​Digiassari-hanketta on vuosina 2018-2020 toteuttanut monialainen asiantuntijatiimi. Hankkeen kotipesänä on toiminut Lapin AMKin Digitaaliset ratkaisut -osaamisryhmä ja siellä erityisesti liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutukset. Alla lyhyet esittelyt vuonna 2020 mukana olleista ja tätäkin sivustoa rakentaneista henkilöistä.

Marjo Jussila (TaM) on toiminut Digiassari-hankkeen projektipäällikkönä ja vastannut valmennusohjelman koordinoinnista kokonaisuudessaan. Marjo on palvelumuotoilija, joka toimii Lapin AMKin Digitaaliset ratkaisut -osaamisryhmässä projektipäällikkönä ja hän on toiminut asiantuntijana erilaisissa kehittämishankkeissa jo vuodesta 2010 asti.

Verkostoidu Marjon kanssa LinkedInissä https://www.linkedin.com/in/marjojussila/

Pia Keränen (FM, TaM ) toimii projektisuunnittelijana Lapin AMKissa. Pia työskentelee hankkeiden viestinnän ja erityisesti viestintään liittyvien graafisen suunnittelun tehtävien parissa. Digiassari-hankkeessa Pia on ollut rakentamassa tätä hankkeen tuloksia ja kokemuksia esittelevää sivustoa.

Nelly Korteniemi (TaM) on yhtä aikaa sekä yrittäjä että toimii liiketalouden opettajan Lapin AMKin eri koulutuksissa. Hän on vetänyt Digiassari-valmennuksen työnhakutaitoihin liittyvää pakettia ja on ohjannut digiassareita oman osaamisen tunnistamisessa, myymisessä ja työnhakutaitojen päivittämisessä.

Pirjo Könni (KM) toimii tietojenkäsittelyn lehtorina Lapin AMK:n Digitaaliset ratkaisut -osaamisryhmässä. Hänellä on pitkä ura sovellusopettajana, opinto-ohjaajana ja verkko-opiskelijoiden opettajatuutorina. Digiassari-hankkeessa Pirjo on toteuttanut valmennuksen jatkuvaa arviointia keräten palautetta valmennuksesta niin osallistujilta kuin heidän työnantajiltaan. Pirjo on myös ohjannut jokaista digiassaria WordPressin käytössä ja oman bloggausuran alkutaipaleella.

Tuomo Lindholm (MBA) työskentelee tietojenkäsittelyn lehtorina Lapin ammattikorkeakoulussa. Hän on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaation ja erilaisten liiketoimintaa tukevien IT palveluiden johtamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen. Tuomon kanssa digiassarit ovat päässeet liiketoiminnan digitalisaation äärelle tunnistamaan sen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia yrityksen, organisaation tai toimialan näkökulmasta.

Tuomon kanssa verkostoituminen onnistuu Linkedinissä https://www.linkedin.com/in/tuomo-lindholm-19237546/

Timo Puukko (MA) on opettanut digiassareille audiovisuaalisen digitaalisen sisällön tuottamisen työkalut käsikirjoittamiseen, kuvaamiseen, editointiin ja julkaisuun liittyen. Timon johdolla digiassarit tuottaneet niin kuvia kuin videoita eri medioihin ja käyttötarkoituksiin. Timo on toiminut pitkään Lapin AMKin Digitaaliset ratkaisut -osaamisryhmässä tietojenkäsittelyn opettajana, mutta hänen taustansa on viestinnän koulutuksessa sekä monipuolisena media-alan ammattilaisena.

Mika Saloheimo (YTM) on valmentanut digiassareita asiakaskokemuksen digitaaliseen kehittämiseen ja tutustuttanut verkkopalvelujen, -kanavien ja sisältöjen merkitykseen ja muotoihin organisaation toiminnassa ja digitaalisessa markkinoinnissa. Mika on toiminut digitalisaation kehittämis- ja koulutustehtävissä 2000-luvun alusta lähtien ja toimii nyt digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin lehtorina LapinAMK:n Digitaaliset ratkaisut -osaamisryhmässä.

Seuraa Mikaa Twitterissä https://twitter.com/msalohei ja verkostoidu LinkedInissä https://www.linkedin.com/in/mikasaloheimo/

Anna-Maija Tapojärvi (KTM, AmO) toimii Lapin AMKissa markkinoinnin tuntiopettajana. Hän on valmentanut digiassareita sosiaalisen median mahdollisuuksista ja tutustuttanut heidät käytännönläheisesti tutustumaan erilaisiin kanaviin, sisällön suunnitteluun sekä maksullisen mainonnan mahdollisuuksiin. Anna-Maija siirtyi vuonna 2019 yrityselämästä opetustehtäviin. Anna-Maijalla on taustalla 20 vuoden työkokemus liiketalouden alalta erilaista tehtävistä.

Pyydä Anna-Maija mukaan verkostoosi LinkedInissä https://www.linkedin.com/in/anna-maija-tapojarvi/

Johanna Vuokilan (FM) opeissa digiassarit ovat oppineet kokeilemaan, tutkimaan ja vertailemaan markkinoilla olevia digimarkkinoinnin tehostamiseen liittyviä sovelluksia. Johanna toimii tietojenkäsittelyn lehtorina Lapin AMKissa ja on erikoistunut ohjelmistotuotannon elinkaaren eri vaiheisiin, kuten määrittelyyn, suunnitteluun ja toteutukseen eri kehitysympäristöissä.

Digiassari -valmennus