Aisti- ja liikuntavammat


Liikuntavamma

​Liikuntavamma voi olla synnynnäinen tai seurausta tapaturmasta tai sairaudesta. Liikuntavammaisten opiskelijoiden toiminta- ja liikuntakyky ovat yksilöllisiä ja ne voivat olla heikentyneet väliaikaisesti tai pysyvästi. Opiskelijalla voi olla käytössään erilaisia liikkumisen ja opiskelun apuvälineitä, henkilökohtainen avustaja tai esimerkiksi avustajakoira.

Näkövamma

​Näkövammainen ihminen voi olla heikkonäköinen tai sokea. Heikkonäköisyys voi puolestaan ilmetä eri tavoin. Toinen ihminen saattaa esimerkiksi nähdä lukea mutta ei näe ympäristöään, kun toinen ihminen pystyy liikkumaan ympäristössä mutta ei näe lukea. Täydellinen sokeus on harvinaista. Opiskelijalla voi käyttää erilaisia liikkumisen ja opiskelun apuvälineitä tai hänellä voi apunaan henkilökohtainen avustaja tai opaskoira. Näkövammaisella on oikeus käyttää opaskoiraa julkisissa tiloissa.

​Kuulovamma

​Kuulovammaisella ihmisellä on jonkinasteinen tai -laatuinen kuulonalennus, lievästä huonokuuloisuudesta täydelliseen kuurouteen. Kuuro opiskelija käyttää yleensä viittomakieltä ja voi käyttää opiskelussa apuna viittomakielen tulkkausta tai kirjoitustulkkausta. Huonokuuloinen opiskelija kommunikoi yleensä puheella ja käyttää kuulemisen apuvälineenä kuulokojetta tai sisäkorvaistutetta. Huonokuuloinen opiskelija voi kuulokojeen lisäksi käyttää muita teknisiä apuvälineitä ja esimerkiksi lukea huulilta kuulemisen tueksi.


Aisti- ja liikuntavamma ja opiskelu

On tärkeää, että jokaisen opiskelu on esteetöntä ja saavutettavaa. Opetus- ja opiskelukäytänteitä koskeviin tarpeisiin on mahdollista saada tukea korkeakouluopiskelun aikana esimerkiksi erilaisilla tilajärjestelyillä, apuvälineillä ja materiaaleilla. Koska tarpeet ovat yksilöllisiä, on hyvä ottaa yhteyttä ammattikorkeakoulun esteettömyysyhdyshenkilöön. Yhdessä miettimällä löytyy usein parhaiten soveltuvia ratkaisuja sujuvan opiskelun tueksi.


Kuvassa henkilö istuu sinisissä vaatteissa pyörätuolissa.

Tutustuttavaksi


Lähteet