Digiassarin digireseptit

Digiassarin digireseptit -sivusto on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digiassari-hanketta (2018-2020). Sivustolle on koottu Digiassari-valmennusten kokemukset, tulokset ja hyvät käytännöt. Sivuston on toimittanut projektipäällikkö Marjo Jussila. Sivusto on julkaistu joulukuussa 2020 eikä sitä päivitetä enää.

Hankkeesta

Digiassari-hankkeen tavoitteena oli parantaa korkeakoulutettujen, työttömien työnhakijoiden työllistymisvalmiuksia ja edistää kohderyhmän työllistymistä Lapissa.

Hankkeessa luotu Digiassari-valmennus yhdistää koulutusta ja työskentelyä, ja se antaa valmiudet toimia oman alansa kehittämisasiantuntijana digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Digireseptien aiheet

Digimarkkinoinnin työkalut

Digiassari-valmennuksen keskeisimmät koulutussisällöt artikkeleina.

Digitaalinen liiketoiminta

Artikkeleita digitalisaation mahdollisuuksista yrityksissä ja digimarkkinoinnin hallitsevista asiantuntijoista.

Kehittämistehtävät

Artikkeleita, videoita ja tarinoita digiassareiden toteuttamista kehittämistehtävistä.

Työnhakuvalmennus

Vinkkejä korkeakoulutetuille työnhakijoille oman osaamisen myymiseen.

Julkaisut

Tietoa  valmennuksista

Digiassari-valmennus on korkeakoulutetuille työnhakijoille luotu koulutusta ja käytännön työskentelyä yhdistävä täydennyskoulutus, joka kehittää osallistujien digiosaamista.

Digiassari -valmennus on Lapin ammattikorkeakoulun kehittämä täydennyskoulutus lappilaisille korkeakoulutetuille työnhakijoille.

 Monialainen Digiassari-valmennus on rakennettu Digiassari-hankkeessa vuosina 2018-2020 ja sen tavoitteena oli edistää korkeakoulutettujen työllisyyttä Lapissa. Lue lisää hankkeesta ja Lapin AMKin TKI-toiminnasta Lapin ammattikorkeakoulun nettisivuilta.

Monialainen Digiassari -valmennus on rakennettu Digiassari -hankkeessa vuosina 2018-2020 ja sen tavoitteena oli edistää korkeakoulutettujen työllisyyttä Lapissa. Lue lisää hankkeesta ja Lapin AMKin TKI-toiminnasta Lapin ammattikorkeakoulun nettisivuilta.