Digiassari-hanke 2018-2020

Digiassari -hanke

Kirjoittaja  
Marjo Jussila (TaM), projektipäällikkö  

 

Digiassari-hankkeen tavoitteena on parantaa korkeakoulutettujen, työttömien työnhakijoiden työllistymisvalmiuksia ja edistää kohderyhmän työllistymistä Lapissa.

Hankkeessa luotava Digiassari-valmennus yhdistää koulutusta ja työskentelyä, ja se antaa valmiudet toimia oman alansa kehittämisasiantuntijana digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Päivitetty digiosaaminen parantaa työnhakijoiden työllistymisedellytyksiä, mutta tavoitteena on myös pitkällä aikavälillä vahvistaa alueen yritysten ja organisaatioiden toimintaa ja kilpailukykyä osaavan työvoiman avulla.

Digiassarin digireseptit -sivusto on tuotettu vuonna 2020, jolloin järjestettiin kaksi digimarkkinointipainotteista Digiassari-valmennusta. Sivustolle koottu aineisto havainnollistaa asiantuntijan digiosaamista yritysten ja organisaatioiden kehittämisessä. Sivuston kokoamisesta on vastannut hankkeen asiantuntijatiimi:

Jussila Marjo, projektipäällikkö
Keränen Pia, projektisuunnittelija, graafikko
Korteniemi Nelly, tuntiopettaja, työnhaku
Könni Pirjo, lehtori, valmennuksen arviointi
Lindholm Tuomo, lehtori, liiketoiminnan digitalisaatio
Puukko Timo, tuntiopettaja, monikanavainen sisällöntuotanto
Saloheimo Mika, lehtori, digitaalinen markkinointi
Tapojärvi Anna-Maija, tuntiopettaja, digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media
Vuokila Johanna, lehtori, digimarkkinoinnin analytiikka ja työkalut

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

Hankkeen toteutusta on seurannut ja tukenut asiantuntijoista ja keskeisimpien sidosryhmien edustajista koottu ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on ollut auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata hankkeen sisällöllistä toteuttamista. Vastuu hankkeen toiminnasta on kuitenkin tuensaajalla. Ohjausryhmässä ovat toimineet seuraavat asiantuntijat:

Marika Saranne, Lapin AMK
Tiina Pelimanni, Team Botnia
Matti Impiö, Rovaniemen kehitys
Ella Saarenpää, Digipolis
Jere Pikkumäki, Aamos Group
Timo Simell & Merja Sjöblom, Tieke
Marjut Tauriainen ja Melina Pelkonen, TE-palvelut
Piia Kilpimaa, Akava Lappi
Marika Tiikkaja, Likiliike

Tietoa valmennuksesta

Digiassari-valmennus Lapin AMK (25 OP)

Digiassari on ilmainen digimarkkinoinnin verkkovalmennus Lapissa. Valmennus on monialainen ja soveltuva täydennyskoulutus minkä tahansa korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Lue lisää valmennuksesta Lapin ammattikorkeakoulun sivustolta. >>

Digiassari -valmennus vuonna 2020

Digiassari -valmennus järjestettiin vuonna 2020 kaksi kertaa. Lue lisää vuoden 2020 valmennuksista. >>

Digiassari -valmennus vuonna 2019

Digiassari -valmennus käynnistyi vuonna 2019. Lue lisää vuoden 2019 valmennuksista. >>

Digiassari -valmennus