Mielenterveys

Kun mieli voi hyvin, on se voimavara, joka auttaa nauttimaan elämästä, solmimaan ja pitämään yllä sosiaalisia suhteita ja toimimaan arjen ja opiskelun parissa. Mieli voi kuitenkin joutua koetukselle monenlaisten tekijöiden vuoksi. Myös opiskelussa ja opiskeluarjessa kohdatut vaikeudet voivat vaikuttaa mielialaan. YTHS:n (Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö) toteuttaman korkeakouluopiskelijoiden vuoden 2016 terveyskyselyn mukaan yli viidennes opiskelijoista koki mielialansa, tulevaisuuden suunnittelemisen, omat voimansa ja kykynsä negatiivisiksi.

Mielenterveyden ongelmat

Mielenterveysongelmissa opiskelun haasteet liittyvät usein muistiin, keskittymiseen ja tarkkaavuuteen sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen. Myös jaksamiseen, itseluottamukseen ja motivaation liittyvät seikat sekä erilaiset fyysiset oireet voivat tuoda haastetta opiskeluun. Erilaisissa elämäntilanteissa ja jaksamisen muutoksissa kannattaa pohtia erilaisia toteutustapoja opiskeluun. Oman opiskelun suunnittelussa on hyvä muistaa tasainen kuormitus sekä riittävä palautuminen. On hyvä pyytää apua opiskelun suunnittelun ja sujuvuuden kysymyksiin sekä voimavarojen tukemiseen. Tutustu myös ESOK-hankkeen oppaaseen: Mielenterveyden ongelmien huomioon ottaminen korkeakouluopiskelussa 

Oppimisen ja tiedonkäsittelyn vaikeudet

Mielenterveystalo  ja Kuntoutussäätiö ovat yhdessä tuottaneet oppaan, josta löytyy tietoa tiedonkäsittelyyn vaikuttavista tekijöistä, tiedonkäsittelyn vaikeuksista sekä vinkkejä ja tukea oppimiseen ja tiedonkäsittelyyn. Tutustu oppaaseen: Mielenterveyden ongelmiin liittyvät tiedonkäsittelyn vaikeudet – opas

Jännittäminen

Myös jännittäminen voi aiheuttaa ongelmia opinnoissa suoriutumiseen. Moni korkeakouluopiskelija jännittää esiintymistilanteita, mutta joskus jännittäminen voi jopa lamaannuttaa ja haitata merkittävästi opiskeluelämää. Erilaiset esitelmät, vuoropuhelut luennoilla tai vaikkapa palaute- ja arviointitilanteet ovat tavallisia jännittämisen tilanteita. Lisätietoa ja vinkkejä jännittämisestä löytyy:


Lähteet