylä.

Lapin koulutuskeskus REDU: Vaativana erityisenä tukena järjestettävä tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus

TUVA-koulutuksessa vaativaan erityiseen tukeen ovat oikeutettuja ne opiskelijat, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma/sairaus, jonka vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea. Opiskelijalle järjestettävästä erityisestä tuesta päätetään erikseen ja järjestettävä erityinen tuki kirjataan opiskelijaan henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Koulutuspaikkakunta Rovaniemi.

Lapin kuntoutus Oy

Lapin Kuntoutus Oy tarjoaa ammatillisen kuntoutuksen palveluna Ammatillista kuntoutusselvitystä (AKSE) ja Taito-kuntoutusta. Ammatillinen kuntoutusselvitys on mahdollista 16–29-vuotiaille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt, ja joilla on ollut haasteellista löytää sopiva työtehtävä tai koulutusala. Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä pyritään tunnistamaan ja arvioimaan työ-, toiminta- tai opiskelukykyyn vaikuttavia asioita. Kuntoutukseen hakeudutaan Kelan kautta täyttämällä ammatillisen kuntoutuksen hakemus. Taito-kuntoutus soveltuu yli 18-vuotiaille, joilla sairaus tai vamma vaikeuttaa työelämään tai opiskelemaan pääsemistä tai niissä jatkamista, esimerkiksi opiskelut ovat keskeytyneet. Kuntoutus sisältää yksilöllisiä käyntikertoja, ryhmäjaksoja ja työharjoittelun. Kelan ammatillisen kuntoutuksen hakemuksen liitteeksi tarvitaan B-lausunto.

Nuorten ystävät, Klubitalo Roihula

Klubitalo Roihulassa voi kohdata muita ihmisiä, saada tukea ja mielekästä tekemistä arkeen ja vahvistaa opiskelu- ja työvalmiuksia. Toiminta on tarkoitettu yli 18-vuotiaille nuorille. Talossa kokoontuu opiskelijaretriitti keskiviikkoisin klo 12.3014.30 sekä opiskelijaryhmä tiistaisin. Retriitti on hyvä hetki keskittyä vain opiskeluun ja saada siten tukea opintojen etenemiseen. Opiskelijaryhmästä saa tukea omaan opiskeluun ja vertaistukea muilta opiskelijoilta. 

Nuotti-valmennus (Coronaria, Eduro, Vamos, Ksakki ry

Nuotti-valmennus on tarkoitettu 1629-vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentynyt toimintakyky estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opiskeluaan. Valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuudestaan. Valmennus ei edellytä mitään diagnoosia: nuori itse tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan ja hakea valmennukseen. Valmennuksen ajan on mahdollista saada kuntoutusrahaa.

Ohjaamo Rovaniemi 

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelu, josta saa ohjausta ja neuvontaa koulutukseen, työllisyyteen, vapaa-aikaan, asumiseen ja moniin muihin arjen asioihin liittyen. Ohjaamossa voi käydä keskustelemassa koulutukseen hakeutumiseen liittyvistä kysymyksistä. Sieltä saa myös ohjausta ammatinvalintaan liittyen.

Rovaniemen kaupunki, etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö auttaa, neuvoo ja ohjaa nuoria heidän elämäänsä liittyvissä haasteissa. Niitä voi tulla esimerkiksi jos jää ilman opiskelupaikkaa tai työtä. Etsivä nuorisotyö pyrkii tukemaan nuorta hänen itsensä asettamien tavoitteiden saavuttamisessa. Ohjaus voi olla yksilöohjausta tai ryhmässä tapahtuvaa. 

Rovaniemen kaupunki, oppivelvollisuuspalvelut

Oppivelvollisuuspalvelut ohjaavat ja tukevat vailla opiskelupaikkaa olevia nuoria sopivan koulupaikan ja muun tuen löytämisessä esimerkiksi silloin kun toisen asteen opinnot keskeytyvät. Oppivelvollisuuskoordinaattori on yhteydessä nuoreen ja tämän huoltajaan, jos nuori jää ilman jatko-opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen tai toisen asteen opinnot keskeytyvät. Nivelvaiheen tuki on lisäohjausta niille 1517-vuotiaille nuorille, jotka ovat siirtymässä koulutuksesta toiseen tai pohtivat opintojen keskeyttämistä toisella asteella. Se auttaa opiskeluasioiden selvittämisessä, sopivan koulupaikan löytämisessä, koulutukseen kiinnittymisessä, kaupungin palveluihin tutustumisessa, talouteen ja asumiseen liittyvissä asioissa sekä opintoihin ja jaksamiseen liittyvien huolien käsittelyssä.

