Digiassari -valmennukset vuonna 2020

Digiassari-valmennus

Kirjoittaja  
Marjo Jussila (TaM), projektipäällikkö  

 

Ensimmäiset Digiassari -valmennukset pidettiin vuonna 2019. (Kts. vuoden 2019 valmennus.) Kahteen valmennukseen osallistui vain 10 osallistujaa ja vuodelle 2020 valmennusohjelmaa päätettiin uudistaa.  Palautteiden perusteella osallistujat olivat tyytyväisiä pedagogisiin ratkaisuihin sekä koulutusta ja työskentelyä yhdistävään malliin, mutta valmennuksen koulutussisällöt olivat yleisiä ja laaja-alaisia, joten niitä oli kirkastettava.

Vuonna 2019 tavoitteena oli ollut antaa valmiudet toimia oman alan kehittämisasiantuntijana digitalisoituvassa toimintaympäristössä, mutta suurin osa työskentelyjaksoilla toteutetuista kehittämistehtävistä liittyi digitaaliseen markkinointiin ja viestintään. Vuonna 2020 päätettiin keskittyä valmentamaan digimarkkinoinnin digiassareita. Koulutussisällöissä oli aiemmasta tuttu työnhakutaitojen kehittäminen sekä ymmärrys digitaalisesta liiketoiminnasta ja asiakaskokemuksesta, mutta pääpaino oli digimarkkinoinnin sisällöissä (verkkokanavat, sosiaalinen media, sisällöntuotanto, analytiikassa ja toteuttamisessa hyödynnettävät digitaaliset välineet).

Valmennuksen sisältö

Työnhakutaidot 

2 op

Digitaalinen liiketoiminta ja asiakaskokemus

2 op

Verkkopalvelut ja sisältömarkkinointi

2 op

Sosiaalinen media

2 op

Monikanavainen sisällöntuotanto

2 op

Analytiikka ja työvälineet

2 op

​Valmennuksen kouluttajina toimivat pääsääntöisesti Lapin AMKin lehtorit ja opettajat, mutta valmennuksessa hyödynnettiin myös vierailevia luennoitsijoita ja asiantuntijoita. Opiskelijoita myös ohjattiin aktiivisesti hyödyntämään muut ajankohtaiset webinaarit osana tätä valmennusta.

 Vuonna 2020 järjestettiin kaksi Digiassari-valmennusta, joiden laajuus oli 25 op. Valmennus oli kaksiosainen koostuen koulutusjaksosta sekä yrityksessä työskennellen toteutettavasta kehittämistehtävästä. Keväällä 2020 valmennukseen osallistui 12 lappilaista korkeakoulutettua työnhakijaa Rovaniemeltä, Torniosta, Kemistä ja Sodankylästä. Syksyllä 2020 järjestetään viimeinen valmennus ja tiedot päivitetään sen jälkeen. Valmennus tarjottiin monialaisena täydennyskoulutuksena kaikille, jotka haluavat päivittää digimarkkinoinnin osaamistaan ja valmennuksen osallistujat olivat hyvin erilaisilla koulutustaustoilla olevia henkilöitä. Suurimmalla osalla oli kaupallisen alan koulutus taustalla, mutta myös muun alan koulutukset olivat edustettuina.

Tietoa valmennuksista

Digiassari-valmennus Lapin AMK (25 OP)

Digiassari on ilmainen digimarkkinoinnin verkkovalmennus Lapissa. Valmennus on monialainen ja soveltuva täydennyskoulutus minkä tahansa korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Lue lisää valmennuksesta Lapin ammattikorkeakoulun sivustolta. >>

Digiassari -valmennus vuonna 2020

Digiassari -valmennus järjestettiin vuonna 2020 kaksi kertaa. Lue lisää vuoden 2020 valmennuksista. >>

Digiassari -valmennus vuonna 2019

Digiassari -valmennus käynnistyi vuonna 2019. Lue lisää vuoden 2019 valmennuksista. >>

Digiassari -valmennus