Opettajalle

Ohjaus ja opetus

​Tapoja oppia ja opiskella on varmasti yhtä monta, kuin on opiskelijaakin. Opiskelun moninaisuus ja esteettömyys rakentuvat paitsi fyysisistä, myös psyykkisistä ja sosiaalisista ulottuvuuksista. Esteetön opiskelu toteutuu parhaimmillaan paitsi osallisuuden huomioivana toimintaympäristönä ja hyvin suunniteltuina tiloina ja viestintänä, myös tasa-arvoisena kohtaamisena ja ilmapiirinä, jossa tiedot, taidot ja asenteet ovat monenlaisuutta arvostavia. Opiskelija on oman tilanteensa paras …

Opetusmateriaalit

​Materiaalin laadinnassa on hyvä huomioida sen esteettömyys ja saavutettavuus. Materiaalien laadinnassa on hyvä kiinnittää huomiota mm. kieli- ja ulkoasuun. Tälle sivulle on koottuna muutamia huomioitavia seikkoja. Käytä tiivistä ja selkeää yleiskieltä Ilmaise asiat riittävän lyhyesti. Tee dokumentille toimiva rakenne, käytä kuvaavia otsikoita ja riittävää väliotsikointia. Esitä asiat loogisessa järjestyksessä. Jaa teksti kappaleisiin. Sisällytä yksi asia …

Opintojen yksilölliset järjestelyt Lapin AMK

Opiskelun yksilöllisten järjestelyiden taustalla ovat yksilölliset ja erilaiset tarpeet, kuten fyysinen tai psyykkinen sairaus, vamma, jännittämisongelmat, neuropsykiatriset haasteet, oppimisvaikeus, elämänhallinnan haasteet, erilaiset kriisitilanteet ym. Opiskelija voi kartoittaa tarvetta yksilöllisille järjestelyille opon, kuraattorin tai esteettömyysyhdyshenkilön kanssa. Järjestelyissä on tärkeää opiskelijan kokemusten ja mahdollisten asiantuntijalausuntojen huomiointi. Hakemuksen hyväksyy osaamispäällikkö ja päätös järjestelyistä tulee opiskelijalle ja opinto-ohjaajalle, jotta …

Opintojen yksilölliset järjestelyt Lapin yliopisto

Esteettömyys koskee koko korkeakouluyhteisöämme, mutta erityisen tärkeää se on opiskelijalle, jolla on jokin vamma, sairaus tai oppimisvaikeuksia. Opintojen yksilöllisillä järjestelyillä varmistetaan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella.  Opiskelija voi kartoittaa tarvetta erityisjärjestelyille opintopäällikön tai  kuraattorin kanssa. Päätöksen opintojen yksilöllisistä järjestelyistä tekee tiedekunnan opintopäällikkö.  Opiskelijalle annetaan varsinaisen järjestelypäätöksen lisäksi Esteettömyyspassi, jossa määritellään mihin järjestelyihin opiskelija on oikeutettu. Opiskelija, …