Digiassarin työkalut digimarkkinointiin

Digimarkkinoinnin työkalut, Valmennussisällöt

Kirjoittajat 
Marjo Jussila (TaM), projektipäällikkö 
Tuomo Lindholm (tutkinto), tietojenkäsittelyn lehtori 
Mika Saloheimo (YTM), liiketalouden lehtori 
Anna-Maija Tapojärvi (KTM, AmO), markkinoinnin tuntiopettaja
Johanna Vuokila (tutkinto), tietojenkäsittelyn lehtori

 

Vuonna 2020 Digiassari-valmennukset toteutettiin digimarkkinointiin keskittyen. Koulutusjakson kahdeksan viikon aikana digiassarit tutustuivat hyvin moniin erilaisiin ohjelmiin ja sovelluksiin, joita voidaan hyödyntää digimarkkinointiin liittyvässä suunnittelussa, toteutuksessa ja yhteistyös.

Erityisesti Digimarkkinoinnin analytiikka ja työkalut –osion perusideana on tutustua erilaisiin digimarkkinoinnin työkaluihin ja keväällä 2020 siinä osiossa käytiin läpi yhteensä 34 digitaaliseen markkinointiin tavalla tai toisella liittyvää työkalua. Nämä 34 työkalua käytiin yhdessä läpi vain muutamalla lauseella, jonka jälkeen opiskelijat valitsivat itse 5 kiinnostavinta sovellusta, joihin perehtyivät tarkemmin ja tekivät sekä esityksen että blogikirjoitukset.

Kun lasketaan yhteen kevään 2020 Digiassari-valmennuksen kaikkien muidenkin koulutusjakson osioiden yhteydessä esillä olleet sovellukset, nousee lukumäärä huimaan 63 työkaluun, palveluun ja sovellukseen.

Kuvassa 1 on sanapilvi näistä sovelluksista, joihin on vähintään tutustuttu tai joita on sivuttu koulutuksessa. Tässä artikkelissa esittelemme näitä sovelluksia muutamien pääkategorioiden mukaan. 

Digimarkkinoinnin kanavat 

Koulutusjakson osioissa Verkkopalvelut ja -kanavat sekä Sosiaalinen media on käsitelty tyypillisimpiä digimarkkinoinnin kanavia pk-yritysten näkökulmasta. 

Digitaalista markkinointia harjoittava yritys tarvitsee itselleen verkkopalvelun. WordPress lienee tällä hetkellä maailman suosituin julkaisu- ja sisällönhallintajärjestelmä, ja sitä on kokeillut ja käyttänyt jokainen Digiassari-valmennuksen osallistuja. Valmennus suoritetaan pitämällä asiantuntijablogia digimarkkinoinnista ja nämä blogit tuotetaan juurikin WordPress-järjestelmällä.  

Yrityksen verkkopalveluun tarvitaan kävijäliikennettä. Hakukoneet (käytännössä Google) ovat tärkeä kanava tästä näkökulmasta. Digitaalinen markkinoija tarvitseekin Google-tilin. Yrityksen verkkopalvelun on syytä löytyä sopivilla hakusanoilla hakukoneen kautta. Tätä edistetään hakukoneoptimoinnilla.

Hakukoneoptimointiin kuuluu oleellisena osana avainsanatutkimus, jossa pyritään löytämään ne avainsanat, joille verkkosivun sisältö optimoidaan. Avainsanatutkimuksessa voi hyödyntää ensi vaiheessa Google Trends –palvelua. Tarkempaa tietoa hakukoneessa käytettyjen hakusanojen hakumääristä on mahdollista saada Google Ads –palveluun sisältyvästä Keyword Planner -työkalusta. Avainsanatutkimuksen osalta tutustumisen arvoisia palveluja ovat myös Ubersuggest ja osin maksullinen AHREFS. Verkkopalvelussa kannattaa ottaa käyttöön Google Search Console, joka antaa tietoa siitä, miten hyvin Google pystyy verkkopalvelun sivuja indeksoimaan ja siitä, millä hakusanoilla sivuille saavutaan hakukoneen kautta.