Rovaniemen kaupunki: Tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus

Rovaniemen kaupungin TUVA-ryhmän toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti oppivelvollisille nuorille, jotka ovat vailla opiskelupaikkaa ja/tai joille oman koulun ja verkoston suunnitelmallinen tuki ei ole riittänyt. Lähtökohtaisesti opiskelijalla tulisi olla perusopetuksen päättötodistus ja riittävä suomen kielen taito. Koulutuksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta elämästään, kiinnittymään opiskeluun, tukea häntä elämänhallintataitojen kehittämisessä, motivaation vahvistamisessa sekä toisen asteen opintoihin sijoittumisessa. TUVAssa oppiminen on monimuotoista pienryhmässä tapahtuvaa yhteisöllistä toimintaa erilaisissa ympäristöissä. Toteutuksessa painottuu toimijuus, kokemuksellisuus ja kokonaisvaltaisuus. Ryhmän kotipesä on nuorten kulttuurikeskus monitoritalo Mondella, jossa toimintaa toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelujen kanssa.

7. Päihteet

Lapin hyvinvointialue: Rovaniemen nuoriasema Romppu

Nuorisoasema Romppu järjestää avohuollon päihdepalveluita alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille sekä heidän läheisilleen. Päihdepalveluihin voi ottaa yhteyttä, jos on alkoholin liikakäyttöä, huumeiden käyttöä, sekakäyttöä (alkoholi ja lääkkeet), lääkevieroituksen tarvetta tai toiminnallista riippuvuutta (esim. peli- tai seksiriippuvuus).  

Rovala Osallisuuskeskus Oodi

Osallisuuskeskus Oodi tarjoaa osallisuutta edistävää ja haittoja vähentävää päihdetyötä. Oodi on ikärajaton ja avoin kohtaamispaikka kaikille, jotka elävät tai ovat eläneet päihdemaailmassa. Oodi tarjoaa mahdollisuuden oman mielenkiinnon mukaan osallistua retkiin, tapahtumiin tai vertaisryhmiin. Apua ja tukea voi saada myös Oodin omalta sosiaalityöntekijältä. Lisäksi tarjolla on terveyspalveluja, joiden tavoitteena on ehkäistä ja minimoida huumeiden käyttöön liittyviä riskejä, kuten erilaisia tulehduksia, tartuntatauteja, sukupuolitauteja tai ei-toivottuja raskauksia. Oodi tarjoaa terveyden- ja sairaanhoidon palveluita matalalla kynnyksellä. Palvelut ovat ilmaisia.

8. Seksuaalisuus Sukupuolisuus

Rovaniemen Seta

Rovaniemen Seta (seksuaalinen tasavertaisuus) ry edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa ja sateenkaarikulttuuria Rovaniemellä ja Lapissa. Rovaniemen Seta järjestää kerhotoimintaa ja tapahtumia, joissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat turvallisesti tavata toisiaan, pohtia identiteettiään ja saada vertaistukea. Lisäksi Rovaniemen Seta levittää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevaa tietoa esimerkiksi messuilla, tiedotteilla ja koulutuksissa. Arctic Pride on suurin yhdistyksen vuosittain järjestämä tapahtuma kevättalvisin.

Seksuaalisen häirinnän vastainen toimintamalli

Stoppi häirinnälle! -prezi antaa tietoa ja toimintaohjeita seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

Tyttöjen Talo

Rovaniemen Tyttöjen Talon seksuaalineuvonta tarjoaa luottamuksellista ja maksutonta matalan kynnyksen henkilökohtaista tukea 12–29-vuotiaille tytöille, naisille ja sukupuoltaan pohtiville nuorille sukupuolen moninaisuus huomioiden. Seksuaalineuvonnassa saa vastauksia kysymyksiin ja tukea sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviin pohdintoihin. Aiheita voivat olla esimerkiksi ihmissuhteet, sukupuoli, aikuiseksi kasvaminen, oma keho tai seksi – mikään ei ole liian pieni tai suuri asia tarkasteltavaksi. Tyttöjen Talon seksuaaliväkivaltatyö tarjoaa matalan kynnyksen tukea ja keskusteluapua nuorille, joilla on kokemuksia seksuaaliväkivallasta, tai joiden omat kokemukset mietityttävät.

