Vinkkejä video-cv:n tekoon

Valmennussisällöt

Kirjoittaja Timo Puukko (tutkinto) tietojenkäsittelyn tuntiopettaja  

 

Osana Digiassari-valmennusta opiskellaan AV-sisällöntuottamisen eri vaiheita esituotannosta jälkituotantoon ja valmiin materiaalin julkaisuun oman video-cv:n suunnittelun ja toteutuksen kautta.

Video-cv:n tekemisen vaiheita -käsikirjoita, toteuta, editoi, julkaise
Video-cv:n tekemisen vaiheita -käsikirjoita

Ensimmäinen vaihe video-cv:n teossa on käsikirjoittaminen eli mitä ja miten haluan kertoa itsestäni mahdolliselle tulevalle työnantajalleni. Tuleeko video-cv:stäni asiapitoinen, tarinavetoinen tai vaikkapa humoristinen? 

 Video-cv:n teossa ei ole mitään valmista pohjaa eli se antaa tekijälleen vapauden olla luova; toisaalta kannattaa myös muistaa, että video-cv:n ei ole tarkoitus olla ainoa ”väline” työnhaussa vaan sitä kannattaa ajatella enemmänkin varsinaista työhakemusta ja kirjallista cv:tä tukevana materiaalina, jossa oma persoonasi ja luovuutesi pääsee paremmin esille. On tärkeää myös muistaa, että kuten työhakemuskin niin video-cv kannattaa suunnitella niin, että sisältö ja videon tunnelma vastaavat tarjolla olevaa työtehtävää ja työnantajan profiilia eli videon kohdeyleisö kannattaa miettiä hyvin etukäteen.

Video-cv:n tekemisen vaiheita - suunnittele - katso työpaikkailmoituksia

Lähtökohtaisesti on tärkeää panostaa videossa houkuttelevaan ja koukuttamaan aloitukseen, koska video-cv:n kesto kannattaa olla tiivis 1-2 minuuttinen. Ensimmäinen kuva videossa luo katsojalleen mieleen jäävän mielikuvan sinusta ja sitä mielikuvaa on vaikea muuttaa lyhyen videon aikana; näin ollen kannattaa luoda alusta lähtien innostunut, mutta luonnollinen tunnelma eli on tärkeää olla oma itsesi eikä näytellä ketään muuta. Videon alkuun kannattaa myös varata aikaa esittelyosaan eli kertoa kuka olet.

Videon voi tehdä siis tarinalliseen muotoon, missä haluamasi tieto kerrotaan tarinallisen kehyksen kautta (esim. ”Minun tarinani”) vaikka syntymästäsi tähän hetkeen, jolloin tarinaan on helppo liittää vanhoja valokuvia, kotivideoita yms. Toisaalta video voi myös rakentua jonkun sinulle tärkeän paikan tai harrastuksen ympärille. Olennaista kuitenkin tarinavetoisessa video-cv:ssä on, että se pystyy herättämään tunteita ja luomaan samaistumispintaa katsojalle, jotta he pystyisivät välittämään tarinan päähenkilöstä eli sinusta ja haluavat siten kuulla miten tarinasi etenee. Video-cv:n kautta pystyy myös välittämään hyvin sinun luonteenpiirteitäsi sekä sinulle tärkeitä arvoja. On myös tärkeää muistaa, että video-cv:n toteutus on itsessäänkin osoitus sinun sisällöntuottamisen eri osa-alueiden osaamisesta.

Video-cv:n tekemisen vaiheita - toteuta

Kun video-cv:n käsikirjoitus on valmis, niin on aika alkaa miettimään sen toteutusta. Todennäköisesti joudut kuvaamaan uutta materiaalia, mutta vanhaakin materiaalia on siis joskus hyvä hyödyntää varsinkin tarinavetoisissa videoissa. 

Hyvälaatuista av-materiaalia on onneksi nykyään helppo tuottaa vaikkapa älypuhelimella ja niiden laatua pystytään parantamaan erilaisilla teknisillä ja edullisilla ratkaisuilla, kuten kuvanvakaajilla ja ulkoisilla mikrofoneilla.