Verkkopalvelun sivujen sisällön hakukoneoptimointia tukee WordPress-julkaisujärjestelmän YOAST-lisäosa. Muutakin tarjontaa tähän tarkoitukseen löytyy, mutta YOAST on yksi suosituimmista.

Hakukoneoptimoinnissa rakennetaan myös verkkopalvelun sivuille osoittavia linkkejä muilta laadukkailta sivuilta (ns. backlink). Moz Link Explorerilla voi tutkia oman verkkopalvelun (tai minkä tahansa muunkin) backlinkkejä ja linkittävien sivujen laatua. Myös jo aiemmin mainitussa AHREFS-palvelussa on hyvä työkalu näiden linkkien tutkimiseen.

Verkkopalvelun teknisellä suorituskyvyllä on myös tärkeä merkitys hakutuloksissa sijoittumisen kannalta. Tämän mittaamiseen voi käyttää Googlen Web.dev –palvelua. Toinen suosittu vaihtoehto on GTMetrix.

Google Ads -palvelun avulla voi tehdä laajasti verkkomainontaa eri kanavissa: verkkosivuilla, hakukoneissa, Youtubessa, applikaatioissa. Tämän mainosjärjestelmän avulla voidaan kohtuullisen helposti suunnitella ja toteuttaa mainoskampanjoita hakukonetulosten yhteydessä.

Blogien ja verkkosivujen lisäksi merkittävä digimarkkinoinnin työväline on sosiaalinen media (some) eri mahdollisuuksineenYritysten markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa on tärkeä tiedostaa eri sosiaalisen median kanavien erityispiirteet, sillä jokaisella kanavalla on oma käyttötarkoituksensaDigiassari-valmennuksen some-opinnoissa perehdyttiin seuraaviin somekanaviin: valokuvien ja lyhyiden videotarinoiden jakamiseen keskittyvä Instagramhenkilökohtaisten ja ammatillisten verkostojen rakentamiseen ja ylläpitoon painottuvat LinkedIn ja Facebook, lyhyiden pelkistettyjen viestien jakamiseen tarkoitettu Twittermielenkiintoisten linkkien jakamisessa käytettävä Pinterest ja erilaisten videoiden jakamiseen käytetty YouTube 

Yrityksen valitessa sopivaa somekanavaa markkinointiin on tärkeä tunnistaa kohderyhmä ja tiedostaa, missä somekanavissa oma kohderyhmä tavoitetaan. Valmennuksessa käytiin myös läpi, minkälaista sisältöä voidaan tuottaa eri kanaviin ja miten näihin eri sosiaalisen median kanaviin tuotetaan suunnitelmallisesti laadukasta sisältöä.  Anna-Maija Tapojärven artikkelista 10 vinkkiä onnistuneen somestrategian laatimiseen poimit parhaat vinkit somemarkkinoinnin suunnitteluun!  

Niin koulutusjakson some- kuin työnhakutaitojen -osioissa valmennettavia sparrattiin myös LinkedIn-profiilin hyödyntämisessä työnhaussa ja oman osaamisen esille tuomisessa. LinkedInin yksityisryhmää hyödynnettiin keskustelukanavana liittyen sosiaalisen median opintoihin ja lisäksi LinkedInissä oli myös mahdollisuus verkostoitua kouluttajien ja aiempien Digiassari-valmennusten osallistujien kanssa. 

Kanavissa jaettava markkinointisisältö

Kun sopivat kanavat ja oikeat kohderyhmät on tunnistettu, on aika aloittaa digitaalisen sisällöntuottaminen näihin verkkokanaviin- ja palveluihin.  Adoben tarjoamien tuotteiden avulla tuotetaan somessa jaettavaa markkinointisisältöä, eli kuvaa (Adobe Photoshop CC, Adobe Lightroom Classic), ääntä (Adobe Audition) ja videota (Adobe Premiere Pro). Nämä ovat ammattisovelluksia, joilla voidaan tuottaa sisältöä erikokoisten yritysten tarpeisiin. Adoben työkalut voidaan hankkia nykyään kuukausiveloituksella, joten niiden käyttö on yleistynyt nopeasti myös pienemmissä yrityksissä. Käyttöä on lisännyt myös uusien mobiililaitteissa käytettävien sovellusten myötä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että yhä useampi sisällöntuotantoprojekti voidaan viedä alusta loppuun puhelimen sovelluksilla. 

