Kylätarinat peleiksi

Oletko koskaan kuullut kylätarinoita, jotka ovat usein yllätyksellisiä ja kiehtovia, mutta eivät koskaan päädy historiankirjoihin? Juuri kylien tarut ja mysteerit ovat melkeinpä katoavaa kansanperinnettä, koska ne rinnastetaan huhupuheiksi. e-Hospitality – digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa -hankkeessa saimme kyläaktivaattori Tiina Västilän Päijät-Hämeen kylistä/Päijänne Leader ry:stä pohtimaan kanssamme tätä visaista ongelmaa.

: Kuvassa näkyy kolme piirrosmaista pelin kansikuvaa. Ensimmäinen kansikuva on ”Elämää Padasjoen sahalla” minipelistä ja siihen on piirretty syksyinen metsätie pellon laidalla, jonka takana näkyy kaukainen sahan piippu. Kaksi työmiestä keskustelevat kuvan etualalla. Toinen kansikuva on ”Pääsinniemen salaiset aarteet” minipelistä ja kuvassa on pieni punatiilisen ulkovajan huone, jossa näkyy valkoisen pöytäliinan ja silkkihuivin päällä pöydällä arvokkaita koruja, niiden vieressä kiinni oleva suuri aarrearkku lattialla, tikapuut hieman kauempana yläkertaan ja kuvan taustalla pöytä. Taaemmalla pöydällä näkyy kaksi muhkeaa leipälimppua, sekä leivän leivontaan käytettäviä työkaluja. Kolmas kansikuva on ”Juhannusyön taikaa Tönnön kylässä” minipelistä ja siinä näkyy kukkula, jossa on taloja rivissä ja metsän reunustamana. Talojen vierestä ja hieman alempaa kukkulan takaa risteää polkuja, jotka on kuvassa merkittynä koristeellisilla nauhoilla.
Tässä kokeilussa tehtiin kolmelle eri kylälle minipelit, jotka ovat pelattavissa Päijät-Hämeen kylien kotisivuilla. (Pelien kuvituksen ja toteutuksen on tehnyt Pakotarinat.)

Kohti uusia sukupolvia

Lähdimme suunnittelemaan ratkaisua, joka takaisi näiden kylätarinoiden kuulluksi tulemisen etenkin nuorien sukupolvien joukossa. Halusimme siis luoda jotakin, jonka nuoret lapset, vaikka aikuisten avustuksella, kokisivat hauskaksi ja viihdyttäväksi tavaksi kertoa näitä tarinoita sukupolvelta toiselle. Päädyimme pohdinnoissamme minipelien suunnitteluun eli kevyesti pelillistettyyn tarinankerrontaan. Tätä voisi kutsua myös interaktiiviseksi tarinankerronnaksi, sillä pelaajalle/lukijalle annetaan valta tehdä tarinan edetessä päätöksiä ja oikean päätöksen tehdessään hän pääsee jatkamaan tarinaa eteenpäin. Interaktiivisen tarinankerronnan tavoitteena on vahvistaa tarinaan sitoutumista, sen viihdyttävyyttä ja hauskuutta sekä antaa tilaa lukijan luovuudelle (Garzotto, Paolini & Sabiescu, 2010).

Juhannustaikaa Tönnön kylässä minipelin aloitusruutu, jossa pelaajalta kysytään onko hän valmis aloittamaan seikkailun. Ruudun oikeassa laidassa on pelin kansikuva ja vasemmassa laidassa hieman lisätietoa pelin sisällöstä.
Minipelin aloitusruutu näyttää tältä. (Pelien kuvituksen ja toteutuksen on tehnyt Pakotarinat.)

Kuinka minipelit tehtiin?

Tiina oli yhteydessä kokeiluun mukaan lähtevien kylien edustajiin ja sai sovittua meille tapaamiset paikan päälle. Niinpä hyppäsimme autoon ja lähdimme matkaan kohti uutta ja ihmeellistä. Paikan päällä sitten istuimme kylän edustajien kanssa alas ja kuuntelimme tarkasti joka ikisen kertomuksen, joka kylästä oli. Ja niitähän oli vaikka kuinka paljon! Kynä sauhuten sai kirjoitella kaikenlaista muistiin ja niiden muistiinpanojen ja mahdollisen lisäaineiston perusteella syntyi kolme tarinaa kolmelle eri kylälle. Nämä tarinat mukailevat mahdollisimman tarkkaan aitoja kylätarinoita ja välillä kietovat useamman eri kylätarinan yhteen yhdeksi jatkumoksi.

