Kehittämistehtävä Meri-Lapin kehittämiskeskukselle

Kehittämistehtävät, Valmennussisällöt

Kirjoittaja  
Marjo Jussila (TaM), projektipäällikkö  

 

Syksyllä 2019 Digiassari-valmennukseen osallistui Jaana Kuusela. Hän toteutti kehittämistehtävän Meri-lapin kehittämiskeskukselle, mikä on Kemin, Tornion ja Haaparannan kaupunkien sekä Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kuntien vapaaehtoinen yhteistyöelin. Kehittämiskeskuksen tavoitteena on tukea ja edistää alueen markkinointia ja edunvalvontaa, elinkeinojen kehittämistä, kansainvälistymistä sekä palvelutoimintaa kuntien vapaaehtoisella yhteistyöllä. Kehittämistehtävää ohjasivat silloinen seutupäällikkö Markku Hukkanen sekä projektipäällikkö Jenni Rissanen.

Jaana Kuuselan kehittämistehtävänä oli kehittämiskeskuksen viestinnän kehittäminen ja näkyvyyden lisääminen. Tavoitteena oli verkkosivujen päivittäminen ja uusiminen sekä sosiaalisen median näkyvyyden kehittäminen. Sivuston tarkoituksena on viestiä organisaation toteuttamasta edunvalvonnasta sekä kertoa alueesta asuin- ja elinympäristönä. Luovana tekijänä Kuusela kirjoitti ja kuvasi sivustolle uutta sisältöä huomioiden käyttäjät ja erilaisten kohderyhmien tiedon tarpeet.
Työskentelyjakson ja kehittämistehtävän tuloksena Meri-Lapin kehittämiskeskuksen verkkosivut päivitettiin ajan tasalle ja tietoa jäsenneltiin myös uudelleen. Nyt sivustolla kerrotaan tarkemmin organisaation toiminnasta ja sinne tuotettiin osittain ihan uuttakin materiaalia liittyen alueen palveluihin ja mahdollisuuksiin. Lisäksi Kuusela tuotti sisältöä sosiaaliseen mediaan ja toi uusia ideoita sen toteuttamiseen.
​​Valmennus vahvisti digiassarin verkostoja ja osaamista tulevaa yhteistyötä sekä tulevia työtehtäviä varten. Kehittämistehtävän myötä tuli oppia uusista sovelluksista, sisällöntuotannosta sekä verkkosivujen ja Facebook-sivujen ylläpidosta.

Lisää tietoa

Digiassari -valmennuksessa mukana ollut julkinen toimija

Meri-lapin kehittämiskeskuksen verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://www.meri-lappi.fi/fi/kehittamiskeskus

Tutustu toimijaan>>

 

YouTube -video Digiassari-valmennuksen kehittämistehtävästä

Digiassari-valmennus : työskentelyä Meri-Lapin kehittämiskeskuksessa. YouTube -video. https://youtu.be/09am4gSbJTA

Katso video YouTube:ssa>>

 

Meri-Lapin kehittämiskeskus – Digiassari-valmennuksen kehittämistehtävän tuloksia. YouTube -video. https://youtu.be/9oXHL4lxG-I

Katso video YouTube:ssa>>