Visuaalinen esillepano johdattaa ihmisen mielen seikkailuihin. Kuvista ja sanoista syntyy mielen lohkoissa tarinoita, odotuksia ja tarpeita. Visuaalisuuden merkitys somemarkkinnoissa on muodostunut avaintekijäksi vallalla olevien käytettyjen teknologioiden myötä. Visuaalisesti käyttäjiin vetoava nettisivu, somekanava tai yksittäinen postaus saa huomattavasti enemmän huomiota kuin pelkkä teksti. Visuaalisuus on digimarkkinoinnissa niin suuri avaintekijä, että on riskialtista uskoa sananlaskuun ’kauneus on katsojan silmissä’. Turvallisempaa on ottaa käyttöön visuaalista suunnittelua ja tuottamista helpottavia sovelluksia ammattimaisen lopputuloksen saamiseksi.  

Digiassari-valmennuksen aikana tutustuttiin muutamiin visuaalisiin työkaluihin, joita voidaan hyödyntää digimarkkinoinnissa. Canva on helppokäyttöinen ja monipuolinen ohjelma, jolla voidaan luoda monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin visuaalisia tuotteita. Canvalla pystyy luomaa esimerkiksi logoja, postereita, kortteja, esitteitä, somepostauksia ym. helposti. Canva nousikin työkaluosion koulutuksessa digiassareiden yhdeksi suosikiksi, josta he tunsivat hyötyvänsä tulevaisuudessakin. Animoto on sovellus, jolla pystyy luomaan animoituja esityksiä, lisäämällä niihin musiikkia, visuaalisia efektejä ym ja julkaisemaan sitten somessaFreepik sisältää yli miljoona kuvaa, ikonia ja vektoria suunnittelijoiden tarpeisiin. Design Wizard on työkalu, jolla voidaan luoda yksilöllisiä kuvia ja videoita nopeasti. 

Markkinoinnin kehittäminen ja optimointi

Digimarkkinoinnin digitaalinen muoto mahdollistaa markkinoinnin kehittämisen ja optimoinnin ihan uudella tavalla verrattuna perinteisempiin medioihin. Kaikesta toiminnasta verkossa jää jälki ja sen ansiosta voidaan seurata esimerkiksi sivustojen kävimääriävideon näyttökertoja ja tuotettujen sisältöjen yhteyksiä syntyneisiin klikkauksiin. Esimerkiksi Google Analytics seuraa yrityksen verkkosivuliikennettä. Sen avulla voidaan selvittää millä hakusanoilla sivusto löytyy ja miten ihmiset liikkuvat sivustolla. Tätä ilmaista mittaustyökalua voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä digitaalisen markkinoinnin kehittämisen työkaluista. 

Jos seurataan verkkopalvelun tuloksellisuutta eli konversiota tarvitaan Google Analyticsin rinnalle Google Tag Manager. Se mahdollistaa erilaisten tapahtumien (painikkeiden painallukset yms.) seuraamisen verkkosivulla.

Konversion parantamiseen liittyy monesti mainoskampanjoiden yhteyteen rakennettavat laskeutumissivut, joiden tarkoituksena on saada aikaan konversio ja poistaa häiriötekijöitä. WordPressin lisäosa Elementor mahdollistaa laskeutumissivujen vapaamman muotoilun, kuin julkaisujärjestelmän vakioeditori. On myös olemassa palveluja, joiden avulla voidaan rakentaa itsenäisiä kampanja/-laskeutumissivuja, tutustu esimerkiksi Landen.co tai Leadpages –palveluihin.

Konversion optimointiin liittyy A/B-testaus, jossa luodaan erilaisia variaatioita verkkosivun sisällöstä. Variointi koskee esim. toimintokehotteiden sijaintia, väriä ja tekstiä. A/B-testauksessa mitataan sitä, mitkä variantit tuottavat eniten konversiota. A/B-testaukseen voi hyödyntää Google Optimize –palvelua, joka integroituu Analyticsiin. Googlen sovellusten käyttöönottoa verkkosivustolla helpottaa Google Site Kit -lisäosa WordPress-julkaisujärjestelmään.

Analytiikan rinnalla tarkempaa kuvaa verkkopalvelun käyttäjäkokemuksesta saa Hotjarin avulla. Se taltioi kävijöiden toimet verkkopalvelussa videoina, joissa näkyy hiiren liikkeet, klikkaukset ja sivujen vieritykset. Näiden avulla voi syventää tietämystä esimerkiksi siitä, mistä ostoskorien hylkääminen verkkokaupassa johtuu. Se tarjoaa myös erilaisia työkaluja käyttäjäpalautteen keräämiseen verkkopalvelusta.

Digimarkkinoinnin tehokkuutta voidaan lisätä erilaisilla automaatioratkaisuilla. Power Automate taas on osa Microsoftin uutta Power Platform työkalutarjontaa. Sen avulla on mahdollista luoda erilaisia ohjelmia ja sosiaalisen median palveluita yhdistäviä automaattisia työnkulkuja ilman vahvaa koodausosaamista. Power Automaten avulla voi esimerkiksi automatisoida yrityksen arjen rutiineja sekä seurata yrityksestä käytävää somekeskustelua ja tallentaa löydetyt viestit Excel-taulukkoon. Power Platformiin kuuluu myös muita tuotteita, kuten liiketoimintatiedon analysointia ja visualisointia helpottava Power BI ja mobiilisovellusten kehittämiseen tarkoitettu Power Apps. Kaikkia näitä tuotteita yhdistää low-code ajattelu, eli niiden avulla on mahdollista kehittää erilaisia liiketoimintasovelluksia verrattain helposti.

Markkinointitiimin yhteiset työkalut

Digimarkkinointia suunnitellaan ja toteutetaan yhä useammin eri ihmisten yhteistyönä. Projekteja toteutetaan yhdessä mainos- ja mediatoimistojen kanssa, jolloin yhteistyössä tarvitaan erilaisia pilvipalveluita tiedon jakamiseen. Ja vaikka oltaisiin samassa organisaatiossa ja tiimissä, lisääntynyt etätyö, hajautetut tiimit sekä digitaalisen sisällön käsittely edellyttävät digitaalisia työvälineitä onnistuakseen. Google Drive on pilvipohjainen yhteiskäyttösovellus, jossa jaat ja työstät yhteisiä dokumentteja reaaliaikaisesti muiden kanssa. Microsoft Teams mahdollistaa tiimin sisäiset keskustelut, videopuhelut sekä tiedostojen jakamisen. Sekä Google Driven että Microsoft Teamsin ilmaisversioilla pääsee jo pitkälle, mutta mahdollisuudet laajenevat maksullisten tuotteiden myötä. Muita yhteistyöhön ja projektien hallinnointiin liittyviä palveluita ovat mm. Trello ja Slack.  

Hootsuite on johtava sosiaalisen median työkalu, jolla voi hallita, ajastaa ja analysoida tärkeimpiä sosiaalisen median kanavia. Hootsuite mahdollistaa eri kanavien ja sisältöjen hallinnan ns. yhden työpöydän kautta. Sen kautta voidaan jakaa tehtäviä ja vastuita tiimin jäsenille ja toisaalta ohjata tietyntyyppiset viestit ja ilmoitukset juuri oikeille tekijöille.  

Yhteenveto 

Osana Digiassari-valmennusta osallistujat ovat siis pakostakin törmänneet osaan näistä sovelluksista, kun ovat tehneet esimerkiksi video-cv:n itsestään, rakentaneet ja ylläpitäneet WordPress-blogia ja tuottaneet sisältöjä henkilökohtaisiin sosiaalisen median kanaviin. Suurin osa näistä on kuitenkin käyty läpi vain näin pintapuolisesti ja kategerisesti ja Digimarkkinoinnin analytiikka ja työkalut -osiossa jokainen on saanut perehtyä tarkemmin itselleen mielenkiintoisiin sovelluksiin ja palveluihin. 

