Sosiaalinen media työnhaussa

Valmennussisällöt

Kirjoittaja  
Marjo Jussila (TaM), projektipäällikkö  

 

Sosiaalinen media on muuttanut ihmisten elämää, työntekoa ja myös työnhakua. Digiassari-valmennuksessa opiskellaan sosiaalista mediaa niin yritysten markkinointikanavana kuin välineenä oman henkilökohtaisen osaamisen markkinoinnissa ja työnhaussa. Sosiaalinen media on meidän kaikkien hyödynnettävissä, mutta ensin pitää kirkastaa omat tavoitteet ja viesti, jonka haluaa välittää.

​Kapeiden ja tunnettujen ammattikuvien aika on ohi ja yhä useamman on työnhakijana sanoitettava osaamistaan monipuolisesti. Sosiaalinen media mahdollistaa oman osaamisen eri puolien esille tuomisen videoina, kuvina ja teksteinä, mikä tarjoaa paljon rikkaamman kirjon erottumiskeinoja kuin perinteinen cv tai hakemuskirje. Työnhaun kannalta merkittävää sosiaalisen median sisältöä on syytä rakentaa jo opiskeluaikana tai työssä olevana asiantuntijana. Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa tarkoittaa oman sisällön tuottamista ja erilaisiin keskusteluihin osallistumista.

Some työnhaussa -mind map- POhdi mitä työtä haet ja miten kerrot siitä.

Digiassari-valmennuksessa työnhakutaitojen kehittäminen aloitetaan oman osaamisen tunnistamisesta ja sanoittamisesta, minkä jälkeen edetään varsinaisiin työnhaun dokumentteihin ja tuotoksiin. Sosiaalisen median kanavista erityisesti LinkedIn on keskeinen työkalu ammatillisessa mielessä ja siihen Digiassari-valmennuksessa on tutustuttu monin tavoin. Digiassarit ovat osallistuneet webinaareihin ja katsoneet tallenteita. He ovat työstäneet omia LinkedIn-profiilejaan tuottaen sisältöä ja saaden sparrausta ja apua niin valmennuksen kouluttajilta kuin ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Aktiivisimmat ovat kertoneet LinkedInissä osallistumisesta valmennukseen, hakeneet avoimesti työskentelypaikkaa ja esitelleet omaa kehittämistehtäväänsä julkisesti.

Useimmille valmennuksen osallistujille LinkedIn on ollut tuttu ja monilla on profiili ollut jo luotuna. Sisältöä sinne ei kuitenkaan ole ehkä osattu tuottaa eikä sitä välttämättä ole osattu tai uskallettu käyttää työnhaussa, oman osaamisen markkinoinnissa ja aktiivisessa verkostoitumisessa. Palautteiden mukaan valmennus on auttanut digiassareita ymmärtämään sosiaalisen median ja LinkedInin mahdollisuudet entistä paremmin ja he ovat rohkaistuneet sen käyttämisessä.

Yritysten näkökulmasta sosiaalinen media on parhaimmillaan yritykselle yksi myyjä lisää ja uusi kanava asiakkaiden palvelemiseen. Se on myös nykyään kanava, jossa rakennetaan mielikuvaa yrityksestä työpaikkana. Niin työntekijöiden omat julkiset esiintulot työtehtäviin liittyen muokkaavat mielikuvaa työnantajasta, mutta yritys voi myös tietoisesti ja suunnitelmallisesti rakentaa työnantajabrändiään somessa. Ennen kysyttiin tutuilta, millainen työpaikka joku yritys on. Nykyään katsotaan somesta, mitä työntekijät kertovat ja millainen kuva yrityksestä tulee.

Lisää tietoa

Lisää työnhaun myyteistä ja sosiaalisen median hyödyntämisestä työnhaussa voit lukea Pohjoisen tekijät -blogin artikkelista:

Jussila, M. 2019. Sosiaalinen media työnhaussa. Lapin AMK. Pohjoisen tekijät -asiantuntijablogi. https://www.lapinamk.fi/fi/Esittely/Ajankohtaista/Pohjoisen-tekijat—Lapin-AMKin-blogi?ln=dottwdnc&id=e4f8c01c-7a29-4d9c-9c7a-b66edf5b0b23