Erityisesti äänen laatuun kiinnitetään valitettavan harvoin huomiota vaikka se on yleensä tärkein, helpoin ja nopein informaation jakaja av-tuotannoissa. Onneksi tähän ongelmaan voidaan vaikuttaa kuvauspaikan huolellisella valinnalla eli vaikka kuvauspaikkojen on hyvä liittyä sinun persoonaasi ja tarinaasi, niin kuvauspaikat kannattaa olla myös hiljaisia; muistisääntö onkin, että jos kuvauspaikalla on erilaisia häiriöääniä eli ilmastointia, erilaisia koneita tai vaikkapa tuulta niin todennäköisesti nämä äänet tulevat kuulumaan myös ääniraidalla.

​Toinen muistisääntö on, että ääntä tallentava laite (yleensä älypuhelin) kannattaa saada mahdollisimman lähelle äänitettävää henkilöä, jolloin äänenlaatu paranee, mutta puhelimeen liitettävillä mikrofoneilla tätä äänitysetäisyyttä voidaan pidentää, jotta voidaan ottaa laajempia kuvakokoja esim. hienossa luonnonmaisemassa kuvatussa videossa. Yksi vaihtoehto on myös käyttää erillistä äänentallenninta jonka voi tuoda lähelle kuvattavaa kohdetta ja älypuhelin vastaa sitten kuvamateriaalin tallentamisesta; nämä kahdelle eri laitteelle tallennetut materiaalit joudutaan kuitenkin sitten yhdistämään eli synkronisoimaan videoiden editointivaiheessa. Toisaalta videoissahan voi olla myös ns. Voice-over eli ei-kuvassa näkyvä kertojaääni jonka nauhoitus onnistuu helposti älypuhelimella tai vaikkapa tietokoneella kuulokkeiden ja mikrofonin avulla.

Video-cv:n tekemisen vaiheita - toteuta - valitse kuvauspaikka

Kuvauspaikan valinnassa on myös tärkeää miettiä valon määrää eli hämärässä valossa kuvaan tulee helposti alivalottumisesta johtuvaa kohinaa, hämäryyttä ja tarkentumatonta kuvaa, joita on sitten usein vaikeaa tai mahdotonta korjata videon editointivaiheessa. Jos kuvauspaikka on hämärä niin kuvaan voidaan lisätä helposti valoa hyödyntäen luonnonvaloa, pöytälamppuja, paperivaloja tai vaikkapa tunnelman luomiseen kynttilöitä; näin voidaan luoda visuaalisesti mielenkiintoisia kuvaussettejä eli valkoinen asunnon seinä videon taustana ei ole aina se kaikkein mielenkiintoisin vaihtoehto.

​Yksi hyödyllinen työväline video-cv:n suunnittelussa on kuvakäsikirjoituksen teko eli miettiä hyvin ennen kuvauksia, miten kirjoittamasi käsikirjoitus muutetaan kuviksi: mitkä osat voidaan koostaa vanhoista materiaaleista, mitkä pitää kuvata ja millaisia kuvakokoja voisin hyödyntää video-cv:ni kerronnan tehostamiseksi ja jotta pystyt hyödyntämään videoleikkauksen ”taikuutta”? Erilaisia kuvakokoja (laajoja maisemakuvia, lähikuvia, puolikuvia yms) kuvaamalla video-cv:stä saadaan visuaalisesti mielenkiintoinen ja dynaaminen eli muista ottaa useampi otto jokaisesta kohtauksesta ja mieluiten eri kuvakokoja hyödyntäen. Kuvakäsikirjoituksessa jokaisen kohtauksen voi hahmotella piirtäen jokaisen kuvakoon ja kuvakulman paperille, mikä helpottaa suuresti työtä varsinaisissa kuvauksissa ja erityisesti videoeditoinnissa.

