Digiassari -valmennus lukuina

Digiassari-valmennus

Kirjoittaja
Marjo Jussila (TaM), projektipäällikkö

 

Vuonna 2019 järjestettiin kaksi Digiassari-valmennusta. Teemana oli digiosaamisen kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnassa. Valmennuksiin osallistui 10 lappilaista korkeakoulutettua työnhakijaa Rovaniemeltä, Torniosta ja Kemistä.
Vuonna 2020 Digiassari-valmennuksen painopisteena oli digitaalisen markkinoinnin perusteet. Valmennuksen järjestettiin kaksi ja niihin osallistui 19 henkilöä​.
Digiassari -valmennusten osallistujamäärät.

Valmennusryhmät jäivät odotettua pienemmiksi ja toiveissa oli ollut selkeästi suuremmat opiskelijamäärät. Tavoitteena oli valmentaa hankkeen aikana 40 korkeakoulutettua työnhakijaa.
Hakijoita valmennuksiin on ollut yhteensä 41 ja heistä 32 hyväksyttiin valmennukseen mukaan. Muilla hakijoilla ei ollut työnhaku voimassa tai he ehtivät työllistyä jo ennen valmennusta. Yhteensä vuosina 2019-2020 on järjestetty 4 Digiassari-valmennusta ja niihin on osallistunut 29 henkilöä.
Valmennus on monialainen ja osallistujien koulutustaustatkin ovat olleet hyvin vaihtelevat. Valmennukseen on osallistunut esimerkiksi liiketalouden tradenomeja niin taloushallinnosta, logistiikasta kuin markkinoinnistakin, tietojenkäsittelyn tradenomeja, konetekniikan ja hyvinvointiteknologian insinöörejä, yhteisöpedagogeja, kasvatustieteen maistereita, hallintotieteen maisteri, tietojenkäsittelytieteen maisteri, medianomi, kuvataiteilija sekä taiteen maisteri av-mediasta.
Osalla oli laajastikin digiosaamista ja kokemusta esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämisestä tai verkkokauppojen kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Heillä tavoitteena oli syventää osaamista ja saada uralle ehkä uutta suuntaakin. Osalla taas ei ollut juurikaan osaamista digitaalisista välineistä. Niitä oli ehkä jopa vältelty tähän asti, mutta valmennuksesta toivottiin osaamisen päivittämistä perustasolle.
Iältään osallistujat ovat olleet 26-51 –vuotiaita valmennukseen osallistuessaan. Taustalla on ollut työttömyyttä eri pituisin jaksoin. Valtaosalla osallistujista on ollut työttömyyttä takana varsin lyhyesti alle 6 kk, mutta muutamilla myös yli 6 kk tai yli 12 kk. Valmennukseen on tultu lähes suoraan valmistumisen jälkeen tai valmennuksen alku on ajoittunut sattumalta juuri osallistujan työttömyyden alkaessa.

Tietoa valmennuksista

Digiassari-valmennus Lapin AMK (25 OP)

Digiassari on ilmainen digimarkkinoinnin verkkovalmennus Lapissa. Valmennus on monialainen ja soveltuva täydennyskoulutus minkä tahansa korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Lue lisää valmennuksesta Lapin ammattikorkeakoulun sivustolta. >>

Digiassari -valmennus vuonna 2020

Digiassari -valmennus järjestettiin vuonna 2020 kaksi kertaa. Lue lisää vuoden 2020 valmennuksista. >>

Digiassari -valmennus vuonna 2019

Digiassari -valmennus käynnistyi vuonna 2019. Lue lisää vuoden 2019 valmennuksista. >>

Digiassari -valmennus