9. Talous

Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi

Vamos Rovaniemi tukee toiminnallaan 16–29-vuotiaita rovaniemeläisiä nuoria, joilla on haasteita asumisessa, arjessa, ihmissuhteissa, itsenäistymisessä, mielenterveydessä, toiminnanohjauksessa, raha-asioissa, opiskeluissa tai työelämässä. Tuki voi olla yksilövalmennusta tai erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Valmennus lähtee aina nuoren tarpeista ja on mahdollista tuoda nuoren kotiin asti. Valmentaja kulkee nuoren rinnalla työskennellen hänen vahvuuksiensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Tukea tarjotaan hankkeiden, Kelan Nuotti-valmennuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla.

Rovaniemen kansalaistalo 

Rovaniemen kansalaistalolla järjestetään kaikille avointa ja maksutonta ruokajakelua ja koulujen ylimääräruuan jakelua. Järjestöpiste Joikulta voi saada apua ja tukea arkeen: esimerkiksi erilaisten hakemusten ja lomakkeiden täyttämisessä sekä sopivien sosiaalietuuksien ja palveluiden hakemisessa. Joikusta saa apua myös taloudellisen tilanteen selvittelyssä ja arjen raha-asioiden haltuun saamisessa. 

Rovaniemen Neuvokas 

Neuvokkaan vapaaehtoinen TalousTsemppari auttaa ja tukee talouden suunnittelussa ja raha-asioiden selvittelyssä. TalousTsemppari voi auttaa erilaisten lomakkeiden täyttämisessä ja lähteä tarvittaessa tueksi asioimaan virastoihin. TalousTsempparit koulutetaan yhteistyössä Takuusäätiön kanssa. Toiminta on luottamuksellista ja maksutonta. Vapaaehtoisilla on vaitiolovelvollisuus. 

Ohjaamo Rovaniemi

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelu, josta saa ohjausta ja neuvontaa koulutukseen, työllisyyteen, vapaa-aikaan, asumiseen ja moniin muihin arjen asioihin liittyen. Ohjaamo auttaa myös, jos raha-asiat ovat solmussa. Sieltä voi saada apua eri etuuksien hakemisessa ja siihen, miten edetä raha-asioiden selvittelyssä.

Takuusäätiö

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka tukee ihmisten itsenäistä selviytymistä raha-asioissa ja velkojen hoidossa. Takuusäätiöltä saa neuvontaa raha-asioissa ja velkojen maksuista, esim. takauksia pankkien järjestelylainoille tai takuusäätiön myöntämiä pienlainoja. Lisäksi takuusäätiö järjestää talous- ja velka-asioiden neuvontaa ammattilaisille. Kaikille on avoinna myös neuvontapuhelin ja -chat. Palvelut ovat kaikille maksuttomia

10. Työnhaku

Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi

Vamos Rovaniemi tukee toiminnallaan 16–29-vuotiaita rovaniemeläisiä nuoria, joilla on haasteita asumisessa, arjessa, ihmissuhteissa, itsenäistymisessä, mielenterveydessä, toiminnanohjauksessa, raha-asioissa, opiskeluissa tai työelämässä. Tuki voi olla yksilövalmennusta tai erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Valmennus lähtee aina nuoren tarpeista ja on mahdollista tuoda nuoren kotiin asti. Valmentaja kulkee nuoren rinnalla työskennellen hänen vahvuuksiensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Tukea tarjotaan hankkeiden, Kelan Nuotti-valmennuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla.

Ohjaamo Rovaniemi

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelu, josta saa ohjausta ja neuvontaa koulutukseen, työllisyyteen, vapaa-aikaan, asumiseen ja moniin muihin arjen asioihin liittyen. Ohjaamo auttaa työnhaun käynnistämisessä, etsimään työpaikkoja ja päivittämään työhakemusta ajan tasalle. Ohjaamo järjestää myös rekrytointitapahtumia ja valmennuksia työnhaun tueksi. Seuraa Rovaniemen Nuorten Ohjaamoa Facebookissa ja Instagramissa, ”Ohjaamo Rovaniemi”.

Rovaniemen kaupunki: työllisyyspalvelut

Vuoden 2021 keväällä osa TE-toimiston asiakkaista siirtyi Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluihin, kuntakokeiluun. Kuntakokeiluun kuuluvat asiakkaat saavat kaikki aiemmin TE-toimistolta saamansa palvelut Rovaniemen työllisyyspalveluiden kautta. Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut tukee asiakkaan polkua kohti koulutusta ja työllistymistä sekä toimii palvelut yhteen kokoavana työllisyyden edistämisen asiantuntijayksikkönä. Työhön, koulutuksen ja rekrytointiin liittyvät palvelut löytää parhaiten Osaamon ja Ohjaamon kautta.

TE-toimistot

TE-toimistosta saa apua työnhakuun, kouluttautumiseen, opintojen rahoitukseen, ammatinvalintaan ja yrityksen perustamiseen liittyen. TE-palvelut tarjoaa erilaisia palveluja työhaun ja urasuunnittelun tueksi, esim. työnhakuvalmennus, uravalmennus, ammatinvalinnanohjaus ja työkokeilu.

11. Vapaa-aika

Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi

Vamos Rovaniemi tukee toiminnallaan 16–29-vuotiaita rovaniemeläisiä nuoria, joilla on haasteita asumisessa, arjessa, ihmissuhteissa, itsenäistymisessä, mielenterveydessä, toiminnanohjauksessa, raha-asioissa, opiskeluissa tai työelämässä. Tuki voi olla yksilövalmennusta tai erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Valmennus lähtee aina nuoren tarpeista ja on mahdollista tuoda nuoren kotiin asti. Valmentaja kulkee nuoren rinnalla työskennellen hänen vahvuuksiensa ja tavoitteidensa mukaiseti. Tukea tarjotaa hankkeiden, Kelan Nuotti-valmennuksen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla.

Rovaniemen kaupunki: nuorisopalvelut

Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut tarjoaa monenlaisia toimintoja vapaa-aikaan. Mondella toimii nuorisokahvila ja pelitalo. Alueellisesti löytyy nuorisotiloja eri puolilta kaupunkia. Nuorisopalvelut järjestää toimintaa koulujen loma-aikoina. Nuoret voivat myös saada avustuksia omaehtoiseen harrastustoimintaan ja sen järjestämiseen. Pääpaino on tällöin nuorten itsensä suunnittelemissa ja toteuttamissa hankkeissa. Nuorisopalveluilla on käytössään myös leirikeskus Leirikari. 

Harrastaminen Rovaniemellä: https://www.rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Liikuntapalvelut/Harrastaminen-Rovaniemella

Rovaniemen seurakunta: nuorisotyö

Rovaniemen seurakunta järjestää monenlaista toimintaa ympäri vuoden: koulutusta, leirejä ja retkiä. Nuorisotyö järjestää näiden lisäksi viikottaista toimintaa, esimerkiksi nuorisokahvila tai nuorten illat. Seurakunnan nuorisotyöntekijät tarjoavat myös tukea ja ovat tavattavissa useilla kouluilla. Oppilaitospastorit päivystävät ammattikorkeakoulun, yliopiston ja ammattikoulun kampuksilla. 

SOS-Lapsikylä: harrastustoiminnan tukeminen

SOS-Lapsikylä myöntää Unelmista totta -harrastustukea 7–17-vuotiaan lapsen harrastukseen, mikäli harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Harrastustukea myönnetään ensisijaisesti koulukuraattorin tai sosiaalityöntekijän kanssa tehtyihin hakemuksiin.

Suomen Punainen Risti

Nuoret ovat tervetulleita Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan, jota Rovaniemellä järjestävät Rovaniemen ja Napapiirin osastot. Toimintamuotoja ovat esimerkiksi ensiapu- ja valmiustoiminta, ystävätoiminta ja ruokajakelu vähävaraisille. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua verkko-osoitteessa oma.punainenristi.fi.