Tärkeää on muistaa ennen kuvauksia, että esim. älypuhelimen kuvausasetukset ovat parhaassa mahdollisessa resoluutiossa, jotta kuvattu materiaali on mahdollisimman laadukasta eli esim. vähintään 1920 x 1080 (fullhd) laatua. Ennen kuvauksia kannattaa myös miettiä haluaako videon olevan vaaka- vai pystyformaatissa eli vaakaformaatti on ns. Elokuvamainen, joka hyödyntää hyvin videota toistavan laitteen ruudun koko alaltaan, kun taas pystyformaatti on selfie-tyylinen, jolloin video on kehystetty usein sen molemmin puolin mustilla palkeilla.

Video-cv:n tekemisen vaiheita - editoi - luo tarina

Kolmantena vaiheena on videoiden editointi. Aluksi kannattaa siirtää ja kerätä kaikki olemassa oleva ja tarvittava valokuva-, video- ja äänimateriaali yhteen ja samaan kansioon joko tietokoneen kovalevylle tai ulkoiselle kovalevylle; tämä tulee auttamaan suuresti videoiden editoinnissa. 

 Videoeditointiin löytyy joko valmiiksi laitteiden käyttöjärjestelmistä tai sitten netistä ladattavina useita ilmaisia editointiohjelmistoja eri laitteille, kuten iMovie, Windows 10:n valokuva- ja videoeditori, VSDC Video editor, Openshot jne ja kaupalliselta puolelta löytyy myös videoeditoreja,  kuten Adobe Premiere, Final Cut Pro X ja Sony Vegas Pro. Melkeinpä kaikista videoeditoreista löytyy lukuisia opastusvideoita niiden käyttöön liittyen aloittelijasta kokeneemmillekin videoleikkaajille. Videoleikkauksessa on yleensä seuraavat vaiheet eli kuvamateriaalin leikkaaminen ja kuvamateriaalin värimäärittely, äänen leikkaaminen, äänitehosteiden ja musiikin lisääminen esim. ilmaisesta Youtube Audio Library:stä sekä valmiin videon exportointi videotiedostoksi (esim. mp4).

Video-cv:n tekemisen vaiheita - editoi - luo tarina
Video-cv:n tekemisen vaiheita - julkaise

Sitten kun video on saatu valmiiksi, niin onkin aika julkaista video ja sitä varten löytyy useampikin vaihtoehto. 

Helpoin  tapa monipuoliseen videon hyödyntämiseen on ladata video esim. Youtube:n videokanavallesi (kannattaa muistaa, että kaikilla, joilla on Gmail-sähköposti, on myös nykyään automaattisesti Youtube-tilikin valmiina) ja jakaa kyseisen Youtube-videolinkin sitten eteenpäin esim. sähköpostilla, työhakemuksen lisätiedoissa tai LinkedIn-profiilissasi tms. Videoita voidaan myös jakaa useimmissa sosiaalisen median kanavissa, mutta silloin kannattaa huomioida videoihin mahdollisesti liittyvät rajoitteet eli esim. Instagramiin voi ladata maksimissaan minuutin mittaisia videoita. Toisaalta nämä rajoitteet muuttuvat nopealla tahdilla eli kannattaa video-cv:tä suunnitellessaan myös miettiä halutut julkaisukanavat ja tutkia sitten netistä kyseisten julkaisukanavien sen hetkiset rajoitukset videoihin liittyen.

Video-cv:n tekemisen vaiheita - julkaise - valitse julkaisukanava

Lisää tietoa

Ohjelmia videoiden editointiin

Ilmaisia ohjelmia videoeditointiin laitteiden käyttöjärjestelmistä tai netistä ladattavina:

  • iMovie
  • Windows 10:n valokuva- ja videoeditori
  • VSDC Video editor
  • Openshot

Maksullisia videoeditoreja:

  • Adobe Premiere
  • Final Cut Pro X
  • Sony Vegas Pro

 

Videoiden julkaisukanavia

  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram