Mieli

Mielialaan liittyvät kysymykset ovat melko yleisiä korkeakouluopiskelijoilla. Kun mieli voi hyvin, on se voimavara, joka auttaa nauttimaan elämästä, solmimaan ja pitämään yllä sosiaalisia suhteita ja toimimaan arjen ja opiskelun parissa. Mieli voi kuitenkin joutua koetukselle monenlaisten tekijöiden vuoksi. Myös opiskelussa ja opiskeluarjessa kohdatut vaikeudet voivat vaikuttaa mielialaan. YTHS:n (Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö) toteuttaman korkeakouluopiskelijoiden vuoden 2016 terveyskyselyn mukaan yli viidennes opiskelijoista koki mielialansa, tulevaisuuden suunnittelemisen, omat voimansa ja kykynsä negatiivisiksi.

Kuvassa stressaantunut henkilö pitelee päätään käsillään.

Opiskeluun liittyviä stressitekijöitä voivat olla esimerkiksi ulkopäin asetetut tai itselle laaditut liian suuret vaatimukset, epäselvät tavoitteet opiskelussa, vaikeus suunnitella omia opintoja, lykkäämisen kierre tai se, että on liian monta tehtävää yhtä aikaa työn alla. Myös ristiriidat ihmissuhteissa, huono opiskeluilmapiiri ja ulkopuolisuuden tunne voivat lisätä stressiä. Stressiä aiheuttavat myös erilaiset muutokset omassa elämässä tai arjessa. Stressistä ja sen hallinnasta voit lukea Arjen ituja -sivuston stressiosiosta.

Myös jännittäminen voi aiheuttaa ongelmia opinnoissa suoriutumiseen. Moni korkeakouluopiskelija jännittää esiintymistilanteita, mutta joskus jännittäminen voi jopa lamaannuttaa ja haitata merkittävästi opiskeluelämää. Erilaiset esitelmät, vuoropuhelut luennoilla tai vaikkapa palaute- ja arviointitilanteet ovat tavallisia jännittämisen tilanteita. Vinkkejä jännittämisen hallintaan olemme koonneet Arjen ituja -sivuston Jännittääkö?-osioon.

Mielialaan liittyvät opiskelun haasteet liittyvät usein muistiin, keskittymiseen ja tarkkaavuuteen sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen. Myös jaksamiseen, itseluottamukseen ja motivaation liittyvät seikat sekä erilaiset fyysiset oireet voivat tuoda haastetta opiskeluun. Erilaisissa elämäntilanteissa ja jaksamisen muutoksissa kannattaa pohtia erilaisia toteutustapoja opiskeluun. Oman opiskelun suunnittelussa on hyvä muistaa tasainen kuormitus sekä riittävä palautuminen. On hyvä pyytää apua opiskelun suunnittelun ja sujuvuuden kysymyksiin sekä voimavarojen tukemiseen.

Tutustuttavaksi

 

Lähteet