SPR Lapin piiri koordinoi alueellista nuorisotoimintaa, jossa Punaisen Ristin toiminnan kehittämisestä ja vaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret pääsevät tekemään niin alueellista, valtakunnallista kuin kansainvälistä yhteistyötä. Kahden vuoden välein valitaan Lapin piirin nuorisotoimikunta, jossa pääsee tutustumaan järjestötoiminnan perusteisiin. Alueellisesta toiminnasta voi kysyä lisätietoja sähköpostilla: sprlappi@redcross.fi.

Tyttöjen talo

Tyttöjen talo tarjoaa turvallisemman tilan vertaisuuden kokemiseen, sukupuoli-identiteetin vahvistamiselle, elämänmuutosten ja mielenterveyden tueksi sekä apua kiusaamis- ja väkivaltakokemusten käsittelyyn, osallisuuden ja itsetunnon tueksi. Tyttöjen talo on ikä-, sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen matalan kynnyksen palvelu tytöille, naisille ja naiseutta pohtiville nuorille sukupuolen moninaisuus huomioiden.

12. Väkivalta ja sen uhka

Lapin ensi- ja turvakoti

Lapin ensi- ja turvakoti tarjoaa lähisuhde- ja väkivaltatyön avopalvelua myös yli 13-vuotiaille nuorille. Avopalvelusta voi saada tukea esimerkiksi väkivallan tunnistamiseen ja siitä selviytymiseen sekä kiusaamisen ja yksinäisyyden kokemuksiin. 

Poliisi: Ankkuritoiminta

Ankkuritoiminta on moniammatillista yhteistyötä, jolla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja estetään ennalta rikollisuutta. Toiminnalla pyritään myös estämään väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoitumista. Ankkuritoiminta voi tulla avuksi esimerkiksi tilanteissa, joissa nuori alkaa tehdä rikoksia tai käyttää huumeita. Toiminnasta voi olla apua nuorelle, joka on kokenut vaikkapa lähisuhde- ja perheväkivaltaa. Rovaniemelle ankkuritoiminnan painopisteessä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Rovalan setlementti ry: Rikosuhripäivystys

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) perustehtävänä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa. Rikosuhripäivystyksestä saa ohjausta, tukea ja käytännön neuvoja. Lisäksi rikosuhripäivystys tukee rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan selviytymistä rikostapahtuman jälkeen. 

Seri-tukikeskus Rovaniemi

Seri-tukikeskus tarjoaa apua ja tukea seksuaaliväkivallan uhreille. Lapin keskussairaalassa toimiva keskus on tarkoitettu 16-vuotiaille tai sitä vanhemmille, kun seksuaaliväkivallan kokemuksesta on alle kuukausi. Keskus antaa tukea ja neuvontaa myös silloin, kun väkivaltakokemuksesta on kulunut aikaa kauemmin. Keskukseen voi hakeutua Lapin sairaanhoitopiirin alueella asuvat omatoimisesti, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana. Myös muualla asuva saa apua, jos väkivaltatilanne on vasta tapahtunut ja apua tarvitaan heti. Keskus toimii ympärivuorokautisesti ja on maksuton. 

Tyttöjen Talo

Tyttöjen Talon seksuaaliväkivaltatyö tarjoaa matalan kynnyksen tukea ja keskusteluapua luottamuksellisesti ja maksutta. Seksuaaliväkivaltatyö on tarkoitettu 12–29-vuotiaille tytöille ja naisille sekä sukupuoltaan pohtivilla nuorille, joilla on kokemuksia seksuaaliväkivallasta, tai joiden omat kokemukset mietityttävät. Seksuaaliväkivaltatyössä on mahdollisuus henkilökohtaiseen tukeen yksilötapaamisessa, sekä ammatillisesti ohjatussa vertaisryhmässä. Yhteyttä voi ottaa myös vanhempi, ystävä tai muu aikuinen, joka pohtii avun tarvetta.

 

Palveluita nuorille verkossa: 

Yhteistyössä

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo, teksti ''Opetushallitus rahoittaa hanketta''.