Seuraavana askeleena kartoitimme teknisen toteutuksen tarjoajia ja työhön valittiin Pakotarinat-niminen yritys. Minipelit sijoitettiin WordPress-alustalle, sillä ne haluttiin Päijät-Hämeen kylien kotisivuille. WordPress kehitettiin ensin blogien julkaisuun ja on sittemmin valjastettu myös kotisivujen kehittämiseen (WP-kotisivut, 2023). Pakotarinat loivat sivuille pohjan, jolla voi helposti tehdä uusia minipelejä uusista kylätarinoista. Kuka tahansa voi rakentaa minipelin, jos vain taitaa teknisen toteutuksen.

Valmiit minipelit olivat osana Päijät-Hämeen kylien järjestämää Kylärallia ja ovat olleet sittemmin pelattavissa milloin vain heidän kotisivuillaan.

Minipelit toimi loistavasti Kylärallin kylmäasemapisteinä, jossa sai mielenkiintoisessa kohteessa tutustua pelin kautta paikkaan liittyvään tarinaan. Paikalliset voivat pelata pelejä vaikka kotisohvalta ja kausiasukkaat tai matkailijat kohteessa löytyvän QR-koodin avulla. Palaute mukana olleilta kyliltä on ollut positiivista; uusi kokeilu ja uusi tapa kertoa kylätarinoita.

Tiina Västilä

Tee oma minipeli kylällesi

Tässä pelkistetty toimintasuunnitelma, jota seuraamalla voit rakentaa oman minipelin kylätarinasta:

 1. Lähde liikkeelle tarinasta; mitä kylällä huhutaan tapahtuneen? Muista olla varovainen nimien kanssa, ei varmasti ole tarkoitus tehdä peliä tietyn kylällä asuneen suvun epäonnesta, vaan enemmänkin lukijoihin vetoaa ratkaisemattomat mysteerit tai kylän kulttuuri, josta ei suuri yleisö vielä tiedä. Jaa tämä tarinan kaari viiteen osaan: 1) tarinan otsikko ja lyhyt sekä koukuttava pohjustus, 2) tarinan ensimmäinen osa, 3) tarinan toinen osa, 4) tarinan lopetus sekä viimeiseksi 5) onnittelut pelaajalle, että hän pääsi loppuun asti.
 2. Mieti tarinan osiin 2–4 sopivat kysymykset pelaajalle. Jos hän vastaa kysymykseen oikein, hän pääsee eteenpäin, ja jos väärin, niin hänen täytyy yrittää uudestaan.
 3. Viimeisenä elementtinä on pelin teknisen toteutuksen ja kuvituksen hoitaminen: mille alustalle haluat pelin, hoidatko teknisen toteutuksen itse vai ostatko sen muualta ja kuka voisi kuvittaa pelin, jos sellaiselle on tarvetta?
 4. Sitten vain toteuttamaan! Meillä hankkeessa tämä tarkoitti sitä, että toimitimme valmiit tarinat sekä pelaajalle esitettävät kysymykset ja vastausvaihtoedot Pakotarinoille ja heidän kanssaan työstimme tarinaan soveltuvat kuvitukset. Kerroimme heille myös tarkasti, että peli tulee sijoittumaan WordPress-alustalle ja sen pitäisi toimia ikään kuin lomakkeena, jotta muiden kylien on helppo toimittaa omat tarinansa uusiksi kyläpeleiksi samaan muottiin.

Hankkeen kolmen minipelin toteutus vei kokonaisuudessaan noin puoli vuotta ja tässä täytyy ottaa huomioon, että sitä ei hankkeen tai kyläaktivaattorin puolesta työstetty kokopäiväisesti. Kaiken kaikkiaan työmäärä ei ole suuren suuri, jos esimerkiksi tarinaan on saatavilla hyvin taustamateriaalia. Jos kylien edustajat itse tuottavat tämäntyylisiä minipelejä, niin aikaa ei kulu tarinoiden etsimiseen ja taustoittamiseen läheskään niin paljoa.

Tönnön minipelin eri vaiheiden kuvat laitettu esiintymisjärjestykseen havainnollistamaan minipelin rakennetta: ensin on kansikuva, sitten tarinan aloitus, tarinan keskikohta, tarinan lopetus ja pelin lopussa onnittelut pelaajalle.
Minipelien rakenne, esimerkkinä Tönnön kylälle tehty minipeli (Minna Ahlstén, snippi minipelien etusivulta ja kuvien sommittelu Canvassa. Pelien kuvituksen ja toteutuksen on tehnyt Pakotarinat.)

