Digiassari-valmennukset vuonna 2019

Digiassari-valmennus

Kirjoittaja  
Marjo Jussila (TaM), projektipäällikkö  

 

Digiassari-hanke käynnistyi syksyllä 2018 ja ensimmäiset Digiassari-valmennukset pidettiin vuonna 2019. Valmennuksen tavoitteena oli niin työnhakijoiden kuin yritysten digiosaamisen kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnassa. Valmennuksen keskeiset sisällöt olivat työnhakutaitojen kehittäminen, liiketoiminnan digitalisaation ymmärtäminen, monikanavaisten asiakaskokemusten kehittäminen, verkkopalveluihin ja -kanaviin tutustuminen, sisällöntuotannon perusteet sekä työskentelyssä hyödynnettäviin digitaalisiin välineisiin tutustuminen.

Johtavana ajatuksena suunnittelussa oli hankesuunnitelmaan kirjattu tavoite:

Digiassari-valmennus antaa valmiudet toimia oman alansa kehittämisasiantuntijana digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Kuva 1-3. Tarkastele kuvia liikuttamalla painiketta. Kuvat esittävät Digiassari -valmennukseen osallistujien paikkakuntia, valmennusten lukumäärää vuonna 2019 ja valmennettavien koulutustaustaa.

Vuonna 2019 järjestettiin kaksi Digiassari-valmennusta, joiden laajuus oli 25 op. Valmennus oli kaksiosainen koostuen koulutusjaksosta sekä yrityksessä työskennellen toteutettavasta kehittämistehtävästä. Valmennuksiin osallistui 10 lappilaista korkeakoulutettua työnhakijaa Rovaniemeltä, Torniosta ja Kemistä. Valmennus oli monialainen ja osallistujien koulutustaustat olivat hyvin vaihtelevat (esim. tradenomeja, yhteiskuntatieteilijöitä, medianomeja, insinöörejä jne).

Valmennuksen kouluttajina toimivat pääsääntöisesti Lapin AMKin lehtorit ja opettajat, mutta valmennuksessa hyödynnettiin myös vierailevia luennoitsijoita ja asiantuntijoita.

Valmennukseen oli haasteellista saada tarpeeksi hakijoita/osallistujia. Palautteiden perusteella monialaisuus, koulutussisältöjen sirpaleisuus ja yleinen digiosaamisen kehittäminen koettiin ehkä liian yleisiksi ja laajoiksi tavoitteiksi ja kohderyhmän oli vaikea hahmottaa niiden merkitys oman osaamisen kehittämisessä. Valmennuksen sisältöjä päätettiin kirkastaa ja valmennusmallia siten uudistaa vuodelle 2020

Tietoa valmennuksista

Digiassari-valmennus Lapin AMK (25 OP)

Digiassari on ilmainen digimarkkinoinnin verkkovalmennus Lapissa. Valmennus on monialainen ja soveltuva täydennyskoulutus minkä tahansa korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Lue lisää valmennuksesta Lapin ammattikorkeakoulun sivustolta. >>

Digiassari -valmennus vuonna 2020

Digiassari -valmennus järjestettiin vuonna 2020 kaksi kertaa. Lue lisää vuoden 2020 valmennuksista. >>

Digiassari -valmennus vuonna 2019

Digiassari -valmennus käynnistyi vuonna 2019. Lue lisää vuoden 2019 valmennuksista. >>

Digiassari -valmennus