Työskentelyjaksolla toteutettuihin kehittämistehtäviin on myös liittynyt runsaasti erilaisten digitaalisten välineiden käyttöä ja se on mahdollistanut valmennussisältöjen räätälöinnin juuri oman osaamisen tukemiseksi. Joillekin digiassareille kehittämistehtävä on ollut kotisivujen uudistaminen ja sisältöjen päivittäminen, kuten esimerkiksi Jaana Kuuselalla Meri-Lapin kehittämiskeskuksella ja Maria Alatalolla Sodankylän kunnassa, jolloin osaamista on kertynyt juuri näistä tietyistä spesifeistä sovelluksista ja palveluista. Joillekin digiassareille kehittämistehtävä on ollut tiivistä työtä valittujen sosiaalisen median kanavien kanssa, kuten vaikkapa Mirva Smedsillä Disturbilla ja Katariina Pirttimaalla JuhlaX:lla. Osa digiassareista on työskennellyt enemmän yrityksen tai organisaation sisäisten järjestelmien kanssa mahdollistaen digimarkkinoinnin paremman toteutuksen mm. toimivan asiakas-/yritysrekisterin kautta. Näiden parissa työskentelivät ainakin Katri Åström Team Botnialla ja Katri Rantala Rovaniemen Likiliikkeellä. 

Nykymaailman laajaa sovellus- ja palvelutarjontaa on mahdotonta kouluttaa kattavasti kenellekään, saati, että se osaaminen pysyisi ajan tasalla maailmassa, jossa uusia sovelluksia ja palveluita ilmestyy kuin sieniä sateella. Digimarkkinoinnin analytiikka ja työkalut -osion tärkein anti olikin oppia tutustumaan eri sovelluksiin, vertailla niitä omien tarpeiden näkökulmasta ja ottaa haltuun itselle tärkeimmät. Lue siis seuraavaksi Johanna Vuokilan artikkeli uuden sovelluksen valintaan liittyen! 

 

Lisää tietoa

Digimarkkinoinnin kanavat

Verkkopalvelu

 • WordPress julkaisu- ja sisällönhallintajärjestelmä
 • WordPressille YOAST -lisäosa verkkopalvelun sivujen sisällön hakukoneoptimoinnin tukemiseen

Hakukoneoptimointi

 • Google -tili
 • Google Search Console – verkkopalvelun sivujen indeksointi ja tieto hakusanoista, joilla sivuille saavutaan.
Avainsanatutkimuksen työkalut
 • Google Trends
 • Ubersuggest
 • AHREFS
 • Google Ads:n Keyword Planner -työkalu – hakusanojen hakumäärät hakukoneessa
Backlink -tutkimus
 • Moz Link Explorer
 • AHREFS – palvelun työkalut

Verkkopalvelun tekninen suorituskyky

 • Googlen Web.dev
 • GTMetrix

Verkkomainonta

 • Google Ads

Sosiaalisen median kanavat

 • WordPress julkaisu- ja sisällönhallintajärjestelmä
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube

Digitaalisen sisällöntuotannon ohjelmat

 • Adobe Photoshop CC
 • Adobe Lightroom Classic
 • Adobe Audition
 • Adobe Premiere Pro
 • Canva 
 • Animoto 
 • Freepik 
 • Design Wizard 

Digimarkkinoinnin kehittäminen ja optimointi

 • WordPressin lisäosa Google Site Kit – Google -sovellusten käyttöönotto verkkosivustolla

Sivuliikenteen seuraaminen

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager

Sivunkäytön seuraaminen

 • Hotjar

Laskeutumissivujen rakentaminen

 • Wordoressin -lisäosa Elementor-sivurakentajalla
 • Landen.co
 • Leadpages

A/B -testaus

 • Google Optimize

Markkinoinnin automaatio

 • Microsoft Power Platform: Power Automate. Power BI, Power Apps
 • Microsoft Excel

Markkinointitiimin työkaluja

 • Google Drive
 • Microsoft Teams
 • Trello
 • Slack
 • Hootsuite