Miten tehdä tämä entistä paremmin?

Keräsimme kokeilusta jo alustavia palautteita hankkeen puitteissa ja on selvää, että kylätarinat täytyy tavalla tai toisella elämyksellistää, jotta ne kiinnostaisivat myös tulevia sukupolvia. Niille tulisi siis löytää jokin muoto, jossa ne voisi säilyttää, eivätkä ne hiipuisi ajan myötä pois, kun tarinankertojaa ei enää ole. Tähän viitaten tässä konseptissa nähtiin mahdollisuuksia esimerkiksi minipelien laajempaan levittämiseen QR-koodien avulla esimerkiksi paikallisissa kouluissa, joissa lapset voisivat pelata tarinallisia pelejä vaikka välitunnilla, tai miksei ihan tunnillakin jos opetellaan oman kylän historiaa. Tätä näkemystä tukee aiempi tutkimus, jossa huomattiin pelillistämisen tukevan uuden oppimista tekemällä siitä viihdyttävämpää ja kiinnostavampaa (Damian ym., 2015). Kyseisessä tutkimuksessa mitattiin työhön perehtymistä pelin avulla ja verrattiin sitä luettujen ohjeiden sisäistämiseen 13-16-vuotiaiden opiskelijoiden keskuudessa. Myös opettajat huomasivat opiskelijoiden omaksuvan uudet tiedot helpommin pelillistämisen avulla ja sen tuoman motivaation kasvun.

Parannettavaa minipeleissä löytyy myös. Tarinankerronta on haastavaa ja etenkin kysymysten asettelu tarinaan niin, etteivät ne olisi liian helppoja tai vaikeita. Tarkoituksena on saada lukija päättelemään annetusta tarinasta, mikä toiminta veisi hänet eteenpäin ja se mikä on loogista toiselle voi tuntua epäloogiselta jollekin muulle. Myös elämyksellisyyttä voi edelleen lisätä esimerkiksi QR-koodien oheen lisätyn todellisuuden avulla: pelin hahmo voisi ilmestyä puhelimen näytölle, kun QR-koodi luetaan, ja kertoa jotakin kiinnostavaa alkavasta seikkailusta. Kaiken kaikkiaan tämä kokeilu oli varsin inspiroiva ja pyrimme keräämään vielä lisää palautetta minipeleistä pelaajilta. Voit pelata pelit läpi Päijät-Hämeen kylien nettisivuilla ja antaa niistä palautetta kyläaktivaattori Tiina Västilälle tai hankkeen asiantuntija Minna Ahlsténille.

Lähteet

 1. Garzotto, F., Paolini, P., & Sabiescu, A. (2010, June). Interactive storytelling for children. In Proceedings of the 9th international conference on interaction design and children (pp. 356-359).
 2. WP-kotisivut. 2023. https://www.wp-kotisivut.com/wordpress/. Tieto haettu 8.8.2023.
 3. Damian, I., Baur, T., Lugrin, B., Gebhard, P., Mehlmann, G., & André, E. (2015). Games are better than books: In-situ comparison of an interactive job interview game with conventional training. In Artificial Intelligence in Education: 17th International Conference, AIED 2015, Madrid, Spain, June 22-26, 2015. Proceedings 17 (pp. 84-94). Springer International Publishing.
  Linkit
 4. e-Hospitality – digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa -hankkeen kotisivut. Viitattu 4.7.2023. Linkki sivustolle: https://www.lab.fi/fi/projekti/e-hospitality-digivieraanvaraisuutta-ja-empatiaa-digitaalisiin-matkailupalvelukohtaamisiin
 5. eHospitality – 3 AMKia, 2 hanketta, keskiössä empatia ja vieraanvaraisuus verkossa -blogin julkaisu aiheella ”Taistelu tylsyyttä vastaan – virtuaalinen asiakaskokemus ja pelillistämisen ABC”. Viitattu 4.7.2023. Julkaisu saatavilla: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ehospitality/taistelu-tylsyytta-vastaan-virtuaalinen-asiakaskokemus-ja-pelillistamisen-abc/
 6. Päijät-Hämeen kylien minipelit kotisivuilla. Viitattu 4.7.2023. Linkki sivustolle: https://www.phkylat.fi/minipelit/

Kirjoittaja

Minna Ahlstén, TKI-asiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulu

Pelillistäminen on yksi työkalu eHospitalityn edistämiseen ja minua kiehtoo sen monimuotoisuus. Sen avulla voi suunnitella interaktiivisempia elämyksiä ja parantaa kiehtovien kylätarinoiden vetovoimaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *